Ktl-icon-tai-lieu

phân tích và thiết kê hệ thông quản lý điểm trường tppt

Được đăng lên bởi chung-pham-thanh
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1793 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Quản lý điểm Trường THPT

Khối chuyên Trường Đại học Vinh
LỜI NÓI ĐẦU

I. Giới thiệu chung
Cùng với các thành tựu khoa học của nhân loại, ngành công nghệ thông
tin với hai lĩnh vực chính là tin học và viễn thông ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Ở các nước phát triển, các hệ thống lưu trữ và xử lý thông tin đã đựơc xây dựng
và sử dụng rất hiệu quả. Một trong những ứng dụng của công nghệ thông tin là
nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh
doanh trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, trong các doanh nghiệp, trường
học. Các ứng dụng này, đã giúp cho công việc quản lý, kinh doanh hiệu quả hơn,
nó giảm bớt công sức, nhân lực, giúp việc tiếp cận và trao đổi thông tin nhanh
chóng.
Sự phát triển của công nghệ thông tin ngày càng mạnh và trở thành công
cụ hữu ích trợ giúp cho con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội và
đặc biệt trong lĩnh vực quản lý. Nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin không
ngừng đòi hỏi cán bộ làm công tác tin học phải thường xuyên nâng cao trình độ
bắt kịp với những tiến bộ trên thế giới.
Ở nước ta, máy tính đã được các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp quan
quan tâm trang bị trong những năm gần đây, song chủ yếu dùng soạn thảo văn
bản và một số ứng dụng khác nhưng còn hạn chế, chủ yếu là các đơn vị có nhân
lực, am hiểu về công nghệ. Tuy nhiên với tốc độ phát triển và hội nhập kinh tế
hiện nay, vấn đề sử dụng tin học để xử lý thông tin trong công tác quản lý đã trở
thành nhu cầu bức thiết.
Việc áp dụng các thành tựu tin học vào quản lý, nó tiết kiệm rất nhiều thời
gian, công sức của con người. Thay vì phải tự ghi chép, tính toán, xử lý
các thông tin một cách thủ công, nó có thể:
- Cập nhật và khai thác thông tin nhanh chóng tại mọi thời điểm.
- Lưu trữ thông tin với khối lượng lớn.
- Tìm kiếm, thống kê thông tin nhanh chóng theo các tiêu chí khác nhau.
- Thông tin đảm bảo chính xác, an toàn.

Nhóm 3 Lớp 48K

Trang 1

Giảng viên:Lê Văn Tấn

Quản lý điểm Trường THPT
Khối chuyên Trường Đại học Vinh
Trong công tác quản lý của trường cũng vậy, với một số lượng lớn các học sinh,
giáo viên và cán bộ của trường, công tác quản lý thi tuyển sinh THPT là khá vất
vả và tốn nhiều nhân lực do khối lượng lưu trữ và xử lý thông tin quá nhiều đối
với đội ngũ các cán bộ còn nhiều hạn chế, rất khó kiểm soát chặt chẽ. Vấn đề đặt
ra là làm sao giải quyết bài toán với chi phí về thời gian, nhân lực thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố như tính an toàn dữ liệu, thuận tiện cho người sử
dụng... Thực tế cho thấy hiện ...
Quản lý điểm Trường THPT Khối chuyên Trường Đại học Vinh
LỜI NÓI ĐẦU
I. Giới thiệu chung
Cùng với các thành tựu khoa học của nhân loại, ngành công nghệ thông
tin với hai lĩnh vực chính là tin học và viễn thông ngày càng phát triển mạnh mẽ.
các nước phát triển, các hệ thống lưu trữ và xử lý thông tin đã đựơc xây dựng
sử dụng rất hiệu quả. Một trong những ng dụng của công nghệ thông tin
nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh
doanh trong các quan hành chính sự nghiệp, trong các doanh nghiệp, trường
học. Các ứng dụng này, đã giúp cho công việc quản lý, kinh doanh hiệu quả hơn,
giảm bớt công sức, nhân lực, giúp việc tiếp cận trao đổi thông tin nhanh
chóng.
Sự phát triển của công nghệ thông tin ngày càng mạnh và tr thành công
cụ hữu ích trợ giúp cho con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau củahội
đặc biệt trong lĩnh vực quản lý. Nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin không
ngừng đòi hỏi cán b làm công tác tin học phải thưng xuyên nâng cao trình độ
bắt kịp với những tiến bộ trên thế giới.
Ở nước ta, máynh đã được các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp quan
quan tâm trang bị trong những năm gần đây, song chủ yếu dùng soạn thảo văn
bản và một số ứng dụng khác nhưng còn hạn chế, chủ yếu là các đơn vị có nhân
lực, am hiểu về công nghệ. Tuy nhiên với tốc độ phát triển hội nhập kinh tế
hiện nay, vấn đề sử dụng tin học để xử lý thông tin trong công tác quản lý đã trở
thành nhu cầu bức thiết.
Việc áp dụng các thành tựu tin học vào quản lý, nó tiết kiệm rất nhiều thời
gian, công sức của con người. Thay phải tự ghi chép, tính toán, xử
các thông tin một cách thủ công, nó có thể:
- Cập nhật và khai thác thông tin nhanh chóng tại mọi thời điểm.
- Lưu trữ thông tin với khối lượng lớn.
- Tìm kiếm, thng kê tng tin nhanh chóng theo các tiêu chí kc nhau.
- Thông tin đảm bảo chính xác, an toàn.
Nhóm 3 Lớp 48K Trang 1 Giảng viên:Lê Văn Tấn
phân tích và thiết kê hệ thông quản lý điểm trường tppt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích và thiết kê hệ thông quản lý điểm trường tppt - Người đăng: chung-pham-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
phân tích và thiết kê hệ thông quản lý điểm trường tppt 9 10 940