Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi Huynh Phi Long
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD:TSKH Lê Đình Tuấn

SVTH: Nguyễn Văn Minh Trí

(Mẫu trang bìa)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Bold, size 14)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN
(Bold, size 16)

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Bold, size 16)

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(Bold, size 16)
………………………………………………………......................
………………………………………………………………………
...........................................................................................................

(Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… của tên đề tài)

Giảng viên hướng dẫn : Gs-Ts NGUYỄN VĂN AN (Bold, size 14, in hoa)
Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ HOA (Bold, size 14, in hoa)
Lớp
: ………(Bold, in hoa, size 14)
Khoá : .…........(Bold, in hoa, size 14)

Tân An, tháng … năm … (Bold, size 13)

(Mẫu trang bìa lót)
GVHD:TSKH Lê Đình Tuấn

SVTH: Nguyễn Văn Minh Trí

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Bold, size 14)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
LONG AN
(Bold, size 16)

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Bold, size 16)

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(Bold, size 16)
………………………………………………………......................
………………………………………………………………………
...........................................................................................................

(Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… của tên đề tài)

Giảng viên hướng dẫn : (Bold, size 14, in hoa)
Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ HOA (Bold, size 14, in hoa)
Lớp
: ………(Bold, in hoa, size 14)
Khoá : .…........(Bold, in hoa, size 14)

Tân An, tháng … năm … (Bold, size 13)

GVHD:TSKH Lê Đình Tuấn

SVTH: Nguyễn Văn Minh Trí

(Mẫu)
MỞ ĐẦU
Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, góp phần đắc lực trong công cuộc cách mạng khoa
học kỹ thuật này phải kể đến lĩnh vực công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin được ứng
dụng trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong ngành kinh tế, nó đóng góp một phần đáng kể vào
quá trình hội nhập. Như chúng ta đã biết, việc quản lý kinh doanh của nhiều cửa hàng vẫn rất
thủ công, việc ghi chép thông qua sổ sách gặp rất nhiều trở ngại, gây khó khăn cho người
quản lý khi muốn xem xét tình trạng các mặt theo ngày, tháng, quý… Từ thực tế đó việc xây
dựng được một phần mềm quản lý cho một cửa hàng rất cần thiết. Đề tài của chúng em là
xây dựng phần mềm quản lý thi ết bị của cửa hàng máy tính.
Với đề tài này phần mềm sẽ cho phép người sử dụng thực hiện một cách nhanh chóng, chính
xác việc nhập dữ liệu, lưu trữ, cập nhật thông tin các mặt hàng, thực hiện yêu cầu báo cáo…
với giao diện làm việc thân thiện, tiện dụng với người sử dụng hệ thống.
Chúng em đã hoàn thành xong đề tài này, chắc chắn không trá...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tin - Người đăng: Huynh Phi Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tin 9 10 883