Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý dự án

Được đăng lên bởi Lê Huyền Trang
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1058 lần   |   Lượt tải: 4 lần
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA TIN HỌC THƯƠNG MẠI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TY SUNNET
Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Bích Phương
Lớp : K44S1
HÀ NỘI -2012
Mã sinh viên: 08D190044

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy đã
hướng dẫn tận tình, chỉ bảo em trong suốt thời gian thực hiện đề tài để em có thể hoàn
thành Khóa luận tốt nghiệp.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Tin học Thương Mại, trường
Đại Học Thương Mại đã tạo điều kiện cho em học tập, nghiên cứu.
Em xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến quý công ty Sunnet, Ban lãnh đạo công ty
cùng toàn thể nhân viên trong công ty đã tạo điều kiện cho em tìm hiểu, nghiên cứu trong
suốt quá trình thực tập tại công ty. Em xin đặc biệt cảm ơn anh Mai Thành Trung – Giám
đốc Thông tin, anh Nguyễn Tiến Thu – Trưởng phòng Kinh doanh và anh Nguyễn Hải
Toàn – Phòng Hệ thống là những người đã giúp đỡ em rất nhiều trong lúc thực hiện đề tài
này.
Mặc dù đã cố gắng hoàn thành luận văn với tất cả sự nổ lực của bản thân, nhưng
Khóa luận chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý Thầy Cô tận tình
chỉ bảo.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và luôn mong nhận được những tình cảm chân
thành của tất cả mọi người.

i

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN____________________________________________________________i
MỤC LỤC______________________________________________________________ii
DANH SÁCH BẢNG BIỂU________________________________________________v
DANH SÁCH HÌNH VẼ___________________________________________________v
PHẦN 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI______________________________1
1.1.

Tính cấp thiết của đề tài_______________________________________________1

1.2.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài__________________________________________2

1.3.

Đối tượng nghiên cứu_________________________________________________2

1.4.

Phạm vi nghiên cứu___________________________________________________3

1.5.

Phương pháp thực hiện đề tài___________________________________________3

1.6.

Kết cấu khóa luận____________________________________________________3

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA CÔNG TY SUNNET_______________4
2.1.

2.2.

2.3.

Cơ sở lý luận về phân tích thiết kế hệ thống thông tin_______...
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA TIN HỌC THƯƠNG MẠI
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


 !"#$%&
HÀ NỘI -2012
Giáo viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Bích Phương
Lớp : K44S1
Mã sinh viên: 08D190044
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý dự án - Người đăng: Lê Huyền Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý dự án 9 10 822