Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm quản lý phòng trong khách sạn

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4720 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

LỜI MỞ ĐẦU

Như các bạn đã biết xã hội ngày nay rất phát triển, và Dịch Vụ là một trong
những lĩnh vực có tốc độ tăng truởng khá nhanh trong những năm gần đây ở Việt
Nam nói riêng và thế giới nói chung. Cùng với nó là hàng nghìn các nhà hàng,
khách sạn, các công ty, tập đoàn du lịch được xây dựng và thành lập, đồng thời nhu
cầu của con người cũng tăng lên. Công tác quản lý trong các nhà nghỉ hay khách
sạn ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng điều đó lại chính là động lực thúc đẩy
cho những người lập trình không ngừng khám phá, để từ đó thiết kế ra những phần
mềm phù hợp phục vụ tốt hơn cho công việc và cho cuộc sống.
Là những sinh viên hiện còn dang học tập và rèn luyện trên giảng đường đại
học, và với kiến thức nhỏ bé của mình cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô
giáo, chúng em đã mạnh dạn thiết kế hệ thống phần mềm “Quản Lý Phòng Trong
Khách Sạn” không ngoài mục đích nào khác đó là củng cố nâng cao kiến thức mà
chúng em đã được học tập, đồng thời giúp ích một phần cho công tác quản lý
phòng trong những nhà nghỉ và khách sạn có quy mô nhỏ. Trong quá trình thiết kế
chúng em đã cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt đề tài này.Tuy nhiên do điều
kiện thời gian cũng như kiến thức còn hạn chế, chương trình của chúng em còn
nhiều thiếu sót rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn.Chúng em xin
chân thành cám ơn ./.
Hưng Yên , Ngày……Tháng……Năm…….

Sinh Viên: Nguyễn Huy Hoàng_Nguyễn Văn Huân_Nguyễn Bá Đại
Lớp
: Tk3(1)

Trang 1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
LỜI MỞ ĐẦU
Như các bạn đã biếthội ngày nay rất phát triển, và Dịch Vụ là một trong
những lĩnh vực tốc độ tăng truởng khá nhanh trong những năm gần đây Việt
Nam nói riêng thế giới nói chung. Cùng với hàng nghìn các nhà hàng,
khách sạn, các công ty, tập đoàn du lịch được xây dựng và thành lập, đồng thời nhu
cầu của con người cũng tăng lên. Công tác quản trong các nhà nghỉ hay khách
sạn ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng điều đó lại chính động lực thúc đẩy
cho những người lập trình không ngừng khám phá, để từ đó thiết kế ra những phần
mềm phù hợp phục vụ tốt hơn cho công việc và cho cuộc sống.
những sinh viên hiện còn dang học tập rèn luyện trên giảng đường đại
học, với kiến thức nhỏ của mình cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy
giáo, chúng em đã mạnh dạn thiết kế hệ thống phần mềm “Quản Phòng Trong
Khách Sạnkhông ngoài mục đích nào khác đó củng cố nâng cao kiến thức
chúng em đã được học tập, đồng thời giúp ích một phần cho công tác quản
phòng trong những nhà nghỉ khách sạn quy nhỏ. Trong quá trình thiết kế
chúng em đã cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt đề tài này.Tuy nhiên do điều
kiện thời gian cũng như kiến thức còn hạn chế, chương trình của chúng em còn
nhiều thiếu sót rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy các bạn.Chúng em xin
chân thành cám ơn ./.
Hưng Yên , Ngày……Tháng……Năm…….
Sinh Viên: Nguyễn Huy Hoàng_Nguyễn Văn Huân_Nguyễn Bá Đại
Lớp : Tk3(1) Trang 1
Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm quản lý phòng trong khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm quản lý phòng trong khách sạn - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm quản lý phòng trong khách sạn 9 10 409