Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của Khoa Công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 5671 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Bài Tập Môn Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống
Nhóm 4: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tin
Thành viên: Trần Ngọc Việt
Lê Văn Tý
Nguyễn Duy Khánh
Vũ Trọng Huy

I.

Đặt Vấn Đề
Bài Toán: Quản lý trang thiết bị được giao tại các bộ môn của khoa CNTT
Với hệ thống quản lý cũ bằng văn bản giấy tờ:
Quản lý sử dụng trên văn bản giấy tờ
Dùng sổ để theo dõi tình trạng thiết bị của từng bộ môn
Nhập các thiết bị thủ công, chỉ có sự tính toán của máy tính
Tìm kiếm, tra cứu thủ công trên sổ sách
Ưu điểm của hệ thống cũ:
Hệ thống đã quen thuộc
Giá thành thấp
Nhược điểm của hệ thống cũ:
Do quản lý bằng sổ sách giấy tờ nên tốn thời gian và nhân lực
Dễ xảy ra sai sót
Khó có thể quản lý một cách chính xác thiết bị
Dữ liệu có thể bị mất mát
Tìm kiếm, tra cứu mất rất nhiều thời gian
Do vậy, yêu cầu đặt ra phải có một hệ thống mới, ứng dụng tin học vào quá trình quản
lý nhằm loại bỏ tất cả những nhược điểm trên của hệ thống cũ , đồng thời có những
tính năng vượt trội so với hệ thống cũ
Hệ thống mới phải có những tính năng sau đây:
•

Quản lý được giao nhận, nhập xuất của các thiết bị

•

Quản lý được trang thiết bị của từng phòng ban bộ môn: có trang thiết bị gì, số
lượng trang thiết bị, tình trạng ra sao, thêm mới và sửa chữa

•

Quản lý chuyển quản lý thiết bị giữa các bộ môn, các phòng đặt
1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
•

II.

SĐT : 0986123996

Tìm kiếm và báo cáo theo nhiều chỉ mục khác nhau

Xác lập dự án
Dự trù: nhóm 4 người hoàn thành trong thời gian 10 tuần
Môi trường phát triển:
Visio 2003
SQL Server2000
Visual Studio 2005

III.
Khảo Sát
1.
Mô tả về môi trường hoạt động:
Hệ thống quản lý thiết bị khoa CNTT sẽ được cài đặt, hoạt động tại máy tính ở văn phòng
khoa CNTT và được vận hành bởi nhân viên của khoa.
Cơ cấu tổ chức môi trường hoạt động của hệ thống:

Hệ thống cần có chức năng :
Quản trị hệ thống: phân chia những cấp độ người dùng khác nhau, từng người sử
dụng ở các chức vụ khác nhau sẽ có các tác vụ khác nhau, có thể quản lý được các thiết bị
hiện tại đang có ở từng bộ môn, thiết bị ở trong kho( tình trạng, số lượng…)
Nhập xuất thiết bị từ phòng hành chính tổ hợp về khoa và về các bộ và ngược lại
Theo dõi được hồ sơ thiết bị, kiếm tra đánh giá được tình trạng thiết bị
Có khả năng chuyển giao các thiết bị giữa các bộ môn trong khoa
2.
Khảo sát các nghiệp vụ có thể có
Mô tả nghiệp vụ:
Khoa Tin trường ĐHHH là n...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Bài Tập Môn Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống
Nhóm 4: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tin
Thành viên: Trần Ngọc Việt
Lê Văn Tý
Nguyễn Duy Khánh
Vũ Trọng Huy
I. Đặt Vấn Đề
Bài Toán: Quản lý trang thiết bị được giao tại các bộ môn của khoa CNTT
Với hệ thống quản lý cũ bằng văn bản giấy tờ:
Quản lý sử dụng trên văn bản giấy tờ
Dùng sổ để theo dõi tình trạng thiết bị của từng bộ môn
Nhập các thiết bị thủ công, chỉ có sự tính toán của máy tính
Tìm kiếm, tra cứu thủ công trên sổ sách
Ưu điểm của hệ thống cũ:
Hệ thống đã quen thuộc
Giá thành thấp
Nhược điểm của hệ thống cũ:
Do quản lý bằng sổ sách giấy tờ nên tốn thời gian và nhân lực
Dễ xảy ra sai sót
Khó có thể quản lý một cách chính xác thiết bị
Dữ liệu có thể bị mất mát
Tìm kiếm, tra cứu mất rất nhiều thời gian
Do vậy, yêu cầu đặt ra phải có một hệ thống mới, ứng dụng tin học vào quá trình quản
lý nhằm loại bỏ tất cả những nhược điểm trên của hệ thống cũ , đồng thời có những
tính năng vượt trội so với hệ thống cũ
Hệ thống mới phải có những tính năng sau đây:
Quản lý được giao nhận, nhập xuất của các thiết bị
Quản lý được trang thiết bị của từng phòng ban bộ môn: có trang thiết bị gì, số
lượng trang thiết bị, tình trạng ra sao, thêm mới và sửa chữa
Quản lý chuyển quản lý thiết bị giữa các bộ môn, các phòng đặt
1
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của Khoa Công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của Khoa Công nghệ thông tin - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của Khoa Công nghệ thông tin 9 10 698