Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý cửa hàng bách hóa

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 6226 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Quản lý cửa hàng bách hóa Bình Minh

Mục lục
Phần 1
Khảo sát hệ thống.....................................................................2
1.1 Mô tả..............................................................................................2
1.2 Vấn đề............................................................................................3
1.3 Phạm vi..........................................................................................3
1.4 Các mẫu mô tả chứng từ.............................................................3
Phần 2
Phân tích hệ thống....................................................................7
2.1 Yêu cầu chức năng........................................................................7
2.2 Phát hiện thực thể.........................................................................8
2.3 Xây dựng mô hình thực thể ERD..............................................11
2.4 Mô tả chi tiết các quan hệ...........................................................13
Phần 3
Thiết kế giao diện....................................................................33
3.1 Mô tả các menu chính của giao diện.........................................33
3.2 Mô tả các form.............................................................................35
Phần 4
Giải thuật xử lí ô.....................................................................51
4.1 Form quản lí nhà cung cấp.........................................................51
4.2 Form quản lí nhân viên..............................................................57
4.3 Form quản lí mặt hàng...............................................................63
4.4 Form quản lí phiếu nhập hàng...................................................68
4.5 Form quản lí xuất hàng..............................................................74
4.6 Form quản lí báo cáo nhập-xuất tồn.........................................78
4.7 Form quản lí hóa đơn.................................................................83
4.8 Form quản lí đơn đặt hàng.........................................................89
4.9 Form quản lí................................................................................95
Phần 5
Tổng kết...................................................................................97
5.1 Đánh giá ưu khuyết điểm...........................................................97

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Quản lý cửa hàng bách hóa Bình Minh
Mục lục
Phần 1 Khảo sát hệ thống.....................................................................2
1.1 Mô tả..............................................................................................2
1.2 Vấn đề............................................................................................3
1.3 Phạm vi..........................................................................................3
1.4 Các mẫu mô tả chứng từ.............................................................3
Phần 2 Phân tích hệ thống....................................................................7
2.1 Yêu cầu chức năng........................................................................7
2.2 Phát hiện thực thể.........................................................................8
2.3 Xây dựng mô hình thực thể ERD..............................................11
2.4 Mô tả chi tiết các quan hệ...........................................................13
Phần 3 Thiết kế giao diện....................................................................33
3.1 Mô tả các menu chính của giao diện.........................................33
3.2 Mô tả các form.............................................................................35
Phần 4 Giải thuật xử lí ô.....................................................................51
4.1 Form quản lí nhà cung cấp.........................................................51
4.2 Form quản lí nhân viên..............................................................57
4.3 Form quản lí mặt hàng...............................................................63
4.4 Form quản lí phiếu nhập hàng...................................................68
4.5 Form quản lí xuất hàng..............................................................74
4.6 Form quản lí báo cáo nhập-xuất tồn.........................................78
4.7 Form quản lí hóa đơn.................................................................83
4.8 Form quản lí đơn đặt hàng.........................................................89
4.9 Form quản lí................................................................................95
Phần 5 Tổng kết...................................................................................97
5.1 Đánh giá ưu khuyết điểm...........................................................97
Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý cửa hàng bách hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý cửa hàng bách hóa - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý cửa hàng bách hóa 9 10 79