Ktl-icon-tai-lieu

phonix

Được đăng lên bởi hoai-nam-pham
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. KẾT QUẢ TIỀM HIỂU CẤU TRÚC HỆ THỐNG MÁY TÍNH.
Phòng máy : 2
Số máy : 1/1
A. Tìm hiểu cấu hình phần cứng máy tính
1. Màn hình máy tính
a. Loại màn hình
- Độ rộng : 15” Inches.
- Màn hình đèn.
- Hãng sản xuất Acer.
b. Card màn hình
- Loại Onboard.
- Nếu card màn hình rời thì cắm khe
cắm loại AGP.
c. Dây nguồn
- Lấy điện trực tiếp từ ổ cắm.
màn hình
d. Các thông số
khác
2. Bàn Phím
a. Loại bàn phím - Loại PS/2.
b. Tình trạng
- Không có phím hỏng.
hoạt động của
- Không có phím mờ.
bàn phím
c. Các thông số
khác
3. Chuột máy
tính
a. Loại chuột
- Loại PS/2.
máy tính
- Loại Scroll.
b. Tình trạng
- Hoạt động tốt.
hoạt động
c. Các thông số
khác
4. Thùng máy
tính
a. RAM
- Gồm 1 thanh RAM.
- Loại DDR3.
- Tổng dung lượng của RAM 4GB.
- Tốc độ BUS của RAM : 666 Mhz
b. CPU
- Loại CPU : Intel pentium G620.
- Tốc độ 2.60 Ghz
c. Đĩa cứng (hard
- Có 1 ổ cứng.
disk)
- Hãng sản xuất seagate.
- Dung lượng 250 GB.
- Tình trạng không bab sector.
d. Các cổng giao
- Số cổng Serial : có 3 cổng.
tiếp
- Cổng parallel : không có.
- Số cổng USB : có 6 cổng.
e. Ổ đĩa mềm
- Không có đĩa mềm.
f. Ổ CD
- Không có ổ đĩa CD.
g. Card mạng
- Loại Onboard.
- Nếu card rời thì cắm khe cắm loại PCI.

Ghi chú

Có thể sửa chữa hay tạm
thời sử dụng được : sử
dụng bình thường

h.

Hãng sản xuất Pealtek PCIe GBE.
Tốc độ truyền tối đa 100.0 Mbps.
Tình trạng hoạt động bình thường.

Các thông số
khác (nếu có)

Phòng máy : 4
Số máy : 6
A. Tìm hiểu cấu hình phần cứng máy tính
1. Màn hình máy tính
a. Loại màn hình
- Độ rộng 15” Inches.
- Màn hình đèn.
- Hãng sản xuất Acer.
b. Card màn hình
- Loại Onboard.
- Nếu card màn hình rời thì cắm khe
cắm loại AGP.
c. Dây nguồn
- Lấy điện trực tiếp từ ổ cắm.
màn hình
d. Các thông số
khác
2. Bàn Phím
a. Loại bàn phím
- Loại PS/2.
b. Tình trạng
- Không có phím hỏng.
hoạt động của
- Không có phím mờ.
bàn phím
c. Các thông số
khác
3. Chuột máy
tính
a. Loại chuột
- Loại USB.
máy tính
- Loại Scroll.
b. Tình trạng
- Hoạt động tốt.
hoạt động
c. Các thông số
khác
4. Thùng máy
tính
a. RAM
- Gồm 1 thanh RAM.
- Loại RAM DDR3.
- Tổng dung lượng của RAM 4GB.
- Tốc độ BUS của RAM 666 Mhz.
b. CPU
- Loại CPU : Intel pentium G620.
- Tốc độ 2.60 GHZ
c. Đĩa cứng (hard
- Có 1 ổ cứng.
disk)
- Hãng sản xuất seagate.
- Dung lượng 250 GB.
- Tình trạng đĩa cứng không bab sector.
d. Các cổng giao
- Số cổng Serial : có 3 cổng.
tiếp
- Cổng parallel : không có.

Ghi chú

Có thể sửa chữa hay tạm
thời sử dụng được : sử
dụng bình thường

e.
f.
g.

Ổ đĩa mềm
Ổ CD
Card mạng

-

h.

Số cổng USB : có 6...
A. KẾT QUẢ TIỀM HIỂU CẤU TRÚC HỆ THỐNG MÁY TÍNH.
Phòng máy : 2 Số máy : 1/1
A. Tìm hiểu cấu hình phần cứng máy tính
1. Màn hình máy tính Ghi chú
a. Loại màn hình - Độ rộng : 15” Inches.
- Màn hình đèn.
- Hãng sản xuất Acer.
b. Card màn hình - Loại Onboard.
- Nếu card màn hình rời thì cắm khe
cắm loại AGP.
c. Dây nguồn
màn hình
- Lấy điện trực tiếp từ ổ cắm.
d. Các thông số
khác
2. Bàn Phím
a. Loại bàn phím - Loại PS/2.
b. Tình trạng
hoạt động của
bàn phím
- Không có phím hỏng.
- Không có phím mờ.
Có thể sửa chữa hay tạm
thời sử dụng được : sử
dụng bình thường
c. Các thông số
khác
3. Chuột máy
tính
a. Loại chuột
máy tính
- Loại PS/2.
- Loại Scroll.
b. Tình trạng
hoạt động
- Hoạt động tốt.
c. Các thông số
khác
4. Thùng máy
tính
a. RAM - Gồm 1 thanh RAM.
- Loại DDR3.
- Tổng dung lượng của RAM 4GB.
- Tốc độ BUS của RAM : 666 Mhz
b. CPU - Loại CPU : Intel pentium G620.
- Tốc độ 2.60 Ghz
c. Đĩa cứng (hard
disk)
- Có 1 ổ cứng.
- Hãng sản xuất seagate.
- Dung lượng 250 GB.
- Tình trạng không bab sector.
d. Các cổng giao
tiếp
- Số cổng Serial : có 3 cổng.
- Cổng parallel : không có.
- Số cổng USB : có 6 cổng.
e. Ổ đĩa mềm - Không có đĩa mềm.
f. Ổ CD - Không có ổ đĩa CD.
g. Card mạng - Loại Onboard.
- Nếu card rời thì cắm khe cắm loại PCI.
phonix - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phonix - Người đăng: hoai-nam-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
phonix 9 10 945