Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và thiết kế phần mềm “quản lý cửa hàng internet”

Được đăng lên bởi tuan199234567
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 7540 lần   |   Lượt tải: 37 lần
Phân tích thiết kế hệ thống

BÀI TẬP
MÔN: Phân tích thiết kế hệ thống.
Nhóm 1:
Trần Thị Thu Oanh
Trần Thị Tuyết Diệu
Nguyễn Y Bình

Đề tài:
Phân tích và thiết kế phần mềm “quản lý
cửa hàng internet”,nội dung gồm:
1.Phân tích yêu cầu người dùng.
2.Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.
3.Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu.
4.Vẽ biểu đồ thực thể liên kết (ERD).
5.Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ
giữa chúng.
6.Thiết kế và sử lý cho 1-2 from quan trọng
nhất trong phần mềm.

1

Phân tích thiết kế hệ thống

I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG
1. Đối tượng khách hàng: Cửa hàng internet
2. Nguồn điều tra.
- Các cửa hàng internet
- Các phần mềm quản lý cửa hàng internet
3. Cách thức điều tra
Điều tra bằng khảo sát thực tế ,quan sát cách thức hoạt động
của các cửa hàng internet, phỏng vấn trực tiếp người quản lý cửa hàng
internet.
4. Kết quả điều tra
Mỗi cửa hàng internet đều có một máy chủ .hiện nay vẫn có những
cửa hàng internet quản lý bằng cách thủ công chưa sử dụng phần mềm để
quản lý cũng có những cửa hàng đã sử dụng phần mềm để quản lý như
phần mềm internetcafe …
4.1. Hoạt động của cửa hàng internet không sử dụng phần mềm để quản
lý.
Những cửa hàng internet không sử dụng phần mềm quản lý thì họ
quản lý cửa hàng thông qua sổ ghi chép ,trong sổ có các nội dung :số
máy ,giờ bắt đầu ,dịch vụ khác ,thành tiền
Khi có khách đến thuê máy ,người quản lý cửa hàng phải ghi số
máy, giờ bắt đầu của người khách. Khi khách trả máy thì người quản lý
phải tính giờ thuê máy và tính thành tiền cho khách.
Trong khi sử dụng máy khách yêu cầu sử dụng thêm 1 số dịch vụ
như đồ uống, thuốc lá, bánh kẹo…Chủ cửa hàng phải ghi lại dịch vụ khách
dùng.
Khi người chủ quán muốn thống kê doanh số thu từ cửa hàng thì
phải tính toán thủ công bằng tay .
4.2 Hoạt động của cửa hàng Internet có sử dụng phần mềm quản lý.
Trên máy chủ của cửa hàng cài đặt phần mềm quản lý ,giao diện của
phần mềm rất gần gũi với người sử dụng.phần mềm có các chức năng:
điều khiển, bán dịch vụ, in ấn, quản lý thành viên.người quản lý cửa hàng
2

Phân tích thiết kế hệ thống

điều khiển các máy trạm thông qua máy chủ bằng phần mềm được
cài trên máy chủ .
Chức năng điều khiển thường xuyên được mở, thông qua chức
năng này người quản lý biết được số máy đang sử dụng ,còn bao nhiêu
máy chưa sử dụng, máy chưa sử dụng là những máy nào
Khi có yêu cầu thuê máy, qua chức năng điều khiển biết được máy
nào còn trống thì kích chuột phải vào máy trống đó ,khi đó xuất hiện một
cửa sổ người quản lý điều khiển các máy trạm qua cac chức năng của cửa
sổ đ...
Phân tích thiết kế hệ thống
BÀI TẬP
MÔN: Phân tích thiết kế hệ thống.
Nhóm 1:
Trần Thị Thu Oanh
Trần Thị Tuyết Diệu
Nguyễn Y Bình
Đề tài:
Phân tích và thiết kế phần mềm “quản lý
cửa hàng internet”,nội dung gồm:
1.Phân tích yêu cầu người dùng.
2.Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.
3.Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu.
4.Vẽ biểu đồ thực thể liên kết (ERD).
5.Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ
giữa chúng.
6.Thiết kế và sử lý cho 1-2 from quan trọng
nhất trong phần mềm.
1
Phân tích và thiết kế phần mềm “quản lý cửa hàng internet” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và thiết kế phần mềm “quản lý cửa hàng internet” - Người đăng: tuan199234567
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Phân tích và thiết kế phần mềm “quản lý cửa hàng internet” 9 10 280