Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý điểm

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 6014 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
I.

II.

Nhận xét chung:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Nhận xét riêng cho từng thành viên:

1. Nguyễn Thị Doan
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Bùi Khánh Duy
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Trần Đỗ Thu Hà
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Giáo viên hướng dẫn:

1
GVHD: Nguyễn Minh Qúy
Nhóm sv thực hiện: Nguyễn Thị Doan – Bùi Khánh Duy – Trần Đỗ Thu Hà

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Nguyễn Minh Qúy

LỜI NÓI ĐẦU

rước kia, để “Quản lý điểm” thì người ta tốn không ít công sức để nhập
điểm, cộng điểm …một cách rất thủ công mà không mang tính Khoa Học dẫn đến
tính toán điểm có thể bị sai, nhầm gây không ít những phiền hà cho người sử dụng.
Ngày nay, khi “Kỷ Nguyên Số” phát triển mạnh thì không thể không nhắc
đến ngành “Công Nghệ Thông Tin” với những tính năng vượt trội làm cho con
người tốn ít công sức hơn. Do nhu cầu thực tế như vậy chúng ta cần phải có một
phần mềm”Quản lý điểm” để đỡ tốn nhân lực và sức lao động của con người mà
vẫn đạt được kết quả như mong muốn.Chắc chắn các bạn sẽ đặt ngay ra câu
hỏi:”Chúng ta sử dụng những phần mềm này lại phải mất một khoảng thời gian
không ít để thích nghi với phần mềm mà không biết nó có giúp ích nhiều cho mình
không hay là càng thêm nhiều phiền hà”. Để không mất nhiều thời gian tìm hiểu
phần mềm chúng tôi sẽ giới thiệu một cách khái quát nhất để bạn có thể nắm được
phương thức hoạt động của phần mềm để bạn không bỡ ngỡ khi sử dụng phần mềm.
Phần mềm ”Quản lý điểm” của chúng tôi sẽ giúp cho người quản lý điểm có
thể nhanh chóng nhập điểm với các công thức tính toán do chính mình đặt ra,sau đó
phần mềm sẽ tự động tính toán cho những lần sau nếu như bạn không có sự thay
đổi.Người quản lý có thể nhập, xóa, thêm… ,tuy...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
I. Nhận xét chung:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
II. Nhận xét riêng cho từng thành viên:
1. Nguyễn Thị Doan
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Bùi Khánh Duy
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Trần Đỗ Thu Hà
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Giáo viên hướng dẫn:
GVHD: Nguyễn Minh Qúy
Nhóm sv thực hiện: Nguyễn Thị Doan – Bùi Khánh Duy – Trần Đỗ Thu Hà
1
Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý điểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý điểm - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý điểm 9 10 951