Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ

Được đăng lên bởi Ngô Thị Hòa
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 2658 lần   |   Lượt tải: 12 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Hệ thống thông tin cũng như các hệ thống khác, có một chu trình sống, từ
khi được hình thành, trải qua giai đoạn khai thác và sử dụng, cho đến khi được
thay thế bằng một hệ thống thông tin khác, mạnh hơn và đầy đủ hơn. Quá trình
xây dựng là một trong các giai đoạn của vòng đời hệ thống thông tin. Quá trình
này gồm nhiều bước: nghiên cứu hiện trạng và nhu cầu, phân tích, thiết kế, cài đặt
và thử nghiệm.
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin là một kỹ thuật rất quan trọng trong
xây dựng các hệ thống thông tin ứng dụng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Nó là điều kiện đầu tiên, quan trọng nhất để xây dựng một hệ thống, nó quyết định
đến mô hình của hệ thống là lớn hay nhỏ, nhiều chức năng hay ít chức năng và
quyết định đến hoạt động của hệ thống,...
Một ứng dụng có chạy tốt hay không, chạy có hiệu quả hay không phụ
thuộc rất nhiều vào giai đoạn phân tích thiết kế. Nếu phân tích thiết kế tốt, sẽ tạo
cơ sở tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các công việc xây dựng chương trình tiếp
theo. Ngược lại, nếu phân tích thiết kế không tốt sẽ làm cho các công việc tiếp
theo đó sẽ thực hiện khó đúng với yêu cầu đặt ra, thực hiện không có hệ thống,
khó phát huy hiệu quả, khó chỉnh sửa,…Do đó công việc phân tích thiết kế phải
luôn được coi trọng, và phải tiến hành thật cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, rõ ràng, dễ
hiểu.
Quá trình phân tích hệ thống, sẽ giúp ta hiểu rõ hơn cấu trúc của hệ thống,
những mặt mạnh của hệ thống và những hạn chế của nó. Càng đi sâu vào quá trình
phân tích, trước hết người phân tích sẽ có một cái nhìn tổng quan về hệ thống, sau
đó sẽ có những hiểu biết chi tiết, cụ thể về từng bộ phận của hệ thống, hoạt động
của từng bộ phận như thế nào, những yếu tố có ảnh hưởng, có tác động đến từng
bộ phận đó ra làm sao. Sau khi nắm được quy trình làm việc của hệ thống, người
phân tích sẽ có điều kiện tiếp cận với những chức năng, dữ liệu của hệ thống từ đó
có thể xây dựng được các mô hình nghiệp vụ của hệ thống, mô hình phân rã chức
năng, mô hình luồng dữ liệu tiến tới là các ER của hệ thống.
Học tập môn Phân tích thiết kế hệ thống, người học sẽ nắm được những
kiến thức cơ bản nhất về phân tích thiết kế một hệ thống thông tin; từng bước biết

1

cách phân tích một hệ thống nhỏ, là điều kiện để phân tích một hệ thống lớn sau
này.
Chương 1: Mô tả hệ thống ...............................................................................................3
Các danh hiệu được phong (tháng, năm)………………………………………............7
Chương 2: Phân tích hệ thống về chức n...
LỜI NÓI ĐẦU
Hệ thống thông tin cũng như các hệ thống khác, một chu trình sống, từ
khi được hình thành, trải qua giai đoạn khai thác sử dụng, cho đến khi được
thay thế bằng một hệ thống thông tin khác, mạnh hơn đầy đ hơn. Quá trình
xây dựng một trong các giai đoạn của vòng đời hệ thống thông tin. Quá trình
này gồm nhiều bước: nghiên cứu hiện trạng và nhu cầu, phân tích, thiết kế, cài đặt
và thử nghiệm.
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin một kỹ thuật rất quan trọng trong
xây dựng các hệ thống thông tin ứng dụng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Nó là điều kiện đầu tiên, quan trọng nhất để xây dựng một hệ thống, nó quyết định
đến hình của hệ thống lớn hay nhỏ, nhiều chức năng hay ít chức năng
quyết định đến hoạt động của hệ thống,...
Một ứng dụng chạy tốt hay không, chạy hiệu quả hay không phụ
thuộc rất nhiều vào giai đoạn phân tích thiết kế. Nếu phân tích thiết kế tốt, sẽ tạo
sở tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các công việc xây dựng chương trình tiếp
theo. Ngược lại, nếu phân tích thiết kế không tốt s m cho các công việc tiếp
theo đó sẽ thực hiện khó đúng với yêu cầu đặt ra, thực hiện không hệ thống,
khó phát huy hiệu quả, khó chỉnh sửa,…Do đó công việc phân tích thiết kế phải
luôn được coi trọng, phải tiến hành thật cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, ràng, dễ
hiểu.
Quá trình phân tích hthống, sẽ giúp ta hiểu hơn cấu trúc của hệ thống,
những mặt mạnh của hệ thống và những hạn chế của nó. Càng đi sâu vào quá trình
phân tích, trước hết người phân tích sẽ có một cái nhìn tổng quan về hệ thống, sau
đó sẽ những hiểu biết chi tiết, cụ thể về từng bộ phận của hệ thống, hoạt động
của từng bphận như thế o, những yếu tố ảnh hưởng, tác động đến từng
bộ phận đó ra làm sao. Sau khi nắm được quy trình làm việc của hệ thống, người
phân tích sẽ có điều kiện tiếp cận với những chức năng, dữ liệu của hệ thống từ đó
thể xây dựng được các hình nghiệp vụ của hệ thống, hình phân chức
năng, mô hình luồng dữ liệu tiến tới là các ER của hệ thống.
Học tập môn Phân tích thiết kế hệ thống, người học sẽ nắm được những
kiến thức bản nhất về phân tích thiết kế một hệ thống thông tin; từng bước biết
1
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ - Người đăng: Ngô Thị Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ 9 10 835