Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh cửa hàng dịch vụ Internet

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3447 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com

SĐT : 0986123996

Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

LỜI

TỰA

Ngày nay cùng với sự phát triên nhanh chóng của công nghê thông tin trên
toàn cầu .Chiếc máy tính đã trở thành thân thuộc với mỗi người.Cùng với đó là
nhu cầu về mạng Internet không thể tách rời .Điều này khiến cho tốc độ và mật độ
các quán NET tăng lên nhanh chóng .Nhu cầu vào mạng Internet của con người
ngày càng cao .Vì thế các quán net khi được mở ra đòi hỏi phải có giải pháp hợp lí
để quán lí quán Net một cách tốt nhât .Giải pháp tối ưu nhất là dùng các phần mềm
về quản lí Quán net
Trên cơ sở lí thuyết được học trên lớp và thông qua tìm hiêu về các phần
mềm quản kí nói chung và quản lí Quán Net nói riêng.Nhóm chúng em đưa ra bản
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống về Quản lý quán nét.
Nhóm thực hiện chúng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy
Nguyễn Minh Quý phó trưởng khoa CNTT trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật
Hưng Yên, đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em hoàn thành phần mềm này.

Xin chân thành cảm ơn !
Hưng Yên ngày 15 tháng 5 năm 2007
NHÓM THỰC HIỆN

Nhóm thực hiện:Hoàng Thành Đạt – Đinh Quang Hùng – Trần Quốc Huy

Page 1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com

SĐT : 0986123996

Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

---* * *--………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………
Hưng Yên ngày 15 tháng 5 năm 2007

GVHD: Nguyễn Minh Quý

Nhóm thực hiện:Hoàng Thành Đạt – Đinh Quang Hùng – Trần Quốc Huy

Page 2

Email: uyenlong_thien@yahoo.com

SĐT : 0986123996

Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

PHÂN 1 : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH YÊU
CẤU NGƯỜI DÙNG
1.1 GIỚI THIÊU:
Đây là chườn trinh quản lí quán NET cho một quán NET nhỏ ở tầm 20 máy .Chương
trinh chỉ được cài đắt trên máy chủ .Phân mêm này giông như một cái bảng qua đó ta
co thể xử lí các thông tin liên quan đên quán NET .thanh toán tiền máy .lưu thông tin
về các sự cố của các máy của quán NET ,đưa ra các thông tin tổng kêt về t...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
LỜI TỰA
Ngày nay cùng với sự phát triên nhanh chóng của công nghê thông tin trên
toàn cầu .Chiếc máy tính đã trở thành thân thuộc với mỗi người.Cùng với đó
nhu cầu về mạng Internet không thể tách rời .Điều này khiến cho tốc độmật độ
các quán NET tăng lên nhanh chóng .Nhu cầu vào mạng Internet của con người
ngày càng cao .Vì thế các quán net khi được mở ra đòi hỏi phải có giải pháp hợp
để quán lí quán Net một cách tốt nhât .Giải pháp tối ưu nhất là dùng các phần mềm
về quản lí Quán net
Trên cơ s thuyết được học trên lớp thông qua tìm hiêu về các phần
mềm quản kí nói chung và quảnQuán Net nói riêng.Nhóm chúng em đưa ra bản
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống về Quản lý quán nét.
Nhóm thực hiện chúng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy
Nguyễn Minh Quý phó trưởng khoa CNTT trường Đại Học Phạm Thuật
Hưng Yên, đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em hoàn thành phần mềm này.
Xin chân thành cảm ơn !
Hưng Yên ngày 15 tháng 5 năm 2007
NHÓM THỰC HIỆN
Nhóm thực hiện:Hoàng Thành Đạt – Đinh Quang Hùng – Trần Quốc Huy Page 1
Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh cửa hàng dịch vụ Internet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh cửa hàng dịch vụ Internet - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh cửa hàng dịch vụ Internet 9 10 710