Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự

Được đăng lên bởi Kiep Lam Thue
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Bước vào thế kỷ XXI, thể kỷ của sự phát triển Công Nghệ Thông Tin. Đặc biệt
là sự phát triển mạnh trong việc truy cập Internet hay các Website và các dịch vụ trên
mạng như thương mại điện tử, đào tạo từ xa, các dịch vụ giải trí, du lịch, các thông tin
văn hoá xã hội…
Công Nghệ Thông Tin đã tham gia vào tất cả các lĩnh vực của xã hội, các mạng
máy tính đã giúp cho công việc trở lên nhanh chóng chính xác với một khối lượng lớn,
xử lý thông tin trong một thời gian ngắn. Các sản phẩm của nghành Công Nghệ Thông
Tin là: Phần cứng, phần mềm và trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng hầu hết trên các
lĩnh vực khác nhau của xã hội, chính vì sự phát triển ưu thế của lĩnh vực này nhiều cơ
quan, xí nghiệp quốc doanh, trường học, các công ty có nhu cầu tin học hoá trong công
tác quản lý của mình.
Cùng với phần cứng là phần mềm chuyên dụng cho công tác quản lý của các
công ty, nhà máy xí nghiệp, trường học diễn ra một cách thuận lợi hơn, chính xác hơn
rất nhiều so với công tác làm thủ công, góp phần vào việc quản lý tong các doanh
nghiệp, trường học… Công tác quản lý nhân sự trong trường học là một trong những
công tác quan trọng của trường. Hiện nay, việc quản lý chính xác, nhanh chóng các
thông tin về cán bộ sẽ cho phép các cấp lãnh đạo lắm được rõ lý lịch cá nhân cũng như
trình độ học vấn của từng cán bộ để từ đó sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn
của từng người.
Việc áp dụng tin học vào quản lý không những làm tăng đáng kể năng suất và
chất lượng lao động mà còn tạo điều kiện cho việc xây dựng một hệ thống thông tin
quản lý chặt chẽ có cơ sở khoa học và chính xác.
Là những sinh viên được trang bị kiến thức của nghành tin học, với những kiến
thức đã được tiếp thu và thực tế yêu cầu của công tác quản lý hồ sơ nhân sự của Chi
nhánh Lạng Sơn – Công ty cổ phần viễn thông FPT.
Qua một thời gian phân tích và nghiên cứu, bám sát trên thực tế công tác của cán
bộ công nhân viên của đơn vị. Em đã xây dựng được chương trình quản lý hồ sơ nhân
sự trường THPT thị xã Cao Bằng dựa trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access và ngôn
ngữ lập trình Visual Basic. Chương trình xây dựng nhằm giúp cho công tác quản lý hồ
1

sơ cán bộ trong trường được thuận tiện nhanh chóng, chính xác và đầy đủ thông tin về
lý lịch cá nhân và trình độ chuyên môn của từng cán bộ trong trường.
Mặc dù có nhiều cố gắng cùng với sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy giáo
Trần Mạnh Tuấn và các thầy cô giáo trong Khoa. Cũng như sự tạo điều kiện của
trường cho em được khảo sát tình hình hoạt động của t...
Lê i n ã i ® Ç u
Bước vào thế kỷ XXI, thể kỷ của sự phát triển Công Nghệ Thông Tin. Đặc biệt
sự phát triển mạnh trong việc truy cập Internet hay các Website các dịch vụ trên
mạng như thương mại điện tử, đào tạo từ xa, các dịch vụ giải trí, du lịch, các thông tin
văn hoá xã hội…
Công Nghệ Thông Tin đã tham gia vào tất cả các lĩnh vực của xã hội, các mạng
máy tính đã giúp cho công việc trở lên nhanh chóng chính xác với một khối lượng ln,
xử lý thông tin trong một thời gian ngắn. Các sản phẩm của nghành Công Nghệ Thông
Tin là: Phần cứng, phần mềm và trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng hầu hết trên các
lĩnh vực khác nhau của xã hội, chính vì sự phát triển ưu thế của lĩnh vực này nhiều cơ
quan, xí nghiệp quốc doanh, trường học, các công ty có nhu cầu tin học hoá trong công
tác quản lý của mình.
Cùng với phần cứng là phần mềm chuyên dụng cho công tác quản lý của các
công ty, nhà máy nghiệp, trường học diễn ra một cách thuận lợi hơn, chính xác hơn
rất nhiều so với công tác làm thủ công, góp phần o việc quản lý tong các doanh
nghiệp, trường học… Công tác quản nhân sự trong trường học là một trong những
công tác quan trọng của trường. Hiện nay, việc quản chính xác, nhanh chóng các
thông tin về cán bộ sẽ cho phép các cấp lãnh đạo lắm được rõ lý lịch cá nhân cũng như
trình độ học vấn của từng cán bộ để từ đó sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn
của từng người.
Việc áp dụng tin học vào quản không những làm tăng đáng kể năng suất
chất lượng lao động còn tạo điều kiện cho việc xây dựng một hệ thống thông tin
quản lý chặt chẽ có cơ sở khoa học và chính xác.
những sinh viên được trang bị kiến thức của nghành tin học, với những kiến
thức đã được tiếp thu thực tế yêu cầu của côngc quản hồ nhân sự của Chi
nhánh Lạng Sơn – Công ty cổ phần viễn thông FPT.
Qua một thời gian phân tích nghiên cứu, bám sát trên thực tế công tác của cán
bộ công nhân viên của đơn vị. Em đã xây dựng được chương trình quản lý hồnhân
sự trường THPT thị Cao Bằng dựa trên hệ quản trị sở dữ liệu Access ngôn
ngữ lập trình Visual Basic. Chương trình xây dựng nhằm giúp cho công tác quản lý hồ
1
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự - Người đăng: Kiep Lam Thue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự 9 10 455