Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng kinh doanh nước giải khát

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 11820 lần   |   Lượt tải: 123 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

I:GIỚI THIỆU
Quán Trà Tri Kỷ kinh doanh các mặt hàng giải khát,ví dụ như cafe,sinh tố, trà các loại...nằm
trên số 25 đường Đà Nẵng,thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.Quản lí cửa hàng
được tổ chức như sau:có ba bộ phận chính bao gồm: bộ phận kế toán, bộ phận phục vụ,bộ phận
pha chế(đồng thời là bộ phận quản lí hàng hóa).

II: KHẢO SÁT THỰC TẾ VÀ THU THẬP THÔNG TIN
1/.Khảo sát hiện trạng thực tế
Quán Trà Tri Kỷ là một cửa hàng mới được khai trương. Với lượng khách càng ngày càng
tăng, để phục vụ khách được tốt hơn, chính xác hơn và nhanh chóng hơn thì chủ cửa hàng muốn
từng bước tin học hoá các khâu quản lí. Đặc biệt là trong công tác kế toán và quản lí hàng
hoá.Bởi vì với công tác thủ công mà cửa hàng đang thực hiện đã bộc lộ nhiều hạn chế như sau:
-Tra cứu thông tin về hàng hoá, các đại lí cung cấp hàng và khách hàng mất nhiều thời gian
và nhiều khi không chính xác.
-Lưu trữ thông tin về nhập xuất hàng hoá, về thu chi cần nhiều loại giấy tờ nên cồng kềnh và
không đạt hiệu quả.
-Cập nhật các thông tin hằng ngày tốn nhiều thời gian và khó khăn trong việc thực hiện báo
cáo thống kê, nhất là khi có sự việc đột xuất.
Trước tình hình đó vấn đề đặt ra là xây dựng một hệ thống thông tin đáp ứng được các yêu cầu
cơ bản sau:
-Giảm khối lượng ghi chép nhằm lưu trữ thông tin.
-Cập nhật dữ liệu nhanh chóng, chính xác và kịp thời.
-Thống kê được số lượng hàng hoá nhập xuất,thu chi và tình hình doanh thu của cửa hàng.
-Tự động in các hoá đơn cần thiết như: phiếu yêu cầu nhập hàng, hoá đơn nhập hàng, phiếu
thu, phiếu chi.
-Có khả năng lưu trữ thông tin lâu dài, đảm bảo truy vấn nhanh khi cần thiết

2/.Thu thập thông tin
2.1. Mẫu kế hoạch phỏng vấn
Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi:
1) Lê Huy Vân : chủ cửa hàng
2) Đào Thị Loan : kế toán
3) Vũ Thị Lượng : nhân viên pha chế.
Đối tượng:
-Cần thông tin về quản lí cửa hàng.
-Phương pháp lưu sổ sách,thu,chi.
-Nhập hàng và phục vụ yêu cầu của khách.
Chương trình:
-Giới thiệu về bản thân người phỏng vấn.
-Trình bày tổng quan về chương trình quản lí́.
-Tổng quan về chương trình quản lí và xin
phép ghi âm.
Chủ đề 1:phương thức chung quản lí cửa hàng.

Người phỏng vấn : Cù Thị Nho
Thời gian hẹn :8h ngày 26/04/2006
Thời gian bắt đầu : 8h15’
Các yêu cầu:
-Có phương pháp và kinh nghiệm quản lí.
-Có kinh nghiệm làm việc.
-Đóng vai trò chính trong từng bộ phận cụ thể.
Ước lượng thời gian:
2 phút
4 phút
4 phút
20 phút
1

Email: uye...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
I:GIỚI THIỆU
Quán Trà Tri Kỷ kinh doanh các mặt hàng giải khát,ví dụ ncafe,sinh tố, trà các loại...nằm
trên số 25 đường Đà Nẵng,thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.Quản cửa hàng
được tổ chức như sau:có ba bộ phận chính bao gồm: bộ phận kế toán, bộ phận phục vụ,bộ phận
pha chế(đồng thời là bộ phận quản lí hàng hóa).
II: KHẢO SÁT THỰC TẾ VÀ THU THẬP THÔNG TIN
1/.Khảo sát hiện trạng thực tế
Quán Trà Tri K là một ca hàng mới được khai trương. Với lượng khách càng ngày càng
tăng, để phục vụ khách được tốt hơn, chính xác hơn nhanh chóng hơn thì chủ cửa hàng muốn
từng bước tin học hoá các khâu quản lí. Đặc biệt trong công tác kế toán quản ng
hoá.Bởi vì với công tác thủ công mà cửa hàng đang thực hiện đã bộc lộ nhiều hạn chế như sau:
-Tra cứu thông tin về hàng hoá, các đại cung cấp hàng khách hàng mất nhiều thời gian
và nhiều khi không chính xác.
-Lưu trữ thông tin về nhập xuất hàng hoá, về thu chi cần nhiều loại giấy tờ nên cồng kềnh và
không đạt hiệu quả.
-Cập nhật các thông tin hằng ngày tốn nhiều thời gian khó khăn trong việc thực hiện báo
cáo thống kê, nhất là khi có sự việc đột xuất.
Trước tình hình đó vấn đề đặt ra là xây dựng một hệ thống thông tin đáp ứng được các yêu cầu
cơ bản sau:
-Giảm khối lượng ghi chép nhằm lưu trữ thông tin.
-Cập nhật dữ liệu nhanh chóng, chính xác và kịp thời.
-Thống kê được số lượng hàng hoá nhập xuất,thu chi và tình hình doanh thu của cửa hàng.
-Tự động in các hoá đơn cần thiết như: phiếu yêu cầu nhập hàng, hoá đơn nhập hàng, phiếu
thu, phiếu chi.
-Có khả năng lưu trữ thông tin lâu dài, đảm bảo truy vấn nhanh khi cần thiết
2/.Thu thập thông tin
2.1. Mẫu kế hoạch phỏng vấn
Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi:
1) Lê Huy Vân : chủ cửa hàng
2) Đào Thị Loan : kế toán
3) Vũ Thị Lượng : nhân viên pha chế.
Người phỏng vấn : Cù Thị Nho
Thời gian hẹn :8h ngày 26/04/2006
Thời gian bắt đầu : 8h15’
Đối tượng:
-Cần thông tin về quản lí cửa hàng.
-Phương pháp lưu sổ sách,thu,chi.
-Nhập hàng và phục vụ yêu cầu của khách.
Các yêu cầu:
-Có phương pháp và kinh nghiệm quản lí.
-Có kinh nghiệm làm việc.
-Đóng vai trò chính trong từng bộ phận cụ thể.
Chương trình:
-Giới thiệu về bản thân người phỏng vấn.
-Trình bày tổng quan về chương trình quản lí́.
-Tổng quan về chương trình quản lí xin
phép ghi âm.
Chủ đề 1:phương thức chung quản lí cửa hàng.
Ước lượng thời gian:
2 phút
4 phút
4 phút
20 phút
1
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng kinh doanh nước giải khát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng kinh doanh nước giải khát - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng kinh doanh nước giải khát 9 10 892