Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý đặt, bán vé của Ga Sài Gòn

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 8353 lần   |   Lượt tải: 86 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

Phần 1:
I./

SĐT : 0986123996

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

Giới thiệu.
 Đường sắt - một trong những ngành công nghiệp lâu đời nhất của Việt Nam mở
ra trang đầu tiên từ năm 1881 với việc khởi công xây dựng tuyến Đường sắt đầu tiên
Sài Gòn - Mỹ Tho.
 Từ ngày 7-7-2003 Đường sắt Việt Nam chính thức đi vào hoạt động theo mô
hình tổ chức mới: Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, trong đó khối vận tải bao gồm 4
đơn vị chính là Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội, Công ty vận tải hành
khách đường sắt Sài Gòn, Công ty vận tải hàng hoá đường sắt và Trung tâm điều hành
vận tải đường sắt.

II./

Quy tắc họat động
 Ga Sài Gòn tổ chức cố định 7chuyến/ngày xuất phát từ Sài Gòn đến Hà Nội, Nha
Trang, Phan Thiết,…
 Các tàu được phân biệt bởi các mác tàu: SE, TN, SH, SN, PT, SPT
 Mỗi tàu cố định từ 10 - 11 toa, mỗi toa tuỳ vào loại chỗ mà có số chỗ khác nhau
MÁC TÀU

LOẠI TÀU

SE(1-6)

Tàu nhanh

TN(1-8)

Tàu thường

SH(1-2)

Tàu siêu tốc

SN(1-2)

Tàu du lịch(đi Nha Trang)

PT(3-4)

Tàu du lịch thường(đi Phan Thiết)

SPT(1-2)

Tàu du lịch chất lượng cao(đi Phan Thiết)

 Chỗ phân biệt thành nhiều loại chỗ khác nhau(ngồi cứng, ngồi mềm,…)

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

MÃLOẠI CHỖ

SĐT : 0986123996

TÊN LOẠI CHỖ

SỐ CHỖ/TOA

B

Ngồi cứng

80

A

Ngồi mềm

64

AL

Ngồi mềm lạnh

64

BnT(1-3)

Nằm cứng

42

BnLT(1-3)

Nằm cứng lạnh

42

AnT(1-2)

Nằm mềm

24-28

AnLT(1-2)

Nằm mềm lạnh

24-28

 Ga Sài Gòn có 1 đội vé để quản lý việc bán vé, trả vé, đổi vé. Đội vé có 6 quầy
trực tiếp bán vé.
 Lịch trình tàu chạy được sắp xếp và công bố vào mỗi đầu tháng(lịch cố định).
 Tàu chạy không phụ thuộc vào số lượng khách mà phụ thuộc vào lịch trình, chỉ
hủy bỏ trong trường hợp gặp sự cố(thiên tai, hư hỏng,…).
 Vé được xem là 1 hoá đơn, trên đó ghi rõ: số series, ngày đi, ngày đến, ga đi, ga
đến, loại vé, loại chỗ, số chỗ,…
 Tùy theo đối tượng(loại vé), loại chỗ, loại tàu, ga đến mà vé có giá khác nhau.
 Đối với tập thể thì tùy theo số lượng có mức giảm giá khác nhau. Tùy theo qui
định của ngành đường sắt VN mà sinh viên cũng được giảm giá vào các dịp.
 Tùy theo loại tàu mà thời gian được phép trả vé, đổi vé khác nhau

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

 Đối với cá nhân khi trả vé, khách hàng bị khấu trừ 10% tiền vé. Đối với tàu liên
vận quốc tế bị khấu trừ 20% tiền vé.
 Đối với tập thể khi trả vé bị khấu trừ 20%/tổng ti...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Phần 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG
I./ Giới thiệu.
Đường sắt - một trong những ngành công nghiệp lâu đời nhất của Việt Nam mở
ra trang đầu tiên từ năm 1881 với việc khởi công xây dựng tuyến Đường sắt đầu tiên
Sài Gòn - Mỹ Tho.
Từ ngày 7-7-2003 Đường sắt Việt Nam chính thức đi vào hoạt động theo mô
hình tổ chức mới: Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, trong đó khối vận tải bao gồm 4
đơn vị chính là Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội, Công ty vận tải hành
khách đường sắt Sài Gòn, Công ty vận tải hàng hoá đường sắt và Trung tâm điều hành
vận tải đường sắt.
II./ Quy tắc họat động
Ga Sài Gòn tổ chức cố định 7chuyến/ngày xuất phát từ Sài Gòn đến Hà Nội, Nha
Trang, Phan Thiết,…
Các tàu được phân biệt bởi các mác tàu: SE, TN, SH, SN, PT, SPT
Mỗi tàu cố định từ 10 - 11 toa, mỗi toa tuỳ vào loại chỗ mà có số chỗ khác nhau
Chỗ phân biệt thành nhiều loại chỗ khác nhau(ngồi cứng, ngồi mềm,…)
MÁC TÀU LOẠI TÀU
SE(1-6) Tàu nhanh
TN(1-8) Tàu thường
SH(1-2) Tàu siêu tốc
SN(1-2) Tàu du lịch(đi Nha Trang)
PT(3-4) Tàu du lịch thường(đi Phan Thiết)
SPT(1-2) Tàu du lịch chất lượng cao(đi Phan Thiết)
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý đặt, bán vé của Ga Sài Gòn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý đặt, bán vé của Ga Sài Gòn - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý đặt, bán vé của Ga Sài Gòn 9 10 70