Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý thông tin tại một cửa hàng cho thuê băng đĩa

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 4320 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................................1
MỤC LỤC........................................................................................................................2
NỘI DUNG ĐỀ TÀI.......................................................................................................3
I.Khảo sát.........................................................................................................................3
1.1.Thực trạng.................................................................................................................3
1.2.Mục tiêu.....................................................................................................................3
1.3.Phạm vi......................................................................................................................3
II.Phân tích......................................................................................................................4
2.1.Thực thể.....................................................................................................................4
2.2.Mô hình ERD.............................................................................................................6
2.3. Mô hình quan hệ......................................................................................................7
2.4.Mô tả chi tiết các thực thể........................................................................................8
2.5.Bảng tổng kết...........................................................................................................18
III.Thiết kế giao diện....................................................................................................20
3.1.Thiết kế Menu.........................................................................................................20
3.2.Thiết kế Form..........................................................................................................24
3.4 Thiết kế ô xử lý........................................................................................................36
IV.Tự đánh giá ưu khuyết điểm.................................................................................40
V. Phân công công việc.................................................................................................40

1

Ema...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................................1
MỤC LỤC........................................................................................................................2
NỘI DUNG ĐỀ TÀI.......................................................................................................3
I.Khảo sát.........................................................................................................................3
1.1.Thực trạng.................................................................................................................3
1.2.Mục tiêu.....................................................................................................................3
1.3.Phạm vi......................................................................................................................3
II.Phân tích......................................................................................................................4
2.1.Thực thể.....................................................................................................................4
2.2.Mô hình ERD.............................................................................................................6
2.3. Mô hình quan hệ......................................................................................................7
2.4.Mô tả chi tiết các thực thể........................................................................................8
2.5.Bảng tổng kết...........................................................................................................18
III.Thiết kế giao diện....................................................................................................20
3.1.Thiết kế Menu.........................................................................................................20
3.2.Thiết kế Form..........................................................................................................24
3.4 Thiết kế ô xử lý ........................................................................................................ 36
IV.Tự đánh giá ưu khuyết điểm.................................................................................40
V. Phân công công việc.................................................................................................40
1
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý thông tin tại một cửa hàng cho thuê băng đĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý thông tin tại một cửa hàng cho thuê băng đĩa - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý thông tin tại một cửa hàng cho thuê băng đĩa 9 10 551