Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý lớp học và học viên trung tâm Elite

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 6472 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………..1
MỤC LỤC ……………………………………………………………………..2
1. Mục tiêu và phạm vi đề tài………………………………………………...3
1.1 Mục tiêu ………………………………………………………..3
1.2 Phạm vi đề tài…………………………………………………..3
2. Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng..……………………………...3
2.1 Khảo sát hệ thống……………………………………………...3
2.2 Phân tich hiện trạng…………………………………………...5
3. Phân tích yêu cầu ………………………………………………………….5
3.1 Yêu cầu chức năng …………………………………………….5
3.2 Yêu cầu phi chức năng ………………………………………..5
4. Thiết kế……………………………………………………………………..6
4.1 Mô hình thiết kế ERD…………………………………………6
4.2 Chuyển mô hình ERD qua mô hình quan hệ ………………..7
4.3 Mô tả chi tiết các quan hệ …………………………………….7
5. Mô tả tổng kết ……………………………………………………………..13
5.1 Tổng kết quan hệ………………………………………………13
5.2 Tổng kết thuộc tính ……………………………………………13
6. Thiết kế giao diện…………………………………………………………..15
6.1
Thiết kế Menu……………………………………………………...15
6.2
Thiết kế Form………………………………………………………17
6.3
Thiết kế Ô xử lý……………………………………………………33
7. Đánh giá ưu, khuyết điểm…………………………………………………38
7.1
Ưu điểm…………………………………………………………….38
7.2
Khuyết điểm………………………………………………………..38
1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
7.3

SĐT : 0986123996

Phân công thực hiện……………………………………………….38

1.MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI
I.1 Mục tiêu:
Trung tâm ngoại ngữ Elite có các lớp Anh văn tổng quát ,TOEIC, số lượng học viên
đông, nên trung tâm cần phát triển một hệ thống tin học để việc quản lý các lớp học và
học viên hiệu quả hơn.
I.2 Phạm vi
Dùng các kiến thức cơ bản của môn học thiết kế hệ thống thông tin để xây dựng,
mô tả các kho dữ liệu, các mô hình xử lý, các giải thuật đối với hệ thống thông tin
được tạo nên theo yêu cầu khảo sát.
2.KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG .
2.1. khảo sát hệ thống
Nghiệp vụ của trung tâm Elite như sau :
 Tiếp nhận học viên :
-Trung tâm đào tạo chủ yếu 2 loại lớp :Anh văn tổng quát và TOEIC . Mỗi loại lớp được
chia thành các cấp lớp ( Level ) ứng với trình độ học viên từ thấp đến cao. Học phí khác nhau
tùy vào loại lớp và cấp lớp (cấp lớp cao thì học phí có thể cao hơn).
-Mỗi năm trung tâm có 4 đợt khai giảng cho tất cả các lớp, mỗi khóa học kéo dài 3 tháng
(12 tuần). Trước mỗi đợt khai giảng khoảng một tháng, bộ phận giáo vụ bắt đầu nhận học
viên mới.
. Khi đến đăng ký học, học viên sẽ được làm bài thi thử , để xếp lớp học phù hợp với trình độ
của học viên . Sau đó ,học viên sẽ chọn giờ học (mỗi l...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………..1
MỤC LỤC ……………………………………………………………………..2
1. Mục tiêu và phạm vi đề tài………………………………………………...3
1.1 Mục tiêu ………………………………………………………..3
1.2 Phạm vi đề tài…………………………………………………..3
2. Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng..……………………………...3
2.1 Khảo sát hệ thống……………………………………………...3
2.2 Phân tich hiện trạng…………………………………………...5
3. Phân tích yêu cầu ………………………………………………………….5
3.1 Yêu cầu chức năng …………………………………………….5
3.2 Yêu cầu phi chức năng ………………………………………..5
4. Thiết kế……………………………………………………………………..6
4.1 Mô hình thiết kế ERD…………………………………………6
4.2 Chuyển mô hình ERD qua mô hình quan hệ ………………..7
4.3 Mô tả chi tiết các quan hệ …………………………………….7
5. Mô tả tổng kết ……………………………………………………………..13
5.1 Tổng kết quan hệ………………………………………………13
5.2 Tổng kết thuộc tính ……………………………………………13
6. Thiết kế giao diện…………………………………………………………..15
6.1 Thiết kế Menu……………………………………………………...15
6.2 Thiết kế Form………………………………………………………17
6.3 Thiết kế Ô xử lý……………………………………………………33
7. Đánh giá ưu, khuyết điểm…………………………………………………38
7.1 Ưu điểm…………………………………………………………….38
7.2 Khuyết điểm………………………………………………………..38
1
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý lớp học và học viên trung tâm Elite - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý lớp học và học viên trung tâm Elite - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý lớp học và học viên trung tâm Elite 9 10 159