Ktl-icon-tai-lieu

phân tích và thiết kế hệ thống chấm công bằng thẻ

Được đăng lên bởi suong-phung
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1558 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HỆ THỐNG CHẤM CÔNG BẰNG
THẺ ,DẤU VÂN TAY

Giáo viên HD: Nguyễn T.T.Tâm
Thành viên :
Nguyễn Anh Nguyên
Nguyễn Hữu Quốc
Nguyễn Đức Tùng
Văn Công Vương
Võ Xuân Hoài
Phùng Thị Sương
Lớp: K16TTT

1.GIỚI THIỆU
1.1 Mục đích
. Mục đích của tài liệu này là mô tả tất cả các đặc trưng, tính năng mà khách hàng mong
đợi ở hệ thống theo ngôn ngữ của người dùng cuối. Tài liệu này hỗ trợ cho các thành viên
phát triển có được một “bức tranh toàn cảnh” về sự vận hành của hệ thống trong tương lai
trong môi trường thực. Tài liệu này là bước trước khi tạo tài liệu “Đặc tả chức năng”.
Tài liệu này đáp ứng:
- Khách hàng: Khách hàng phải xem xét và chấp thuận nội dung của tài liệu, tài liệu
này xác định phạm vi của đề án phần mềm.
-

Người phân tích: Người phân tích phải đọc tài liệu này để tạo FSD (tài liệu đặc tả
chức năng)

-

Các thành viên phát triển: Các thành viên khác trong nhóm dự án nên đọc tài liệ này
để hiểu các yêu cầu nghiệp vụ. Nó sẽ giúp cho họ hiểu được các tài liệu phần mền
khác và tạo ra các hàm, chức năng có chất lượng hơn.

1.2 Phạm vi
- tên đề án phần mềm(hệ thống chấm công bằng thẻ)
- Các khoản mục chuyển giao: BRD, System Design(Including FSD, SDD), Source
code,
- Hệ thống đó dễ sử dụng, thoải mãn nhu cầu của người dùng, và hoàn thành trước ngày
30/11/2012
1.3 Đinh nghĩa,kí hiệu viết tắt
BRD: business requirement definition
FSD:funcition specification document
SDD: specification document
Customer: everyone need to transact with system
1.4 Tổng quan
Nền kinh tế việt Nam đang phát triển nhanh và mạnh mẻ dẫn đến nguồn nhân lực
không theo kịp nhu cầu doanh nghiệp.Đặc biệt các doanh nghiệp đang hướng tới sự
chuyên nghiệp trong quản lý nhân sự , quản lý thời gian làm việc của nhân viên để từ đó
đưa ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và công bằng cho tất cả các nhân viên
trong công ty .Để thực hiên được mục tiêu đó thì một hệ thống chấm công bằng thẻ rất cần
thiết cho doanh nghiệp.
Trong tình hình hiện nay ,công việc chấm công bằng thủ công của các công ty tốn
nhiều thời gian,chi phí, nguồn nhân lực, công việc trở nên phức tạp hơn,không hiệu quả

,không có sự công bằng giữa các nhân viên.Để khắc phục những nhược điểm đó nhóm
chúng tôi đưa ra một hệ thống chấm công bằng thẻ.

2.MÔ TẢ CHUNG
2.1 Khả năng của hệ thống
Sử dụng hệ thống thống chấm công bằng thẻ quản lý ra vào với độ chính xác cao,
nâng cao tính hiệu quả trong chấm công, ngăn ngừa tính không trung thực trong công
tác quản lý nhân sự. Dữ liệu từ đầu đọc được gắn ở cổng ra vào và từ đây tín hiệu đ...
HỆ THỐNG CHẤM CÔNG BẰNG
THẺ ,DẤU VÂN TAY
Giáo viên HD: Nguyễn T.T.Tâm
Thành viên :
Nguyễn Anh Nguyên
Nguyễn Hữu Quốc
Nguyễn Đức Tùng
Văn Công Vương
Võ Xuân Hoài
Phùng Thị Sương
Lớp: K16TTT
phân tích và thiết kế hệ thống chấm công bằng thẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích và thiết kế hệ thống chấm công bằng thẻ - Người đăng: suong-phung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
phân tích và thiết kế hệ thống chấm công bằng thẻ 9 10 417