Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cán bộ và giảng viên tại một trường Đại học

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 6639 lần   |   Lượt tải: 35 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Hưng yên, ngày…tháng…năm 2007
Giáo viên hướng dẫn
Nguyễn Minh
Quý

Giáo viên hướngdẫn: Nguyễn Minh Quý

Lớp:TK3

Trang 1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Ngày nay, tin học đã có những bước tiến nhanh chóng về ứng dụng của
nó trong mọi lĩnh vực của cuộc sống trên phạm vi toàn thế giới nói chung
và Việt Nam nói riêng.Tin học được người ta quan tâm và nhắc đến nhiều
hơn bao giờ hết vì nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống văn
minh,góp phần đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất
nước, tiến đến nền kinh tế tri thức. Máy vi tính cùng với những phần mềm
là công cụ đắc lực giúp ta quản lý, tổ chức, sắp xếp và xử lý công việc một
cách nhanh chóng và chính xác.
Ở Việt Nam hiện nay, máy tính điện tử đặc biệt là máy vi tính trong nhiều
năm qua đã được sử dụng rất rộng rãi. Sự phát triển của tin học, các công
nghệ phần mềm, phần cứng, các tài liệu tham khảo đã đưa chúng ta từng
bước tiếp cận với công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực nhằm đáp ứng
nhu cầu của con người.
Quản lý cán bộ là một đề tài không còn mới mẻ với các bài toán quản lý.
Việc đưa tin học vào ứng dụng để quản lý là rất hữu ích, vì chúng ta phải
bỏ ra rất ít thời gian mà lại thu được hiệu quả cao, rất chính xác và tiện lợi
nhanh chóng.Trong phạm vi bài kiểm tra nhóm chúng em đã được đề cập
đến vấn đề “Quản lý cán bộ” ở trường ĐHSPKT Hưng Yên bằng máy vi
tính. Chương trình được thiết kế trên ngôn ngữ Visual Basic6.0 chạy trên
môi trường Windows.
Với khoảng thời gian không nhiều, vừa phân tích thiết kế, nghiên
cứu tìm hiểu khai thác ngôn ngữ mới, vừa thực hiện chương trình quả là
khó khăn đối với chúng em. Bởi “Quản lý cán bộ” là một đề tài có nội
du...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Hưng yên, ngày…tháng…năm 2007
Giáo viên hướng dẫn
Nguyễn Minh
Quý
Giáo viên hướngdẫn: Nguyễn Minh Quý Lớp:TK3
Trang 1
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cán bộ và giảng viên tại một trường Đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cán bộ và giảng viên tại một trường Đại học - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cán bộ và giảng viên tại một trường Đại học 9 10 653