Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Website trường phổ thông

Được đăng lên bởi sonnguyen2883-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2594 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Báo cáo bài tập lớn
MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Năm học: 2013-2014
Đề tài: Phân tích hệ thống thông tin website trường phổ thông

Danh sách thành viên của nhóm
-

Phok Văn Kiệt
Dương Hữu Tín
Nguyễn Hữu Xuân Sơn
Nguyễn Thị Hảo

-

51123015
51123051
50921006
51123008

Phân tích thiết kế hệ thống Website trường phổ thông

Page 1

Bảng phân công:
Phok Văn Kiệt:
-

Xây dựng mô hình thực thể kết hợp – mô hìn hvật lý.
Xây dựng giao diện mẫu cho đề tài.
Thảo luận, tìm hiểu hệ thống website trường phổ thông.

Dương Hữu Tín
-

Phân tích các điều kiện cần thiết cho hệ thống.
Khảo xác những điều cần thiết.
Thảo luận, tìm hiểu hệ thống website trường phổ thông.

Nguyễn Hữu Xuân Sơn
-

Sơ đồ quan hệ của hệ thống.
Xây dựng cấu trúc trang web từ đó xuất ra tài liệu tham khảo.
Thảo luận, tìm hiểu hệ thống website trường phổ thông.

Nguyễn Thị Hảo
-

I.

Phân tích điều kiện cần có để xây dựng hệ thống
Thu thập thông tin liên quan.
Tổng hợp quá trình xây dựng hệ thống.
.Phát thảo mô hình chung

Mô tả tổng quan về hệ thống :

Phân tích thiết kế hệ thống Website trường phổ thông

Page 2

Yêu cầu:
-

Website phải có dung lượng vừa đủ, xử lý nhanh.
Chạy đường trên nền tảng windows.
Font chữ hiển thị phải theo chuẩn chung (Arial, Times New Roman).
Tối đa hóa việc giao tiếp với người dùng.
Ghi rõ ngày tháng khi website được cập nhật.
Đáp ứng được yêu cầu từng người khi vào trang web.
Bảo đảm dữ liệu bảo mật.
Phân loại người sử dụng website ứng với những quyền lợi đặc trưng.

Mục đích:
-

Quảng bá trường trên môi trường internet.
Giao tiếp trực quan hơn giữa mọi người với trường.
Giúp phụ huynh, học sinh nắm được lịch trình học tập của học sinh.
Tra cứu tài liệu, điểm số, thời khóa biểu, thông báo của trường, lớp tốt hơn.

Bài tập thông qua tham khảo của một số website trường :
 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
 Trường THPT Tạ Quang Bửu
Với một số điểm nhấn như sau:
-

II.

Cách thức quản lý những trang trên như thế nào?
Họ quảng bá, quản lý, cập nhật thông tin ra sao?
Cách mà họ bảo mật hệ thống như thế nào?

Phân tích
Thành phần xử lý:
1. Mô hình phân rã chức năng

Phân tích thiết kế hệ thống Website trường phổ thông

Page 3

2. Danh sách hồ sơ dữ liệu
1) Giới thiệu
2) Tin tức
3) Loại User

4) Lớp
5) User
6) Năm Học

Phân tích thiết kế hệ thống Website trường phổ thông

Page 4

7) Học kì
8) Bảng điểm
9) Lịch thi
10)
Tài liệu

11)
12)
13)
14)

Phân tích thiết kế hệ thống Website trường phổ thông

Môn học
G...
Báo cáo bài tập lớn
MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Năm học: 2013-2014
Đề tài: Phân tích hệ thống thông tin website trường phổ thông
Danh sách thành viên của nhóm
- Phok Văn Kiệt - 51123015
- Dương Hữu Tín - 51123051
- Nguyễn Hữu Xuân Sơn - 50921006
- Nguyễn Thị Hảo - 51123008
Phân tích thiết kế hệ thống Website trường phổ thông Page 1
Phân tích thiết kế hệ thống Website trường phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Website trường phổ thông - Người đăng: sonnguyen2883-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Website trường phổ thông 9 10 792