Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý hồ sơ dăng ký tuyển sinh đại học

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 6068 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay tin học đã phát triển đạt đến mức độ cao, được ứng dụng
vào mọi ngành , mọi lĩnh vực của nền kinh tế đất nước góp phần quan
trọng làm cho các ngành này phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tin
học quản lý nhằm nâng cao năng suất và tốc độ xử lý một lượng thông
tin lớn, phức tạp để đưa ra thông tin kịp thời và nhanh chóng đáp ứng
những yêu cầu đặt ra.
Hoà cùng sự phát triển của nền kinh tế đất nước là các nhân tài của
đất nước.Hàng năm các trường đại học điều tổ chưc các kỳ thì tuyển
sinh đại học để đào tạo các nhân tài đó theo nghị quyết của nhà nước.
Theo tìm hiểu thực tế thì đại đa số các hệ thống quản lý hồ sơ dăng ký
tuyển sinh đại học (QLHSĐKTSĐH) ở các trường đại học chỉ đơn
thuần là quản lý thủ công , và một số hệ thống QLHSĐKTSĐH bằng
máy tính như lưu trữ các thông tin chung về các thí sinh dự thi trên
máy tính chủ yếu trên Word. Các mẫu báo cáo thống kê phải viết tay
hoặc có đánh máy thì lại phải đánh lại danh sách thí sinh theo nội
dung báo cáo, công việc này mất thời gian mà chưa hiệu qủa cao chưa
đồng bộ. Nếu tin học hoá được các hệ thống thủ công này thì trong
tương lai hệ thống QLHSĐKTSĐH được đồng bộ hoá của tất cả các
trường đại học, đồng thời việc cập nhật những thay đổi hay tìm kiếm

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

thông tin với những công việc trước đây ta làm mất rất nhiều thời gian
thì bây giờ chỉ cần làm trong thời gian ngắn .
II. KHẢO SÁT
Sau khi nhận được bài tâp lớn , chúng em đã đi tìm hiểu và khảo sát
thực tế tại Phòng Đào tạo trường đại học Hàng hải.
Địa chỉ: Nhà A1 Khu Hiệu bộ trường đại học Hàng hải
1. Hiện trạng QLHSĐKTSĐH của trường Đại Học Hàng hải
 Tại trường đại học Hàng hải, việc quản lý hồ sơ của các thí sinh
thuộc đơn vị mình quản lý vẫn sử dụng phương pháp thủ công là chủ
yếu, khối lượng hồ sơ quản lý là rất lớn.
 Việc cập nhật hồ sơ, tìm kiếm thông tin của một thí sinh nào đó
là rất khó khăn, mất nhiều thời gian và không cho được thông tin
chính xác nhất về thí sinh đó.
 Số giấy tờ bổ sung hàng năm trong hồ sơ QLHSĐKTSĐH cũng
rất lớn
 Việc làm các báo thống kê theo yêu cầu mang tính điều tra
chuyên đề thì càng gặp khó khăn hơn rất nhiều và thường không thỏa
mãn được yêu cầu đặt ra
Qua tìm hiểu thực tế chúng em thấy nghiệp vụ QLHSĐKTSĐH bằng
sổ sách có những ưu khuyết điểm sau:
Ưu điểm :
Công việc quản lý trên sổ sách là công việc rất quen thuộc trong
đ...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay tin học đã phát triển đạt đến mức độ cao, được ứng dụng
vào mọi ngành , mọi lĩnh vực của nền kinh tế đất nước góp phần quan
trọng làm cho các ngành này phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tin
học quản lý nhằm nâng cao năng suất và tốc độ xử lý một lượng thông
tin lớn, phức tạp để đưa ra thông tin kịp thời và nhanh chóng đáp ứng
những yêu cầu đặt ra.
Hoà cùng sự phát triển của nền kinh tế đất nước các nhân tài của
đất nước.Hàng năm c trường đại học điều tổ chưc các kỳ thì tuyển
sinh đại học đ đào tạo các nhân tài đó theo nghị quyết của nhà ớc.
Theo tìm hiểu thực tế thì đại đa số các hệ thống quản lý hồ sơ dăng
tuyển sinh đại học (QLHSĐKTSĐH) các trưng đại học chỉ đơn
thuần quản thủ công , và một s hệ thống QLHSĐKTSĐH bằng
máy tính như lưu trữ các thông tin chung về các thí sinh dự thi trên
máy tính ch yếu trên Word. Các mẫu báo o thống phải viết tay
hoặc đánh máy thì lại phải đánh lại danh sách thí sinh theo nội
dung báo cáo, công việc này mất thời gian mà chưa hiệu qủa cao chưa
đồng bộ. Nếu tin học hoá được các hệ thống thủ công này thì trong
tương lai hệ thống QLHSĐKTSĐH được đồng bộ hoá của tất cả các
trường đại học, đồng thời việc cập nhật những thay đổi hay tìm kiếm
1
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý hồ sơ dăng ký tuyển sinh đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý hồ sơ dăng ký tuyển sinh đại học - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý hồ sơ dăng ký tuyển sinh đại học 9 10 430