Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản Ảnh kỹ thuật số

Được đăng lên bởi uyenlongthien
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3179 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

1.1.Phiếu phỏng vấn
KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN
Người được hỏi:Kế toán
Người phỏng vấn:Hà Minh Phương
Địa chỉ: Trần Phú Hải Phòng
Thời gian hẹn:Ngày 15-5-2006
Thời gian bắt đầu:7h30
Thời điểm kết thúc:8h30
Đối tượng:
Các yêu cầu đòi hỏi:
-Đối tượng được hỏi là:Kế toán
Người được hỏi có vai trò ,có trình đồ ,kinh nghiệm
-Cần thu thập những thông tin về :Tình chuyên môn về công tác sử lý ảnh
hình hoạt động của công ty
-Cần thoả thuận về :
Chương trình
Ước lượng thời gian:
-Giới thiệu
2 phút
-Tổng quan về dự án
2 phút
-Tổng quan về phỏng vấn
Chủ đề sẽ đề cập
Xin phép được ghi âm
Chủ đề 1:Câu hỏi và trả lời
10 phút
Chủ đề 2: Câu hỏi và trả lời
10 phút
Tổng hợp các nội dung và chứng kiến của 5 phút
người được hỏi
Kết thúc:Xin chân thành cám ơn quý vị đã
bớt chút thời gian để tiếp chuyện với
tôi.Hẹn ngày gặp lại.
Dự kiến tổng cộng:30 phút

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

1.2.Lưu đồ công việc
Dự án:Quản lý Ảnh kỹ thuật Tiểu dự án:Quản Ảnh kỹ thuật số
số
Loại:Lưu đồ
Nhiệm vụ:Lập phiếu chụp ảnh
Thủ quỹ
Người quản lý
Yêu cầu của
khách (D1)

Tiếp nhận phiếu
thanh toán
(T3)

Tiếp nhận
kiểm
phiếu(T2)

Ngày:15-5-2006
Bên ngoài

Thông tin
ảnh(D2)
Lập phiếu chụp
ảnh(T1)

Phiếu chụp
(D3)

Trang :1

Lãnh đạo
công ty

Danh sách
D(4)

Phiếu thanh
toán(D5)

1.3.Phiếu phỏng vấn
PHIẾU PHỎNG VẤN
Dự án:Quản lý Ảnh kỹ thuật số
Người được hỏi:Phòng tài vụ
Câu hỏi
Câu 1:Mục tiêu của công ty

Câu 2:Đối tượng phục vụ

Tiểu dự án: Quản lý Ảnh kỹ thuật số
Ngày:15-5-2006
Người hỏi:Hà Minh Phương
Ghi chú
Trả lời:Đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng:Ảnh
lồng ghép thời trang,ảnh kỹ thuật số,ảnh thẻ,ảnh
thường...
Trả lời:Mọi khách hàng

Câu 3:Khách hàng chụp ảnh kỹ thuật số đòi Trả lời:Giải thích cho khách hiểu về cách thức hoạt
lấy phim.
động và có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng
bằng cách chụp lại trên máy phim.
Câu 4:Ảnh chụp không vừa ý khách hàng và Trả lời:Xem xét lại,nếu đúng thì xin rửa lại và hẹn
bị trả lại
ngày lại lấy,nếu chất lượng kém thì xin bồi thường.
:
Câu 5:Khách hàng đã lấy ảnh rồi giờ có nhu Trả lời:Công ty có hệ thống sao lưu dữ liệu ra ổ
cầu rửa thêm ảnh
cứng hoặc CD khi đó khách hàng chỉ cần nhập số
phiếu thì có thể lấy được dữ liệu và in ảnh .
2

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Câu 6:Không kịp trả ảnh cho khách theo Trả lời :Giải thích nguyên nhân cho khách ,tăng
đúng thời gian quy...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com


Người được hỏi:Kế toán Người phỏng vấn:Hà Minh Phương
Địa chỉ: Trần Phú Hải Phòng
Thời gian hẹn:Ngày 15-5-2006
Thời gian bắt đầu:7h30
Thời điểm kết thúc:8h30
Đối tượng:
-Đối tượng được hỏi là:Kế toán
-Cần thu thập những thông tin về :Tình
hình hoạt động của công ty
-Cần thoả thuận về :
Các yêu cầu đòi hỏi:
Người được hỏi vai trò ,có trình đồ ,kinh nghiệm
chuyên môn về công tác sử lý ảnh
Chương trình
-Giới thiệu
-Tổng quan về dự án
-Tổng quan về phỏng vấn
Chủ đề sẽ đề cập
Xin phép được ghi âm
Chủ đề 1:Câu hỏi và trả lời
Chủ đề 2: Câu hỏi và trả lời
Tổng hợp các nội dung chứng kiến của
người được hỏi
Kết thúc:Xin chân thành cám ơn quý vị đã
bớt chút thời gian để tiếp chuyện với
tôi.Hẹn ngày gặp lại.
Ước lượng thời gian:
2 phút
2 phút
10 phút
10 phút
5 phút
Dự kiến tổng cộng:30 phút
1
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản Ảnh kỹ thuật số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản Ảnh kỹ thuật số - Người đăng: uyenlongthien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản Ảnh kỹ thuật số 9 10 385