Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý và tra cứu gia phả

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3921 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--o0o--

ĐỀ TÀI
QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PH Ả

Nhóm sinh viên thực hiện : Đoàn Mạnh Cường - Trần Văn Hai - Trần Văn Hiếu .
Lớp TK3 – Khoa CNTT trường ĐHSPKT Hưng Yên
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Quý

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Hưng Yên 6 - 2007
NhËn xÐt cña gi¸oviªn
Đoàn Mạnh Cường:
Công việc(Khảo sát tình hình):................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Trần Văn Hai :
Công việc(Tạo Form):..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
........................................................
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--o0o--
ĐỀ TÀI
QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PH
Nhóm sinh viên thực hiện : Đoàn Mạnh Cường - Trần Văn Hai - Trần Văn Hiếu .
Lớp TK3 – Khoa CNTT trường ĐHSPKT Hưng Yên
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Quý 1
Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý và tra cứu gia phả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý và tra cứu gia phả - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý và tra cứu gia phả 9 10 27