Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý việc phát sóng chương trình Nhịp cầu âm nhạc

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 6646 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................................2
Phần 1. Giới thiệu và đặc tả của đề tài…………………………………………………4
1. Giới thiệu về đề tài...………………………………………………………….4
2. Đặc tả………………………………………………………………………….5
Phần 2. Phân tích………………………………………………………………………..6
1. Sơ đồ chức năng…..…………………………………………………………..6
2. Mô hình quan niệm dữ liệu…………………………………………………...9
3. Mô hình thực thể quan hệ……………………………………………………10
4. Mô hình DFD………………………………………………………………..11
5. Các ràng buộc toàn vẹn……………………………………………………...14
6. Mô hình quan hệ giữa các thực thể………………………………………….22
7. Từ điển dữ liệu………………………………………………………………23
Phần 3.Thiết kế chương trình…………………………………………………………25
1. Thiết kế menu……………………………………………………………….26
2. Thiết kế form………………………………………………………………..33
3. Thiết kế report……………………………………………………………….41
4. Ứng dụng…………………………………………………………………….45
Phần 4.Giới thiệu phần mềm sử dụng trong chương trình………………………….46
1. Phần mềm SQL Server 7.0…………………………………………………..46
2. Phần mềm Visual Basic 6.0………………………………………………….47
Phần 5.Tổng kết………………………………………………………………………...49
1. Các vấn đề làm được..………………………………………………………..49
2. Hạn chế của đề tài……………………………………………………………49
3. Kết luận………………………………………………………………………49

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Phần 1:GIỚI THIỆU VÀ ĐẶC TẢ CỦA ĐỀ TÀI
1.GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI :
Với một xã hội ngày càng phát triển, kéo theo nhu cầu của con người ngày
càng cao. Trong đó nhu cầu về thư giãn và giải trí là hết sức cần thiết và rất quan trọng.
Sau một ngày làm việc mệt nhọc và vất vả thì con người cần được thư giãn và giải trí,
một trong những cách tốt nhất để thư giãn và giải trí là được nghỉ ngơi và nghe nhạc.
Giờ đây, để giúp cho những điều đó và giúp cho những người làm chương
trình Nhịp cầu âm nhạc đỡ vất vả thì chương trình quản lí Nhịp Cầu Âm nhạc đã được ra
đời.

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

2.ĐẶC TẢ:
Sử dụng chương trình để thực hiện công việc quản lý việc phát sóng của đài
truyền hình theo yêu cầu như sau :
Danh sách các bài hát được phép phát sóng và có trong băng đĩa lưu trữ được cập
nhật sẵn vào máy tính (gồm thông tin bài hát, nhạc sĩ, năm sáng tác, ca sĩ, thông tin liên
quan đến nhạc sĩ và ca sĩ ). Danh sách này sẽ được bổ sung thường xuyên khi có những
bài hát mới bạn sưu tầm được. Hàng ngày...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................................2
Phần 1. Giới thiệu và đặc tả của đề tài…………………………………………………4
1. Giới thiệu về đề tài...………………………………………………………….4
2. Đặc tả………………………………………………………………………….5
Phần 2. Phân tích………………………………………………………………………..6
1. Sơ đồ chức năng…..…………………………………………………………..6
2. Mô hình quan niệm dữ liệu…………………………………………………...9
3. Mô hình thực thể quan hệ……………………………………………………10
4. Mô hình DFD………………………………………………………………..11
5. Các ràng buộc toàn vẹn……………………………………………………...14
6. Mô hình quan hệ giữa các thực thể………………………………………….22
7. Từ điển dữ liệu………………………………………………………………23
Phần 3.Thiết kế chương trình…………………………………………………………25
1. Thiết kế menu……………………………………………………………….26
2. Thiết kế form………………………………………………………………..33
3. Thiết kế report……………………………………………………………….41
4. Ứng dụng…………………………………………………………………….45
Phần 4.Giới thiệu phần mềm sử dụng trong chương trình………………………….46
1. Phần mềm SQL Server 7.0…………………………………………………..46
2. Phần mềm Visual Basic 6.0………………………………………………….47
Phần 5.Tổng kết………………………………………………………………………...49
1. Các vấn đề làm được..………………………………………………………..49
2. Hạn chế của đề tài……………………………………………………………49
3. Kết luận………………………………………………………………………49
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý việc phát sóng chương trình Nhịp cầu âm nhạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý việc phát sóng chương trình Nhịp cầu âm nhạc - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý việc phát sóng chương trình Nhịp cầu âm nhạc 9 10 94