Ktl-icon-tai-lieu

Phương tiện truyền dẫn

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương tiện truyền dẫn

NỘI DUNG
2.

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

3.

Giới thiệu
PTTD hữu tuyến
PTTD vô tuyến

04/2009

1.

2

GIỚI THIỆU - 1
Phương tiện truyền dẫn: là môi trường dùng để
truyền tín hiệu từ nơi này đến nơi khác
¢ Phân loại:
—

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

—

04/2009

¢

Hữu tuyến: cáp đồng trục, cáp xoắn, cáp quang
Vô tuyến: sóng vô tuyến (wireless)

3

GIỚI THIỆU - 2
Các vấn đề liên quan:
—

—
—
—

Chi phí
Tốc độ
Suy giảm (suy dần) tín hiệu
Nhiễu
An toàn

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

—

04/2009

¢

4

NỘI DUNG
2.

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

3.

Đặc tính của một loại PTTD
PTTD hữu tuyến
PTTD vô tuyến

04/2009

1.

5

PHÂN BỐ CÁC CHUẨN WIRELESS - 1

04/2009

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

33

PHÂN BỐ CÁC CHUẨN WIRELESS - 2
04/2009

54
5-11

802.11n
802.11a,g
802.11b

4
1

802.11a,g point-to-point

data

802.16 (WiMAX)
UMTS/WCDMA-HSPDA, CDMA2000-1xEVDO

3G cellular
enhanced

802.15

.384

3G

UMTS/WCDMA, CDMA2000

.056

2G

IS-95, CDMA, GSM

Indoor

Outdoor

10-30m

50-200m

Mid-range
outdoor

Long-range
outdoor

200m – 4 Km

5Km – 20 Km
34

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

Data rate (Mbps)

200

...
Phươngtintruyndn
Phương tiện truyền dẫn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương tiện truyền dẫn - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phương tiện truyền dẫn 9 10 500