Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và thiết kế hệ thống hoạt động của một công ty phát hành sách

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 7740 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

BÀI TẬP LỚN
Đề tài:
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT CÔNG TY PHÁT
HÀNH SÁCH
Giảng viên: Đào Minh Quý
Sinh viên: Nguyễn Hương Lan

Nguyễn Thị Thu Hiền(a)
Nguyễn Thị Thu Hương
Lớp TK3(1)

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

A _PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
I/ Nhiệm vụ chung

- Tìm hiểu thực tế: yêu cầu người dùng, hoạt động của một công ty phát hành sách.
- Phân tích những gì tìm hiểu được qua đó thiết kế mô hình hệ thống hoạt động của
công ty.

- Thiết kế các giao diện
II/ Nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm
1/ Nguyễn Thị Thu Hiền(a)
- Phân tích yêu cầu người dùng, hoạt động của công ty
- Vẽ và phân tích biểu đồ phân cấp chức năng,biểu đồ mức khung cảnh
2/ Nguyễn Hương Lan
- Vẽ và phân tích biểu đồ luồng dữ
3/ Nguyễn Thị Thu Hương

- Vẽ biểu đồ thực thể liên kết và mô hình quan hệ

2

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

B_ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
I_YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG
Hiện nay sách là một mặt hàng rất quan trọng với mọi người, nó rất đa dạng và phổ
biến.Từ những em bé đến những cụ già tất cả mọi người đều cần sách.Đặc biệt sách
không thể thiếu đối với những học sinh , sinh viên , giáo viên, nhừng người nghiên cứu
khoa học… Thật bất tiện nếu khi cần mua một hoặc một vài quyển sách mà người mua
phải đến tận NXB hay công ty phát hành sách để mua.Hơn nữa nhu cầu về các loại sách
của người tiêu dùng là rất đa dạng thế nên việc chọn lựa được loại sách phù hợp cũng
không phải là đơn giản
Vì vậy việc phát hành sách của những công ty lớn đến tay người tiêu dùng thông qua
các đại lý và một số khâu trung gian rất là phức tạp nên cần phải có một hệ thống quản lý
chăt chẽ, hệ thống phân phối hợp lý mới đảm bảo được việc phát hành một cách dễ dàng
đến tay người tiêu dùng đồng thời tránh thất thoát.
Yêu cầu đặt ra của vấn đề là phải có sự tìm hiểu chi tiết về hình thức hoạt động cũng
như mô hình kinh doanh của công ty phát hành sách.

II_HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Khi có yêu cầu nhập sách từ các đại lý một bộ phận quả lý việc phát hành sẽ kiểm
tra lượng sách hiện có. Nếu được bộ phận này sẽ lập một phiếu xuất để xuất sách
cho đại lý. Trong phiếu xuất ghi rõ tên đại lý, địa chỉ đại lý, người nhận sách,
ngày xuất, các thông tin về sách. Hệ thống lưu lại một bản sao của phiếu xuất và
ghi nợ cho đại lý, nếu không có đủ số lượng hoặc không có loại sách yêu cầu thì
thông báo từ...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
BÀI TẬP LỚN
Đề tài:
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT CÔNG TY PHÁT
HÀNH SÁCH
Giảng viên: Đào Minh Quý
Sinh viên: Nguyễn Hương Lan
Nguyễn Thị Thu Hiền(a)
Nguyễn Thị Thu Hương
Lớp TK3(1)
1
Phân tích và thiết kế hệ thống hoạt động của một công ty phát hành sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và thiết kế hệ thống hoạt động của một công ty phát hành sách - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Phân tích và thiết kế hệ thống hoạt động của một công ty phát hành sách 9 10 405