Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý tài chính gia đình

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 7158 lần   |   Lượt tải: 32 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Môn : Phân tích thiết kế hệ thống
Đề Tài: Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý tài chính gia đình
1.

Nội dung:

2.

Tài liệu tham khảo: nguồn internet

3.

Người thực hiện:
Họ và tên

TT

Lớp

Khoá

Phạm Văn AN
1

TK3

2005_2009

Phạm Thu Hà
2

TK3

2005_2009

3
Trịnh Thị Hoàn

TK3

2005_2009

Trình độ: Đại Học
Ngày giao:…../…../……….

Ngành: Công nghệ thông tin
Ngày hoàn thành:…../…../………
Ngày 10 tháng 6 năm 2007
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Nguyễn Minh Quý

Sinh viên thực hiện : Phạm Văn An , Phạm Thu Hà , Trịnh Thị Hoàn
=====================================================
Trang 1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng đang diễn ra quá trình tin học hoá toàn diện trên
mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người, loài người đang chuyển sang kỷ nguyên của Công nghệ
thông tin . Các máy tính đặc biệt là các máy vi tính xuất hiện khắp nơi , hoặc hỗ trợ hoặc thay thế toàn
bộ con người thực hiện những công việc do con người giao cho thông qua các chương trình máy tính .
một trong những kiến thức tối thiểu của một con người trong thời đại ngày nay là biết sử dụng máy
tính .
Với sự hỗ trợ đắc lực của Công nghệ thông tin , nó đã giúp cho công việc quản lý ngày càng hiệu quả
và dễ dàng xử lý các tình huống , các yêu cầu , đưa ra các con số , và các báo cáo một cách chính xác
và nhanh chóng nhất và bên cạnh đó nó còn giảm thiểu thời gian rất lớn và công sức để hoàn thành
công việc
Trong thời kỳ CNH_HĐH đất nước như hiện nay nhu cầu tiêu dùng và chi tiêu mỗi người đều tăng cao
.Khi đó nhu cầu về quản lí chi tiêu cho cá nhân và gia đình là rất cần thiết và trở thành một phần tất
yếu của gia đình .Việc quản lí chi tiêu tốt ,giúp các thành viên trong gia đình có được kế hoạch tài
chính của mình một cách linh động và hợp lí hơn .Đồng thời cũng giúp người dùng có một cách nhìn
khoa học và chi tiết về các khoản thu chi hàng tháng và hàng năm của gia đình mình .Từ kết quả đó ,
người dùng có thể chủ động xây dựng cho mình một kế hoạch chi tiêu hợp lí và tốt hơn trong tháng tới
và năm tới .
Đồng thời quảnlý tài chính gia đình là một công việc rất quan trọng và cũng rất khó khăn với các nhà
nội trợ, Việc có một kế hoạch thu chi hợp lý không những giúp cho gia đình có thể chủ động trong việc
chi tiêu...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Môn : Phân tích thiết kế hệ thống
Đề Tài: Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý tài chính gia đình
1. Nội dung:
2. Tài liệu tham khảo: nguồn internet
3. Người thực hiện:
TT
Họ và tên Lớp Khoá
1Phạm Văn AN TK3 2005_2009
2Phạm Thu Hà TK3 2005_2009
3
Trịnh Thị Hoàn
TK3 2005_2009
Trình độ: Đại Học Ngành: Công nghệ thông tin
Ngày giao:…../…../………. Ngày hoàn thành:…../…../………
Ngày 10 tháng 6 năm 2007
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Nguyễn Minh Quý
Sinh viên thực hiện : Phạm Văn An , Phạm Thu Hà , Trịnh Thị Hoàn
=====================================================
Trang 1
Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý tài chính gia đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý tài chính gia đình - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý tài chính gia đình 9 10 23