Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý nhà hàng

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 7157 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

I-/ Khảo sát hiện trạng và thu thập thông tin
1. Mẫu kế hoạch phỏng vấn
Kế hoạch phỏng vấn
Người phỏng vấn : - Nguyễn Đức Toàn
Người được hỏi: Nguyễn Ngọc Hà
- Đỗ Trọng Phú
Địa chỉ : nhà hàng “TT DD phục hồi CN” Thời gian hẹn : 8h30’
Đối tượng :
Người được phỏng vấn là người làm
các công việc quản lý nhà hàng.
Trình độ của người được hỏi:
Mục đích của công việc phỏng vấn là Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
hiểu được công việc quản lý hoạt động
ăn uống nhà hàng.
Chương trình :
Thời gian :
1 Giới thiệu
1 phút
2 Tổng quan về phỏng vấn , chủ đề
2 phút
sẽ đề cập
Câu hỏi :
Câu1 : Bác có thể giới thiệu về tổng
quan cấu trúc, thành phần của nhà hàng
được không ạ?
5 phút
Câu 2 : Những lĩnh vực nhà hàng có
thể phục vụ cho khách là những gì ạ?
5 phút
Câu 3: Thế nhập thực phẩm của nhà
hàng như thế nào?
5 phút
Câu …: ….
Tổng hợp các nội dung
Kết thúc phỏng vấn
5 phút
(Dự kiến tổng cộng 45 phút)
1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

1.2 Phiếu phỏng vấn

Phiếu phỏng vấn
Người được hỏi: Nguyễn Ngọc Hà
Địa chỉ : nhà hàng “TT DD phục hồi CN”

Đối tượng :
Người được phỏng vấn là người
làm các công việc quản lý nhà hàng.
Mục đích của công việc phỏng vấn
là hiểu được công việc quản lý hoạt
động ăn uống nhà hàng.
Câu hỏi
Câu1 : Bác có thể giới thiệu về
tổng quan cấu trúc, thành phần của
nhà hàng được không ạ?

Người phỏng vấn : - Nguyễn Đức Toàn
- Đỗ Trọng Phú
Thời gian hẹn : 8h30’
Người được pv là: Bác Nguyễn Ngọc Hà, là giám đốc
điều hành của nhà hàng, đã có 6 năm kinh
nghiệm.
Ghi chú
- uh, được. Bác nói trước …. Cửa hàng bác có một
ban bảo vệ gồm 5 người (3 sáng, 2 tối), 1 bộ phận
nhà bếp 12 người trong đó có 1 bếp trưởng người
TQ, tiếp tân 10 người, kế toán 2 người (1 tr, 1 ph),
2 thủ kho (1tr, 1ph). Bác là giám đốc điều hành nhà
hàng này, …

Câu 2 : Những lĩnh vực mà nhà
- Cửa hàng bác phục vụ khách hàng ăn uống, khách
hàng có thể phục vụ cho khách là có thể yêu cầu những món ăn như những cửa hàng
những gì ạ?
khác, các cháu cũng có thể đặt tiệc liên hoan lớp, hoặc
phục vụ tổ chức đám cưới. Nhưng chức năng chính của
cửa hàng phục vụ những món ăn chữa bệnh, mỗi món
ăn của bác là một bài thuốc. Đây, các cháu thấy …
Câu 3: Thế nguồn nhập thực phẩm - Thực phẩm bác có thể nhập ở VN, 1 số vị thuốc cũng
của nhà hàng như thế nào?
có thể nhập ở VN như yến, … Nhưng vị thuốc chủ yếu
nhập từ TQ. Chúng đắt lắm nên mỗi lần nhập ..
Câu …: ….
4. Tổng hợp các...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
I-/ Khảo sát hiện trạng và thu thập thông tin
1. Mẫu kế hoạch phỏng vấn
Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Nguyễn Ngọc Hà
Người phỏng vấn : - Nguyễn Đức Toàn
- Đỗ Trọng Phú
Địa chỉ : nhà hàng “TT DD phục hồi CN Thời gian hẹn : 8h30’
Đối tượng :
Người được phỏng vấn người làm
các công việc quản lý nhà hàng.
Mục đích của công việc phỏng vấn là
hiểu được công việc quản hoạt động
ăn uống nhà hàng.
Trình độ của người được hỏi:
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Chương trình :
1 Giới thiệu
2 Tổng quan v phỏng vấn , chủ đ
sẽ đề cập
Câu hỏi :
Câu1 : Bác thể giới thiệu về tổng
quan cấu trúc, thành phần của nhà hàng
được không ạ?
Câu 2 : Những lĩnh vực nhà hàng
thể phục vụ cho khách là những gì ạ?
Câu 3: Thế nhập thực phẩm của nhà
hàng như thế nào?
Câu …: ….
Tổng hợp các nội dung
Kết thúc phỏng vấn
Thời gian :
1 phút
2 phút
5 phút
5 phút
5 phút
5 phút
(Dự kiến tổng cộng 45 phút)
1
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý nhà hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý nhà hàng - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý nhà hàng 9 10 495