Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý cửa hàng thuốc

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 7943 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Người được hỏi:
Địa chỉ:

Người phỏng vấn:
Thời gian hẹn:28/04/06
Thời điểm bắt đầu:8h30
Thời điểm kết thúc:9h00

-Đối tượng được hỏi:Nhân viên cửa hàng.
-Cần thu thập dữ liệu:việc nhập xuất thuốc và
quản lý của cửa hàng thuốc Hoành Bồ.
-Cần thoả thuận:xin phép được xem xét một số
giấy tờ và xin fép được ghi âm.

Các yêu cầu đòi hỏi:Phải là người của cửa hàng
và trực tiếp tham gia các công việc có liên quan.

Chương trình:
-Giới thiệu
-Tổng quan về công việc
-Tổng quan về phỏng vấn:
Chủ đề sẽ đề cập,
Xin phép được ghi âm.
Chủ đề 1:Câu hỏi và câu trả lời
Chủ đề 2:Câu hỏi và câu trả lời
Tổng hợp các nội dung chính ý kiến của
người được hỏi.
Kết thúc(thoả thuận)

Ứoc lượng thời gian:
2 phút
3 phút
1 phút
7 phút
10 phút
5 phút
5 phút
1 phút

I.Khảo sát hiện trạng và thu thập thông tin:
1.Kế hoạch phỏng vấn:

Kế hoạch phỏng vấn

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

2.Phiếu phỏng vấn:

Đánh giá chung:
Dự án:Quản lý kinh doanh
Tiểu dự án:Quản lý cửa hàng thuốc
- Người được
Người được hỏi: hỏi có vẻ rất bận,công việc của họ có lẽ là nhiều vì thế chúng ta
Ngày:28/04/06
cần hỏi vào những vấn đề chính để không gây ảnh hưởng tơi công việc của
Người hỏi:
họ.Câu hỏi đưa ra cần ngắn gọn xúc tích.
Câu hỏi
Ghi chú
- Cần phải thu thập thêm tài liệu để hiểu rõ hơn.
Câu 1: Chị có kiểm tra lại hàng trong kho
theo định kì không?

Trả lời: Có.Tôi kiểm tra lại hàng trong
kho từng tháng một.

Câu 2: Cửa hàng của chị có nhiều chủng
loại thuốc không?

Trả lời: Cửa hàng chúng tôi có đủ đầu
thuốc để cung ứng cho các cửa hàng
nhỏ và người tiêu dùng.
Trả lời:Chúng tôi phải xem xet chất
lượng hàng nêu hàng ấy đã quá hạn thì
không nhập.Sau đó viết phiếu nhập kho
và lưu vào thẻ kho.

Câu 3: Cửa hàng của chị khi nhập hàng
về thường làm những thủ tục gì?

Câu 4:Nhưng loại thuốc trong kho đã quá
hạn dùng được xử lý như thế nào?
Câu 5: Các chỉ có phải lập bản báo caó
gửi lãnh đạo cửa hàng không?

Trả lời:Chúng tôi lập bản báo cáo các loại
hàng sau đó thông qua nguời lãnh đạo
cửa hàng và trực tiếp huỷ số thuốc ấy.
Trả lời:Có chứ,cứ mỗi tháng chúng tôi lại
tổng hợp về việc nhập xuẩt hàng của
cửa hàng để gửi lên ban lãnh đ

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

3.Lưu đồ công việc(ghi khi phỏng vấn):
Dự án

Tiểu dự án:Quản lý cửa hàng thuốc

Trang

Loại: lưu đồ

Nhiệm vụ lập đơn hàng

Ngày:28/04/06

Khách hàng

Ngườ...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
I.Khảo sát hiện trạng và thu thập thông tin:
1.Kế hoạch phỏng vấn:
Người được hỏi: Người phỏng vấn:
Địa chỉ: Thời gian hẹn:28/04/06
Thời điểm bắt đầu:8h30
Thời điểm kết thúc:9h00
-Đối tượng được hỏi:Nhân viên cửa hàng.
-Cần thu thập dữ liệu:việc nhập xuất thuốc và
quản lý của cửa hàng thuốc Hoành Bồ.
-Cần thoả thuận:xin phép được xem xét một số
giấy tờ và xin fép được ghi âm.
Các yêu cầu đòi hỏi:Phải là người của cửa hàng
và trực tiếp tham gia các công việc có liên quan.
Chương trình:
-Giới thiệu
-Tổng quan về công việc
-Tổng quan về phỏng vấn:
Chủ đề sẽ đề cập,
Xin phép được ghi âm.
Chủ đề 1:Câu hỏi và câu trả lời
Chủ đề 2:Câu hỏi và câu trả lời
Tổng hợp các nội dung chính ý kiến của
người được hỏi.
Kết thúc(thoả thuận)
Ứoc lượng thời gian:
2 phút
3 phút
1 phút
7 phút
10 phút
5 phút
5 phút
1 phút
Kế hoạch phỏng vấn
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý cửa hàng thuốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý cửa hàng thuốc - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý cửa hàng thuốc 9 10 454