Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin điểm

Được đăng lên bởi vantranutt91
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN HỌC: LẬP TRÌNH QUẢN LÍ
GVHD: TRẦN VĨNH HẠNH
ĐỀ TÀI: QUẢN LÍ ĐIỂM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH CÔNG
NGHIỆP
--------------------------------------NHÓM 4-------------------------------------BƯỚC 1: Khảo sát
Ngày nay với sự phát triển của khoa học và bùng nổ của công nghệ
thông tin thì việc quản lý điểm học sinh, sinh viên trong các trường cao
đẳng , đại học đã trở nên dễ dàng, tốn ít công sức mà lại chính xác hiệu
quả cao khác hẳn so với việc nhập bằng tay 1 cách thông thường .Bằng
cách, điểm của sinh viên sẽ được quản lý trên 1 hệ thống máy tính dưới 1
chương trình đã được lập trình.
Hiện nay khoa vẫn còn đang dùng hệ thống quản lí điểm trên exel, công
việc hàng ngày như nhập điêm, sửa thông tin về điểm, in báo cáo, danh
sách sinh viên đỗ - trượt – đạt học bổng,lưu thông tin của bảng điểm…
Công việc thủ công này đòi hỏi nhiều kĩ năng của người quản lí, mất
nhiều thời gian, dễ nhầm lẫn.
Dưới đây là sơ đồ cơ cấu tổ chức của khoa Công nghệ Thông tin, đứng
đầu là ban chủ nhiệm khoa và chi bộ. Ban chủ nhiệm khoa điều hành hoạt
động của các bộ môn và giáo vụ khoa. Có 4 bộ môn trong khoa đó là bộ
môn:Khoa học máy tính,hệ thống thông tin, kỹ thuật máy tính, tin học đại
cương.
Quá trình theo dõi điểm của sinh viên do giáo vụ khoa quản lý.Mỗi khóa
học của khoa CNTT kéo dài trong 4 năm. Mỗi khóa học lại có thể có sự
thay đổi trong chương trình đào tạo. Thứ tự các môn học trong các khóa
cũng khác nhau, do đó mỗi khóa có một lịch học riêng.
Giáo viên sau khi chấm điểm thi xong, sẽ giao lại phiếu điểm cho giáo
vụ khoa. Giáo vụ khoa sẽ tiến hành vào điểm của từng môn học.
Sinh viên sẽ đương nhiên bị điểm 0 đối với mỗi môn thi nếu:

+ Không dự thi, xin hoãn thi.
+ Không thuộc diện được học hai trường, được nghỉ học một số môn
mà nghỉ quá 30% số giờ của học phần (dù có phép hay không có
phép).
Điểm thi sẽ tính theo thang điểm 10.
Điểm tổng kết sẽ được tính bằng điểm các môn nhân với số đơn vị
học trình tương ứng và chia cho tổng số đơn vị học trình.
Sinh viên có thể dự thi các học phần tích để có điểm cao hơn vào
những kỳ thi chính thức tiếp theo. Sau khi học lại hay thi lại hoặc thi nâng
điểm, điểm tổng kết mới sẽ được tính theo điểm cao nhất của từng môn.
Sinh viên có 2 lần thi. Nếu lần 1 có điểm <5 thì phải thi lại lân 2 và
sinh viên phải học lại những môn có điểm thi lại < 5
Nếu phải học lại một học phần làm cơ sở cho các học phần tiếp theo
sau, sinh viên không được học và dự thi các học phần tiếp sau nếu nhà
trường không cho phép.
Sau mỗi học kỳ các khoa sẽ tiến hành xét kh...
MÔN HỌC: LẬP TRÌNH QUẢN LÍ
GVHD: TRẦN VĨNH HẠNH
ĐỀ TÀI: QUẢN ĐIỂM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH CÔNG
NGHIỆP
--------------------------------------NHÓM 4--------------------------------------
BƯỚC 1: Khảo sát
Ngày nay với sự phát triển của khoa học và bùng nổ của công nghệ
thông tin t việc quản điểm học sinh, sinh viên trong các trường cao
đẳng , đại học đã trở nên dễ dàng, tốn ít công sức lại chính xác hiệu
quả cao khác hẳn so với việc nhập bằng tay 1 cách thông thường .Bằng
cách, điểm của sinh viên sẽ được quảntrên 1 hệ thống máy tính dưới 1
chương trình đã được lập trình.
Hiện nay khoa vẫn còn đang dùng hệ thống quản điểm trên exel, công
việc hàng ngày như nhập điêm, sửa thông tin về điểm, in báo cáo, danh
sách sinh viên đỗ - trượt đạt học bổng,lưu thông tin của bảng điểm…
Công việc thủ công này đòi hỏi nhiều năng của người quản lí, mất
nhiều thời gian, dễ nhầm lẫn.
Dưới đây đcấu tổ chức của khoa Công nghệ Thông tin, đứng
đầu là ban chủ nhiệm khoa và chi bộ. Ban chủ nhiệm khoa điều hành hoạt
động của các bộ môn giáo vụ khoa. 4 bộ môn trong khoa đó b
môn:Khoa học máy tính,hệ thống thông tin, kỹ thuật máy tính, tin học đại
cương.
Quá trình theo dõi điểm của sinh viên do giáo vụ khoa quản lý.Mỗi khóa
học của khoa CNTT kéoi trong 4 năm. Mỗi khóa học lại thể có s
thay đổi trong chương trình đào tạo. Thứ tự các môn học trong các khóa
cũng khác nhau, do đó mỗi khóa có một lịch học riêng.
Giáo viên sau khi chấm điểm thi xong, sẽ giao lại phiếu điểm cho giáo
vụ khoa. Giáo vụ khoa sẽ tiến hành vào điểm của từng môn học.
Sinh viên sẽ đương nhiên bị điểm 0 đối với mỗi môn thi nếu:
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin điểm - Trang 2
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin điểm - Người đăng: vantranutt91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin điểm 9 10 914