Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Trung tâm ngoại ngữ đại học Sư Phạm TP HCM

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 10158 lần   |   Lượt tải: 47 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

MỤC LỤC
Lời nói đầu _____________________________________________________ 1
Mục lục __________________________________________________________ 2
I.Tổng quan _____________________________________________________ 3
1.Khảo sát hệ thống _________________________________________ 3
2.Phân tích hiện trạng ________________________________________ 3
3.Nhu cầu tin học hoá ________________________________________ 3
II.Phân tích yêu cầu _______________________________________________ 6
1 Yêu cầu chức năng _________________________________________ 6
2 Yêu cầu phi chức năng ______________________________________ 7
III.Phân tích hệ thống ______________________________________________ 7
1. Mô hình thực thể ERD _____________________________________ 7
a Xác định các thực thể ________________________________ 7
b Mô hình ERD _______________________________________ 11
2. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ _________________ 12
3. Mô tả chi tiết cho các quan hệ _______________________________ 13
4. Bảng mô tả tổng kết _______________________________________ 30
a. Tổng kết quan hệ ____________________________________ 30
b. Tổng kết thuộc tính __________________________________ 30
IV. Thiết kế giao diện ______________________________________________ 33
1. Các menu chính ___________________________________________ 33
2. Mô tả Form ______________________________________________ 36
V. Thiết kế Ô xử lý _______________________________________________ 77
VI. Đánh giá ưu khuyết ____________________________________________ 100

I. Tổng quan
1. Khảo sát hệ thống
Trung tâm ngoại ngữ đại học Sư Phạm TP HCM thường xuyên mở các lớp luyện
thi, tổ chức thi và cấp các chứng chỉ ngoại ngữ cho hàng chục ngàn học viên mỗi năm.
Các ngôn ngữ được đào tạo ở trung tâm rất đa dạng, bao gồm Anh, Pháp, Nhật…, mỗi
ngôn ngữ đều có các trình độ riêng khác nhau. Số lượng nhân viên và giảng viên làm việc
tại các chi nhánh của trung tâm cũng rất nhiều. Do vậy, cần xây dựng một hệ thống tin
học để quản lý trung tâm hiệu quả hơn.
Hoạt động chính của trung tâm sẽ bao gồm việc tổ chức các đợt thi, tạo điều kiện
cho các học viên lấy được các chứng chỉ ngoại ngữ có giá trị. Mỗi đợt thi được tổ chức để
cấp một loại chứng chỉ cho một ngôn ngữ cụ thể. Thí sinh sẽ phải trải qua nhiều nội dung
thi khác nhau, mỗi nội dung thi có thể được tổ chức thi ở các cơ sở khác nhau . Các thông
báo về các đợt thi sẽ được niêm yết tại các chi nh...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
MỤC LỤC
Lời nói đầu _____________________________________________________ 1
Mục lục __________________________________________________________ 2
I.Tổng quan _____________________________________________________ 3
1.Khảo sát hệ thống _________________________________________ 3
2.Phân tích hiện trạng ________________________________________ 3
3.Nhu cầu tin học hoá ________________________________________ 3
II.Phân tích yêu cầu _______________________________________________ 6
1 Yêu cầu chức năng _________________________________________ 6
2 Yêu cầu phi chức năng ______________________________________ 7
III.Phân tích hệ thống ______________________________________________ 7
1. Mô hình thực thể ERD _____________________________________ 7
a Xác định các thực thể ________________________________ 7
b Mô hình ERD _______________________________________ 11
2. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ _________________ 12
3. Mô tả chi tiết cho các quan hệ _______________________________ 13
4. Bảng mô tả tổng kết _______________________________________ 30
a. Tổng kết quan hệ ____________________________________ 30
b. Tổng kết thuộc tính __________________________________ 30
IV. Thiết kế giao diện ______________________________________________ 33
1. Các menu chính ___________________________________________ 33
2. Mô tả Form ______________________________________________ 36
V. Thiết kế Ô xử lý _______________________________________________ 77
VI. Đánh giá ưu khuyết ____________________________________________ 100
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Trung tâm ngoại ngữ đại học Sư Phạm TP HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Trung tâm ngoại ngữ đại học Sư Phạm TP HCM - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Trung tâm ngoại ngữ đại học Sư Phạm TP HCM 9 10 732