Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện của Trường Đại học dân lập Hải Phòng

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 14457 lần   |   Lượt tải: 66 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Môn : Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống

1. Mô tả thực trạng thực tế của hệ thống cũ
Trong quá trình khảo sát thực tế từ hệ thống Quản lý thư viện Trường ĐHDL Hải
Phòng. em thu nhận được một số vấn đề sau:
Hệ thống Quản lý thư viện Trường ĐHDL Hải Phòng là một trong những hệ thống
Quản lý thư việnlớn của hệ thống các thư viện trong thành phố Hải Phòng. Công tác
quản lý “Thư viện ” tại Trường ĐHDL Hải Phòng thời gian trước khi tin học hoá chưa
phát triển thì công việc quản lý chủ yếu dùng phương pháp thủ công, tức là quản lý trên
các giấy tờ sổ sách dẫn đến việc lưu giữ rất cồng kềnh, gây tốn nhiều thời gian, công
sức và thiếu độ chính xác . Do đó, công việc quản lý sử dụng phương pháp thủ công sẽ
không đáp ứng được nhiệm vụ và mục tiêu của hệ thống và nó cũng gây ảnh hưởng rất
lớn tới năng suất, chất lượng và hiệu quả của công việc. Để khắc phục các nhược điểm
trên đây, đồng thời nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của Công nghệ.thông tin thì xây
dựng một chương trình quản lí hệ thống “Thư viện” giúp cho công tác quản lí là một
nhu cầu cần thiết cấp bách hiện nay để tự động hóa công tác
2.Yêu cầu của hệ thống mới
Trong thời kì tin học phát triển ,để khắc phục nhược điểm trên đây Trường
ĐHDL HP cần phải xây dựng một hệ thống quản lí “Thư viện”đáp ứng yêu cầu trên của
hệ thống và nó cũng góp phần giúp cho nhân viên giảm bớt thời gian theo dõi bằng ssỏ
sách giấy tờ ,làm việc trên máy tính sẽ nhanh chóng chính xác và thuận tiện.
3.Mô tả qui trình hoạt động của hệ thống
Khi thư viện có nhu cầu nhập sách thì thủ thư sẽ lập ra danh mục sách cần mua
để trình nhà trường duyệt ,sau khi truong duyet thủ thư sẽ lập phiếu mua sách va gửi tới
nhà cung cấp . Khi Nhà cung cấp cung cấp sách cho thư viện thu thư sẽ tiếp nhận sách
và lập phiếu thanh toán gửi nhà cung cấp .Sách được xử lí trước khi cho vào kho.

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Quá trình mượn sách của độc giả là giáo viên và sinh viên có nhu cầu đọc tại phòng
thư viện và mượn về nhà đều thực hiện theo quy tắc sau: độc giả viết tên sách cần
mượn lên phiếu mượn sách rồi chuyển vào phòng mượn sách đăng ký mượn sách và
trinh thẻ sinh viên ,thủ thư sẽ kiểm tra thông tin phiếu và kiểm tra sách nếu sách có
trong kho thì độc giả sẽ được mượn sách .Thư ...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Môn : Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống
1. Mô tả thực trạng thực tế của hệ thống cũ
Trong quá trình khảo sát thực tế từ hệ thống Qun lý thư vin Trường ĐHDL Hi
Phòng. em thu nhận được một số vấn đề sau:
Hệ thống Qun lý thư vin Trường ĐHDL Hi Phòng là một trong những hệ thống
Qun lý thư vinlớn của hệ thống các thư vin trong thành phố Hải Phòng. Công tác
quản lý “Thư vin ” tại Trường ĐHDL Hi Phòng thời gian trước khi tin học hoá chưa
phát triển thì công việc quản lý chủ yếu dùng phương pháp thủ công, tức là quản lý trên
các giấy tờ sổ sách dẫn đến việc lưu giữ rất cồng kềnh, gây tốn nhiều thời gian, công
sức và thiếu độ chính xác . Do đó, công việc quản lý sử dụng phương pháp thủ công sẽ
không đáp ứng được nhiệm vụ và mục tiêu của hệ thống và nó cũng gây ảnh hưởng rất
lớn tới năng suất, chất lượng và hiệu quả của công việc. Để khắc phục các nhược điểm
trên đây, đồng thời nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của Công nghệ.thông tin thì xây
dựng một chương trình quản lí hệ thống “Thư viện” giúp cho công tác quản lí là một
nhu cầu cần thiết cấp bách hiện nay để tự động hóa công tác
2.Yêu cầu của hệ thống mới
Trong thời tin học phát triển khắc phục nhược điểm trên đây Trường
ĐHDL HP cần phải xây dựng một hệ thống quản lí “Thư viện”đáp ứng yêu cầu trên của
hệ thống vàcũng góp phần giúp cho nhân viên giảm bớt thời gian theo dõi bằng ssỏ
sách giấy tờ ,làm việc trên máy tính sẽ nhanh chóng chính xác và thuận tiện.
3.Mô tả qui trình hoạt động của hệ thống
Khi thư viện nhu cầu nhập sách thì thủ t s lập ra danh mục sách cần mua
để trình nhà trường duyệt ,sau khi truong duyet thủ thư sẽ lập phiếu mua sách va gửi tới
nhà cung cấp . Khi Nhà cung cấp cung cấp sách cho thư viện thu thư sẽ tiếp nhận sách
và lập phiếu thanh toán gửi nhà cung cấp .Sách được xử lí trước khi cho vào kho.
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện của Trường Đại học dân lập Hải Phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện của Trường Đại học dân lập Hải Phòng - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện của Trường Đại học dân lập Hải Phòng 9 10 711