Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế phần mềm "Hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu cho các trường phổ thông"

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 8312 lần   |   Lượt tải: 63 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Mục lục

Lời nói đầu ....................................................................................................... 2
Giới thiệu đề tài

............................................................................................3

Khảo sát hiện trạng ........................................................................................... 4
Thông tin đàu vào ............................................................................................. 5
Lưu đồ thuật toán 6
Phân tích các chức năng ................................................................................... 7
Biểu đồ phân cấp chức năng ............................................................................ 9
Biểu đồ luồng dữ liệu ....................................................................................... 10
Biểu đồ quan hệ

............................................................................................13

Biểu đồ E/R....................................................................................................... 14
Thiết kế cơ sở dữ liệu........................................................................................ 15
Thiết kế giao diện 16
Kết quả hệ thống tạo ra...................................................................................... 23
Kết luận............... ............................................................................................25

Giáo Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Minh Quý
Sinh Viên:
Phạm Thị Huệ
Lê Thị Thu Hương
Nguyễn Văn Khánh

Trang 1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay khoa học công nghệ đang phát triển với tốc độ nhanh chóng đặc biệt
là ngành công nghệ thông tin.Có thể nói công nghệ thông tin đóng vai trò vô
cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta.Các phần mềm ứng dụng xử lý
tính toán hoàn toàn bằng máy với tốc độ vô cùng nhanh .
Với ứng dụng rộng rãi và hiệu quả ,các phần mềm hỗ trợ người dùng giải quyết
những công việc khó khăn .
Hiện nay nền giáo dục nước ta ngày càng phát triển,có nhiều trường học được
xây dựng và số lượng học sinh ngày càng tăng.Vì vậy sắp xếp thời khoá biểu
cho các trường học là một công việc quan trọng.Đó là một công việc mà bất kì
trường học nào cũng cần quan tâm.Nếu như không có các phần mềm hỗ trợ xếp
thời khoá biểu thì công việc này càng trở lên khó khăn.Vì vậy chúng tôi lựa
chọn đề tài “Sắp xếp thời khoá...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Mục lục
Lời nói đầu ......................... .............................................................................. 2
Giới thiệu đề tài ............................................................................................3
Khảo sát hiện trạng ........................................................................................... 4
Thông tin đàu vào ............................................................................................. 5
Lưu đồ thuật toán 6
Phân tích các chức năng ................................................................................... 7
Biểu đồ phân cấp chức năng ............................................................................ 9
Biểu đồ luồng dữ liệu ....................................................................................... 10
Biểu đồ quan hệ ............................................................................................13
Biểu đồ E/R.......................... ............................................................................. 14
Thiết kế cơ sở dữ liệu ........................................................................................ 15
Thiết kế giao diện 16
Kết quả hệ thống tạo ra ...................................................................................... 23
Kết luận............... ............................................................................................25
Giáo Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Minh Quý
Sinh Viên: Phạm Thị Huệ
Lê Thị Thu Hương
Nguyễn Văn Khánh
Trang 1
Phân tích thiết kế phần mềm "Hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu cho các trường phổ thông" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế phần mềm "Hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu cho các trường phổ thông" - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Phân tích thiết kế phần mềm "Hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu cho các trường phổ thông" 9 10 765