Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và thiết kế hệ thống công ty máy tính Hùng Phát

Được đăng lên bởi vinhtien2007
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1665 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI THẢO LUẬN : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ
THỐNG THÔNG TIN

Đề tài : Xây dựng phần mềm quản lý kinh doanh công ty máy tính
Hùng Phát
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Văn Thẩm

Thành viên trong nhóm 2
BÙI VĨNH TIẾN
NGUYỄN DUY TRUNG
NGUYỄN XUÂN THẮNG
NGUYỄN VĂN NHÂN
HOÀNG VĂN MINH

XD PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH – NHÓM 2 - TIN 3A

1

Mục lục
Mục lục.....................................................................................................................................................2
Giới thiệu Công ty.....................................................................................................................................4
5 .Vai trò và ý nghĩa của việc xây dựng phần mềm quản lý kinh doanh trong vấn đề chung nói
riêng và công nghệ phần mềm nói chung............................................................................................6
Nội Dung...................................................................................................................................................7
Chương I : Khảo sát hệ thống..................................................................................................................7
1.1.Sơ đồ công ty..................................................................................................................................7
1.2.Mô tả hoạt động của công ty ........................................................................................................7
2.2. Sơ đồ dòng dữ liệu . ...................................................................................................................15
a) Sơ đồ dòng dữ liệu mức khung cảnh ........................................................................................15

XD PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH – NHÓM 2 - TIN 3A

2

Lời nói đầu
Ngày nay với sự phát triển nhảy vọt của ngành CNTT, với những tính
năng ưu việt sự tiện dụng và ứng dụng rộng rải là một phần không thể thiếu
được của nhiều ngành trong việc phát triển kinh tế.
Những năm gần đây, vai trò của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp đã ngày
càng lớn mạnh. Từ vị trí chỉ được sử dụng để hỗ trợ một số hoạt động trong văn
phòng, hệ thống thông tin đã trở nên có vai trò chiến lược trong doanh nghiệp.
Đặc biệt, những thành tựu về công nghệ thông tin và ứng dụng của chúng trong
các lĩnh vực đa dạng khác nhau của doanh nghiệp đã khiến cho doanh nghiệp
ngày càng chú ý nhiều hơn tới việc áp dụng những thành tựu của công nghệ
thông tin nhằm gia tăng ưu thế cạnh tranh và tạo c...
1
BÀI THẢO LUẬN : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ
THỐNG THÔNG TIN
Đề tài : Xây dựng phần mềm quản lý kinh doanh công ty máy tính
Hùng Phát
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Văn Thẩm
Thành viên trong nhóm 2
BÙI VĨNH TIẾN
NGUYỄN DUY TRUNG
NGUYỄN XUÂN THẮNG
NGUYỄN VĂN NHÂN
HOÀNG VĂN MINH
XD PH N M M QU N LÝ KINH DOANH – NHÓM 2 - TIN 3A
Phân tích và thiết kế hệ thống công ty máy tính Hùng Phát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và thiết kế hệ thống công ty máy tính Hùng Phát - Người đăng: vinhtien2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phân tích và thiết kế hệ thống công ty máy tính Hùng Phát 9 10 345