Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích vai trò của hệ thống thông tin hiện nay

Được đăng lên bởi Dai Phan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vai trò của nhà quản trị thông tin trong doanh nghiệp

Giới thiệu
Khái niệm thông tin ngày nay gắn liền với ý nghĩa là thông tin điện tử, được sinh ra, lưu trữ, xử lý và phân
phối trong mọi hoạt động của một tổ chức/doanh nghiệp (viết tắt là DN) bằng các công cụ của công nghệ
thông tin (CNTT) như máy tính, phần mềm, hệ thống viễn thông, ... Khi thông tin được nhìn nhận là
nguồn lực quan trọng trong các DN thì vấn đề quản trị thông tin (QTTT) sẽ phải được xem xét một cách
hệ thống và phân tích kỷ lưỡng. Việc sử dụng hiệu quả nguồn lực này để phục vụ cho quá trình phát triển
của DN đang được quan tâm hàng đầu hiện nay.
CNTT sẽ giúp DN đo lường được năng suất kinh doanh, nhu cầu khách hàng, kiểm soát lượng hàng tồn
kho, nắm bắt tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh, … Như vậy bất cứ DN nào đang đứng trước cơ hội
phát triển, nếu không lấy CNTT làm công cụ quản lý thì hệ thống khó vận hành và cung cấp thông tin kịp
thời cho lãnh đạo. Mục đích chính yếu của CNTT là phục vụ cho hoạt động quản trị, kinh doanh của DN
và mang tầm chiến lược.
Điều chúng ta băn khoăn hiện nay đó là vai trò của các nhà QTTT trong DN trên thực tế chỉ là người
trông coi các hệ thống thông tin hay là nhà lãnh đạo chiến lược dùng CNTT để phát triển DN.
Hiện trạng quản lý CNTT của các DN
Ba yếu điểm chính trong hầu hết các DN chúng ta hiện nay, nhất là các DN vừa và nhỏ, đó là tình trạng
quản lý rời rạc, nhỏ lẻ; quản lý thủ công, dẫn đến nguồn lưu chuyển thông tin trong DN thiếu chính xác,
không kịp thời; và chưa quan tâm đến tính hoạch định, chiến lược.
Khó khăn lớn nhất trong việc triển khai các ứng dụng CNTT là nhận thức của cấp lãnh đạo cao nhất.
Trên thực tế, các lãnh đạo thường không ngay lập tức hình dung ra nên ứng dụng CNTT vào đâu và hiệu
quả thu được sẽ đạt đến mức độ nào. Trong khi đó các bộ phận nghiệp vụ thường quá tải vì phải giải
quyết các tác vụ hàng ngày, nên họ không có nhiều thời gian để xác định xem có thể ứng dụng vào chỗ
nào thì tốt. Chính vì vậy người có trách nhiệm đối với thông tin trong DN phải tìm cách thuyết phục, phối
hợp, để tìm ra những mảng nghiệp vụ cần phải ứng dụng CNTT và khi triển khai có thể thấy kết quả
nhanh nhất.
Tình trạng phổ biến những ứng dụng nhỏ, phi chuẩn, chỉ để đáp ứng những yêu cầu ngắn hạn, do đội
ngũ IT trong DN tự xây dựng đang trở thành rào cản vô hình và làm chậm sự thay đổi. Trong khi đó ứng
dụng CNTT vào quản lý sản xuất và kinh doanh là yếu tố quan trọng, giúp các DN đi đến thành công.
Thời gian qua, việc ứng dụng CNTT trong DN ...
Vai trò của nhà quản trị thông tin trong doanh nghiệp
Giới thiệu
Khái niệm thông tin ngày nay gắn liền với ý nghĩa là thông tin điện tử, được sinh ra, lưu trữ, xử lý và phân
phối trong mọi hoạt động của một tổ chức/doanh nghiệp (viết tắt là DN) bằng các công cụ của công nghệ
thông tin (CNTT) như máy tính, phần mềm, hệ thống viễn thông, ... Khi thông tin được nhìn nhận
nguồn lực quan trọng trong các DN thì vấn đề quản trị thông tin (QTTT) sẽ phải được xem xét một cách
hệ thống và phân tích kỷ lưỡng. Việc sử dụng hiệu quả nguồn lực này để phục vụ cho quá trình phát triển
của DN đang được quan tâm hàng đầu hiện nay.
CNTT sẽ giúp DN đo lường được năng suất kinh doanh, nhu cầu khách hàng, kiểm soát lượng hàng tồn
kho, nắm bắt tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh, … Như vậy bất cứ DN nào đang đứng trước cơ hội
phát triển, nếu không lấy CNTT làm công cụ quản lý thì hệ thống khó vận hành và cung cấp thông tin kịp
thời cho lãnh đạo. Mục đích chính yếu của CNTT phục vụ cho hoạt động quản trị, kinh doanh của DN
và mang tầm chiến lược.
Điều chúng ta băn khoăn hiện nay đó vai trò của các nhà QTTT trong DN trên thực tế chỉ người
trông coi các hệ thống thông tin hay là nhà lãnh đạo chiến lược dùng CNTT để phát triển DN.
Hiện trạng quản lý CNTT của các DN
Ba yếu điểm chính trong hầu hết các DN chúng ta hiện nay, nhất các DN vừa nhỏ, đó tình trạng
quản rời rạc, nhỏ lẻ; quản thủ công, dẫn đến nguồn lưu chuyển thông tin trong DN thiếu chính xác,
không kịp thời; và chưa quan tâm đến tính hoạch định, chiến lược.
Khó khăn lớn nhất trong việc triển khai các ứng dụng CNTT nhận thức của cấp lãnh đạo cao nhất.
Trên thực tế, các lãnh đạo thường không ngay lập tức hình dung ra nên ứng dụng CNTT vào đâu và hiệu
quả thu được sẽ đạt đến mức độ nào. Trong khi đó các bộ phận nghiệp vụ thường quá tải phải giải
quyết các tác vụ hàng ngày, nên họ không nhiều thời gian để xác định xem thể ứng dụng vào chỗ
nào thì tốt. Chính vậy người trách nhiệm đối với thông tin trong DN phải tìm cách thuyết phục, phối
hợp, để tìm ra những mảng nghiệp vụ cần phải ứng dụng CNTT khi triển khai thể thấy kết quả
nhanh nhất.
Tình trạng phổ biến những ứng dụng nhỏ, phi chuẩn, chỉ để đáp ứng những yêu cầu ngắn hạn, do đội
ngũ IT trong DN tự xây dựng đang trở thành rào cảnhình và làm chậm sự thay đổi. Trong khi đó ứng
dụng CNTT vào quản lý sản xuất và kinh doanh là yếu tố quan trọng, giúp các DN đi đến thành công.
Thời gian qua, việc ứng dụng CNTT trong DN của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Đa số DN sử dụng
CNTT chỉ dừng cấp độ các ứng dụng văn phòng, còn với những giải pháp tổng thể, tích hợp, như các
phần mềm quản trị nguồn lực, thì vẫn chưa được quan tâm. Tình trạng website không cập nhật thường
xuyên ít quan tâm v an ninh mạng vẫn phổ biến. Nhiều DN chưa đánh giá đúng tầm quan trọng
Phân tích vai trò của hệ thống thông tin hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích vai trò của hệ thống thông tin hiện nay - Người đăng: Dai Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phân tích vai trò của hệ thống thông tin hiện nay 9 10 523