Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 12366 lần   |   Lượt tải: 42 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

MỤC LỤC
Lời nói đầu
1/ Mô tả đề tài
1.1 Mô tả thực tế…………………………………………………………. 4
1.2 Đặc tả yêu cầu cho chương trình……………………………………. 6
1.3 Mô tả quá trình làm việc của khách sạn……………………………. 8
1.4 Một số mẫu đơn………………………………………………………. 9
2/ Xây dựng mô hình ERD
2.1 Phát hiện thực thể…………………………………………………….11
2.2 Mô hình ERD………………………………………………………… 12
3/Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ
Mô hình quan hệ…………………………………………………………. 13
4/ Mô tả chi tiết cho các quan hệ
Mô tả……………………………………………………………………….13

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

5/ Thiết kế giao diện
Giao diện … ……………………………………………………………….20
6/ Thiết kế xử lý
Các ô xử lý…………………………………………………………………28
7/ Phân công
Bảng phân công…………………………………………………………....41

1/ Mô tả đề tài:
1.1 Mô tả thực tế
Khách sạn Khảo sát là 1 khách sạn tiêu chuẩn 4 sao , đặt tại thành phố Hồ Chí
Minh . Qui mô khách sạn hiện nay có hơn 100 phòng ngủ và phòng Suite được chia ra
làm 3 kiểu phòng gồm :


Excutive Deluxe Rooms (loại phòng đơn, phòng đôi)



Deluxe Rooms (loại phòng đơn, phòng đôi)



Superior Rooms (loại phòng đơn, phòng đôi)

2

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Tất cả các phòng được trang bị ,tùy thuộc vào loại phòng, các thiết bị như : máy
điều hòa , truyền hình cáp , truyền hình vệ tinh , mini-bar , bàn làm việc , điện thoại ,
Internet … Ngoài ra khách sạn cũng phục vụ các dịch vụ như : đưa đón tại sân bay , cho
thuê xe, karaoke , giặt ủi, thư tín , trao đổi ngoại tệ…
Hiện tại khách sạn chưa có một chương trình chuyên quản lý việc đặt phòng và
thanh tóan. Nhân viên của khách sạn dùng phần mềm Excel để quản lý việc đặt phòng,
đăng ký, trả phòng của khách hàng.Chính vì thế đã gặp phải một số khó khăn sau:


Những xử lý thủ tục đặt phòng , đăng ký, trả phòng mất thời gian .



Khó kiểm tra phòng hư, kiểm soát trạng thái phòng ( phòng trống , phòng
đang sử dụng... )



Khó trong việc quản lý các thông tin khách hàng, thông tin hoá đơn, thông
tin phiếu đăng ký phòng, đăng ký dịch vụ…

Vì những lý do trên , ban lãnh đạo khách sạn yêu cầu phải có 1 chương trình nhỏ
đặt tại bộ phận kinh doanh của khách sạn có khả năng quản lý những thông tin về khách
hàng , thông tin đặt phòng, nhận phòng , trả phòng , các báo cáo , quản lý danh mục
phòng…

Giám đốc điều hành

Bộ phận kinh doanh

Bộ phận
tiếp tân

Bộ phận nhân sự

Bộ phận kế
toán

Kế to...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
MỤC LỤC
Lời nói đầu
1/ Mô tả đề tài
1.1 Mô tả thực tế…………………………………………………………. 4
1.2 Đặc tả yêu cầu cho chương trình……………………………………. 6
1.3 Mô tả quá trình làm việc của khách sạn……………………………. 8
1.4 Một số mẫu đơn………………………………………………………. 9
2/ Xây dựng mô hình ERD
2.1 Phát hiện thực thể…………………………………………………….11
2.2 Mô hình ERD………………………………………………………… 12
3/Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ
Mô hình quan hệ…………………………………………………………. 13
4/ Mô tả chi tiết cho các quan hệ
Mô tả……………………………………………………………………….13
1
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý khách sạn - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý khách sạn 9 10 610