Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý mua bán hàng tại một công ty nội thất

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 6486 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

PHẦN 1: ĐẶC TẢ
1.1 NỘI DUNG
Công ty TNHH NỘI THẤT NHÀ TY là một đơn vị kinh doanh các mặt
hàng trang trí nhà , nội thất .Công ty nhập hàng từ nhiều nguồn khác nhau
trong nước và ngoài nước . Mỗi lần nhập hàng Công ty đều có phiếu nhập (hình
A-1).
Hàng hóa mua từ các nhà cung cấp có thể được công ty trả chậm làm
nhiều lần và ngược lại,cũng có khi công ty thanh toán tiền một lần cho nhiều
phiếu nhập. Số tiền của một lần thanh toán cho nhà cung cấp không căn cứ trên
từng phiếu nhập cụ thể mà tùy theo sự thỏa thuận giữa công ty và các nhà cung
cấp (hình A-2).
Hàng hóa của công ty được bán theo hai hình thức: bán sỉ theo đơn đặt
hàng và bán lẻ theo các hóa đơn.Một khách hàng của công ty cũng có thể đồng
thời là nhà cung cấp.Khi muốn đặt mua hàng, khác hàng điền yêu cầu vào đơn
đặt hàng (hình A-3). Đối với khách hàng mua hàng theo đơn đặt hàng, công ty
cũng thực hiện phương thức trả chậm tương tự như giữa công ty và nhà cung
cấp.
Mỗi đơn đặt hàng của khách hàng có thể được giao nhiều lần thông qua
phiếu giao hàng (hình A-4) hoặc không được đáp ứng (vì nhiều nguyên nhân
khác nhau từ cả hai phía).
Thông thường, công ty sẽ giao hàng cho khách hàng theo đúng yêu cầu
đặt hàng về các điều khoản: ngày giao, số mặt hàng và số lượng từng loại. Tuy
nhiên, cũng có khi tùy theo sự thỏa thuận giữa hai bên mà có sự khác biệt giữa
nội dung đặt hàng và giao hàng:

giao hàng sớm hoặc trễ hơn dự kiến

số mặt hàng được giao có thể ít hơn số mặt hàng đặt

số lượng giao của một mặt hàng có thể ít hơn số lượng đặt
Khách mua lẻ hàng hóa của công ty không cần đặt hàng trước, chỉ cần
thông qua hóa đơn bán lẻ (hình A-5) và phải thanh toán tiền ngay khi nhận.
Phiếu thu (hình A-6) được sử dụng để thu tiền công nợ của khách hàng
cũng như thu tiền bán hàng theo hóa đơn.

GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh

Trang

2

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

1.2 HÌNH MINH HỌA


Hình A – 1 : Phiếu nhập hàng

PHIẾU NHẬP
Số phiếu:
0789
Ngày nhập kho:
16.03.2008
Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Tân Chí Linh
Địa chỉ: 9 Đinh Liệt , Phường Phú Thạnh , Quận Tân Phú
Mặt hàng



Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Hình A – 2 : Phiếu chi tiền

PHIẾU CHI

Số phiếu:
Ngày chi tiền:
Chi cho:
Địa chỉ:
Số tiền chi:
Diễn giải:

0236
16.03.2008
Công ty TNHH Tân Chí Linh
9 Đinh Liệt , Phường Phú Thạnh , Quận Tân Phú
75. 000 000 đ (năm mươi triệu đồng chẵn)
trả tiền mua hàng

GVHD: Th.s...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
PHẦN 1: ĐẶC TẢ
1.1 NỘI DUNG
Công ty TNHH NỘI THẤT NHÀ TY một đơn vị kinh doanh các mặt
hàng trang trí nhà , ni thất .Công ty nhập hàng từ nhiều nguồn khác nhau
trong nước ngoài nước . Mỗi lần nhập hàng Công ty đều có phiếu nhập (hình
A-1).
Hàng hóa mua từ các nhà cung cấp có thể được công ty trả chậm làm
nhiều lần ngưc lại,cũng khi công ty thanh toán tiền một ln cho nhiều
phiếu nhập. Số tiền của một lần thanh toán cho nhà cung cấp không căn cứ trên
từng phiếu nhập cụ thể tùy theo sự thỏa thuận giữa công ty các nhà cung
cấp (hình A-2).
Hàng hóa của công ty được bán theo hai hình thức: bán sỉ theo đơn đặt
hàng bán lẻ theo các hóa đơn.Một khách hàng của công ty cũng thể đồng
thời nhà cung cấp.Khi muốn đặt mua hàng, khác ng điền yêu cầu vào đơn
đặt hàng (hình A-3). Đi với khách hàng mua hàng theo đơn đặt ng, công ty
cũng thực hiện phương thức trả chậm tương tự như giữa công ty nhà cung
cấp.
Mỗi đơn đặt hàng của khách hàng thể được giao nhiều lần thông qua
phiếu giao hàng (hình A-4) hoặc không được đáp ứng (vì nhiều nguyên nhân
khác nhau từ cả hai phía).
Thông thường, công ty sẽ giao hàng cho khách hàng theo đúng yêu cầu
đặt hàng về các điều khoản: ngày giao, số mặt hàng số lượng từng loại. Tuy
nhiên, cũng khi tùy theo s thỏa thuận giữa hai bên sự khác biệt giữa
nội dung đặt hàng và giao hàng:
giao hàng sớm hoặc trễ hơn dự kiến
số mặt hàng được giao có thể ít hơn số mặt hàng đặt
số lượng giao của một mặt hàng có thể ít hơn số lượng đặt
Khách mua lẻ hàng hóa của công ty không cần đặt hàng trước, chỉ cần
thông qua hóa đơn bán lẻ (hình A-5) và phải thanh toán tiền ngay khi nhận.
Phiếu thu (hình A-6) được sử dụng để thu tiền công nợ của khách hàng
cũng như thu tiền bán hàng theo hóa đơn.
GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang
2
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý mua bán hàng tại một công ty nội thất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý mua bán hàng tại một công ty nội thất - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý mua bán hàng tại một công ty nội thất 9 10 766