Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng Mã Nhật Tân

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 4687 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

MỤC LỤC
1. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI………………………………………….3
1.1 Mục tiêu........................................................................................................3
1.2 Phạm vi.........................................................................................................3
1.3 Khảo sát........................................................................................................3
2. PHÂN TÍCH......................................................................................................4
2.1 Phát hiện thực thể .......................................................................................4
2.2 Mô hình ERD...............................................................................................6
2.3 Mô tả chi tiết thực thể:................................................................................7
2.4 Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ:..........................................9
2.5 Mô tả chi tiết các quan hệ :........................................................................9
3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN.................................................................................12
3.1 Thiết kế các menu .....................................................................................12
3.2 Thiết kế các form ......................................................................................14
4. THIẾT KẾ Ô XỬ LÍ.......................................................................................25
5. ĐÁNH GIÁ.......................................................................................................32
5.1 Ưu điểm:.................................................................................................... 32
5.2 Khuyết điểm :............................................................................................ 32
6. PHÂN CÔNG...................................................................................................32

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Lời nói đầu :
Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang là một vấn đề rất nóng bỏng hiện nay. Trước tình trạng
hàng loạt những căn bệnh do ăn uống thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm Những căn bệnh này có thể dẫn
tới tử vong nếu chúng ta không điều trị kịp thời và những căn bệnh này có thể trở thành dịch nếu
chúng ta không có biện pháp khắc phục tình trạng vệ sinh an toàn thực ph...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
MỤC LỤC
1. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI………………………………………….3
1.1 Mục tiêu........................................................................................................3
1.2 Phạm vi.........................................................................................................3
1.3 Khảo sát........................................................................................................3
2. PHÂN TÍCH......................................................................................................4
2.1 Phát hiện thực thể .......................................................................................4
2.2 Mô hình ERD...............................................................................................6
2.3 Mô tả chi tiết thực thể:................................................................................7
2.4 Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ:..........................................9
2.5 Mô tả chi tiết các quan hệ :........................................................................9
3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN.................................................................................12
3.1 Thiết kế các menu .....................................................................................12
3.2 Thiết kế các form ......................................................................................14
4. THIẾT KẾ Ô XỬ LÍ.......................................................................................25
5. ĐÁNH GIÁ.......................................................................................................32
5.1 Ưu điểm:.................................................................................................... 32
5.2 Khuyết điểm :............................................................................................ 32
6. PHÂN CÔNG...................................................................................................32
1
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng Mã Nhật Tân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng Mã Nhật Tân - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng Mã Nhật Tân 9 10 559