Ktl-icon-tai-lieu

Phân tich thiết kế hệ thống quản lý nhân sự

Được đăng lên bởi baphunglee
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Bài tập số 17: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự, tiền
lương công ty TNHH một thành viên Thăng Long
Nhóm: 10
Giảng viên hướng dẫn: Lê Trí Thành
Trưởng nhóm: Đỗ Đức Hùng
Thành viên: Chu Đức Nghĩa
Thành viên: Quyết Quang Qúy
Lớp: CNT50ĐH1
Hải Phòng, ngày 28/08/2011

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học tại trường Đại Học Hàng Hải, với sự hướng dẫn nhiệt
tình của các thầy cô giáo cùng với sự cố gắng của nhóm, chúng em đã học hỏi
được nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu, giúp nhóm em hiểu sâu hơn về công
tác quản lý nhân viên và tính lương. Trong thời gian tìm hiểu Công ty TNHH một
thành viên Thăng Long, nhóm em đã được hướng dẫn tìm hiểu về công tác quản lý
nhân viên và quá trình tính lương. Nhóm em đã hiểu thêm công tác kế toán tại
công ty thông qua quá trình khảo sát. Sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo cũng
như của các anh chị trong phòng Kế toán, hành chính tại Công ty đã tạo điều kiện
tốt nhất cho nhóm em hoàn thành bài tập lớn này. Do trình độ và thời gian có hạn
nên chắc chắn không thể không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong
được sự hướng dẫn của các thầy cô, của những người làm nghiên cứu và những
người làm công tác kế toán để bài tập lớn này của nhóm em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Nhóm trưởng
Đỗ Đức Hùng

NHÓM GỒM 3 NGƯỜI VỚI CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ NHƯ SAU:
Đỗ Đức Hùng: ........................................... Khảo sát và phân tích hệ thống.
Chu Đức Nghĩa: ........................................ Thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu.
Quyết Quang Quý: .................................... Thiết kế giao diện vào và ra hệ thống.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT:
DN: .............................................................................................Doanh nghiệp
BHXH: ......................................................................................Bảo hiểm xã hội
BHYT: ...................................................................................... Bảo hiểm y tế
TNHH: .......................................................................................Tư nhân hữu hạn

Hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương. Nhóm 10 – Đề bài 17

CHƢƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU
Ngày nay, trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần DN đóng vai
trò rất quan trọng. Đó là đơn vị kinh tế cơ bản, là chủ thể sản xuất kinh doanh,
là nơi trực tiếp tạo ra giá trị lao động mới cho xã hội và tham gia trực ti...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Bài tập s 17: Phân tích thiết kế h thống quản nhân sự, tiền
lương công ty TNHH một thành viên Thăng Long
Nhóm: 10
Giảng viên hướng dẫn:
Trí Thành
Trưởng nhóm:
Đỗ Đức Hùng
Thành viên:
Chu Đức Nghĩa
Thành viên:
Quyết Quang Qúy
Lớp:
CNT50ĐH1
Hải Phòng, ngày 28/08/2011
Phân tich thiết kế hệ thống quản lý nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tich thiết kế hệ thống quản lý nhân sự - Người đăng: baphunglee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Phân tich thiết kế hệ thống quản lý nhân sự 9 10 995