Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp số

Được đăng lên bởi longtoro
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 4188 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------	-------

BÀI GIẢNG

PHƯƠNG PHÁP SỐ
Biên soạn : Ths. PHAN THỊ HÀ
Ts. PHAN ĐĂNG CẦU

Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

Giới thiệu môn học

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
I. GIỚI THIỆU CHUNG
Phương pháp số là một lĩnh vực của toán học chuyên nghiên cứu các phương pháp giải các
bài toán (chủ yếu là gần đúng) bằng cách dựa trên những dữ liệu số cụ thể và cho kết quả cũng
dưới dạng số. Nói gọn hơn, phương pháp số như bản thân tên gọi của nó, có nghĩa là phương
pháp giải các bài toán bằng những con số cụ thể.
Ngày nay phần lớn các công việc tính toán đều được thực hiện trên máy tính. Tuy vậy thực
tế chứng tỏ rằng, việc áp dụng các thuật toán và phương pháp tính toán khác nhau có thể cho tốc
độ tính toán và độ chính xác rất khác nhau. Lấy ví dụ đơn giản như tính định thức của ma trận
chẳng hạn, nếu tính trực tiếp theo định nghĩa thì việc tính định thức của một ma trận vuông cấp 25
cũng mất hàng triệu năm (ngay cả với máy tính hiện đại nhất hiện nay); trong khi đó nếu sử dụng
phương pháp khử Gauss thì kết quả nhận được gần như tức thời.
Như vậy, phương pháp số là công cụ không thể thiếu trong các công việc cần thực hiện
nhiều tính toán với tốc độ tính toán nhanh và độ chính xác cao như vật lý, điện tử viễn thông, ...
và dĩ nhiên là tất cả các ngành và mọt lĩnh vực đều cần đến là công nghệ thông tin.
Phương pháp số được nghiên cứu từ rất lâu và cho đến nay những thành tựu đạt được là một
khối lượng kiến thức đồ sộ được in trong nhiều tài liệu sách, báo... Tuy nhiên, môn học "Phương
pháp số" chỉ nhằm cung cấp những kiến thức căn bản nhất về phương pháp số. Với lượng kiến
thức này sinh viên có thể áp dụng vào giải quyết những bài toán thông thường trong thực tế và có
khả năng tự tìm hiểu để nâng cao kiến thức cho mình khi gặp các vấn đề phức tạp hơn.
II. MỤC ĐÍCH
Môn học phương pháp số cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản nhất về một số phương
pháp giải gần đúng trên dữ liệu số .
Tạo cơ sở để học tốt và nghiên cứu các nghành khoa học kỹ thuật nói chung và Công nghệ
thông tin nói riêng.
Góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, tư duy logic, phương pháp nghiên cứu
thực nghiệm
Góp phần xây dựng thế giới quan khoa học và tác phong khoa học cần thiết cho người kỹ sư
tương lai.
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu một số phương pháp cơ bản nhất của phương pháp số, được ứng dụng nhiều
trong thực tế như các phương pháp số trong đại số tuyến tính, bài toán nội suy, tìm nghiệm gần
đúng các phương trình phi tuyến, tính gần đúng đạo h...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
- - - - - - - - - - - - - -
BÀI GING
PHƯƠNG PHÁP S
Biên son : Ths. PHAN TH
Ts. PHAN ĐĂNG CU
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
Phương pháp số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp số - Người đăng: longtoro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Phương pháp số 9 10 47