Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý công ty vận tải, sửa chữa, cứu hộ

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 4544 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Đồ án :

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY
VẬN TẢI, SỬA CHỮA,CỨU HỘ

Phần 1: Khảo sát – Yêu cầu của đồ án
CÔNG TY TNHH THIÊN TUẤN
205_Bùi Văn Ba_Q7
1) Thực trạng công ty
Công ty Thiên Tuấn là công ty TNHH chuyên về dịch vụ vận chuyển hàng hoá đường bộ đi khắp tất cả
các tỉnh thành trong nước Việt Nam theo đơn đặt hàng của chủ hàng. Ngoài ra, công ty còn có dịch vụ cứu
hộ, sửa chữa . Công ty đang trên đà phát triển mạnh, doanh thu hàng tháng đều tăng. Số lượng đầu xe của
công ty ngày càng nhiều, công nhân, kỹ thuật và tài xế cũng cần nhiều . Hiện tại công ty đang lưu trữ hồ sơ
nhân viên, đơn hàng, hoá đơn, và tất cả trên giấy tờ, sổ sách. Do vậy, nhu cầu cần thiết của công ty là cần
một phần mềm quản lý.
2) Mục tiêu
Đưa tin học vào quản lý thay cho sổ sách, nhằm đạt hịêu quả cao trong công việc quản lý, tính toán
nhanh, chính xác, tiết kiệm thời gian, sức lao động của cả công ty và khách hàng. Góp phần giúp cho doanh
thu của công ty tăng và phát triển thành một công ty lớn mạnh.
3) Yêu cầu phần mềm đáp ứng của công ty
-

Lưu trữ hồ sơ nhân viên của công ty.

-

Lưu trữ đơn đặt hàng, hoá đơn, phiếu chi, phiếu thu của công ty.

-

Nhập bảng tính công và tính lương cho nhân viên.

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
-

SĐT : 0986123996

Các thao tác nghiệp vụ:
+ Tìm kiếm hồ sơ nhân viên, bảng lương.
+ Cập nhật bảng lương, tính lương hàng tháng.
+ Cập nhật thông tin nhân viên ( thêm, xoá, sửa :do người có quyền ).
+ Tạo đơn hàng, Hoá đơn và lưu trữ.
+ Thống kê đơn hàng, hoá đơn, doanh thu.

4) Mô hình công ty
-

Mỗi phòng đều có trưởng phòng.

-

Giám đốc điều hành có quyền cao nhất.

-

Trợ lý giám đốc trực tiếp nhận quyết định và chuyển quyết định của giám đốc, đồng thời nhận báo cáo.

-

Phòng hành chánh gồm: trưởng phòng, nhân viên kế toán, nhân viên lưu máy , nhân viên lập đơn hàng,
tiếp khách.

5) Mô tả
-

Công ty gồm có 5 phòng ban.

-

Phòng hành chánh: gồm có trưởng phòng, nhiều nhân viên tiếp khách ( trực điện thoại ), nhân viên kế
toán, nhân viên.

-

Phòng kỹ thuật: trưởng phòng quản lý phòng và điều hành trong phòng kỹ thuật, các kỹ sư, thợ sửa.

-

Phòng tài xế: Trưởng phòng điều hành công việc, các tài xế ( xe tải, xe cứu hộ…).

-

Phòng bảo vệ: nhân viên bảo vệ.

-

Trong công ty giám đốc điều hành có quyền hạn cao nhất, ký quyết định, có quyền xem tất cả các cơ sở
dữ liệu của công ty, hồ sơ nhân viên.

-

Trợ lý giám đ...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Đồ án :
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG TY
VẬN TẢI, SỬA CHỮA,CỨU HỘ
Phần 1: Khảo sát – Yêu cầu của đồ án
CÔNG TY TNHH THIÊN TUẤN
205_Bùi Văn Ba_Q7
1) Thực trạng công ty
Công ty Thiên Tuấn công ty TNHH chuyên về dịch vụ vận chuyển hàng hoá đường bộ đi khắp tất cả
các tỉnh thành trong nước Việt Nam theo đơn đặt hàng của chủ hàng. Ngoài ra, công ty còn dịch vụ cứu
hộ, sửa chữa . Công ty đang trên đà phát triển mạnh, doanh thu hàng tháng đều tăng. Số lượng đầu xe của
công ty ngày càng nhiều, công nhân, kỹ thuật và tài xế cũng cần nhiều . Hiện tại công ty đang lưu trữ hồ
nhân viên, đơn hàng, hoá đơn, tất cả trên giấy tờ, sổ sách. Do vậy, nhu cầu cần thiết của công ty cần
một phần mềm quản lý.
2) Mục tiêu
Đưa tin học vào quản thay cho sổ sách, nhằm đạt hịêu quả cao trong công việc quản lý, tính toán
nhanh, chính xác, tiết kiệm thời gian, sức lao động của cả công ty và khách hàng. Góp phần giúp cho doanh
thu của công ty tăng và phát triển thành một công ty lớn mạnh.
3) Yêu cầu phần mềm đáp ứng của công ty
- Lưu trữ hồ sơ nhân viên của công ty.
- Lưu trữ đơn đặt hàng, hoá đơn, phiếu chi, phiếu thu của công ty.
- Nhập bảng tính công và tính lương cho nhân viên.
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý công ty vận tải, sửa chữa, cứu hộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý công ty vận tải, sửa chữa, cứu hộ - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý công ty vận tải, sửa chữa, cứu hộ 9 10 988