Ktl-icon-tai-lieu

Portal: Lựa chọn nào thích hợp?

Được đăng lên bởi Khôi Nguyên Trương
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Portal: Lựa chọn nào thích hợp?
Từ 'portal' có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng trong phạm vi bài viết này thì portal
được dùng theo nghĩa 'cổng giao dịch điện tử', một hệ thống thông tin có hai chức năng chính.
Ở góc độ hệ thống mạng nội bộ thì portal đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo thông tin cho công tác
chuyên môn. Ở góc độ khách hàng hay đối tác kinh doanh thì portal chính là nơi doanh nghiệp
tiếp xúc, trao đổi và thực hiện giao dịch với đối tác, khách hàng của mình. Khi một doanh
nghiệp nào đó có portal thì tất cả mọi giao dịch đều được thực hiện trên một giao diện duy nhất
nhưng thông tin được thể hiện theo ý thích đến tận cá nhân người sử dụng. Và portal cũng làm
cho quá trình trao đổi thông tin giữa các nhân viên trong một doanh nghiệp với khách hàng hay
đối tác được nhanh chóng, thuận tiện và ít tốn kém. Hiện nay người ta đã chứng minh được
rằng chỉ sau 18 tháng triển khai portal thì doanh nghiệp đã có thể bắt đầu thu hồi vốn đầu tư
cho hệ thống.
Đó là lợi ích hứa hẹn của hệ thống portal, nhưng việc xây dựng một hệ thống portal hoàn toàn
không nhẹ nhàng chút nào. Khác với việc xây dựng một web site, xây dựng một portal không
chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn bao gồm việc xác định và lập danh sách các chức năng
chuyên môn chính cần phải thực hiện trên portal, và đây chính là bước quan trọng nhất.
Một portal cơ bản không được làm yếu đi hay gây quá
tải khả năng cung cấp thông tin của hệ thống, thông tin
lại phải được cung cấp tùy theo chức năng, nhu cầu của
từng cá nhân cụ thể. Bất cứ một người sử dụng nào, chỉ
cần đăng nhập vào hệ thống một lần duy nhất là có thể
giao tiếp và khai thác mọi thông tin theo yêu cầu chuyên
môn của họ, không cần biết thông tin đó được lấy ở đâu,
từ nguồn nào trong hệ thống.
BEA WebLogic Platform cho
phép xây dựng chức năng và cấu
trúc của một portal
Portal còn làm thay đổi khái niệm xây dựng, phân phối và phát triển một ứng dụng phần
mềm. Người xây dựng, nhà phát triển portal phải nằm vững khái niệm về dịch vụ web là
gì, như thế nào là một ứng dụng trên nền web và tuân thủ một loạt các tiêu chuẩn dành
riêng cho mô hình portal như Microsoft .Net, Sun Java System, WSRP và hàng loạt
những đặc tả về Java Portlet (JSR 168, 170, 188, 207). Việc tuân thủ tốt các tiêu chuẩn
chung và thống nhất sẽ làm cho các ứng dụng có thể giao tiếp và trao đổi thông tin lẫn nhau
trong một portal cho dù chúng được xây dựng hay tích hợp từ nhiều nguồn khác nhau (xem
mục 'Tiêu chuẩn đặc trưng cho portlet, ứng dụng chức năng chạy trên port...
Portal: Lựa chọn nào thích hợp?
Từ 'portal' có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng trong phạm vi bài viết này thì portal
được dùng theo nghĩa 'cổng giao dịch điện tử', một hệ thống thông tin có hai chứcng chính.
góc độ hệ thống mạng nội bộ thì portal đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo thông tin cho côngc
chuyên môn. Ở góc độ khách hàng hay đối tác kinh doanh thì portal chính là nơi doanh nghiệp
tiếp xúc, trao đổi thực hiện giao dịch với đối c, khách ng của mình. Khi một doanh
nghiệp nào đó có portal thì tất cả mọi giao dịch đều được thực hiện trên một giao diện duy nhất
nhưng thông tin được thể hiện theo ý thích đến tận cá nhân người sử dụng. Và portal cũng làm
cho quá trình trao đổi thông tin giữa các nhân viên trong một doanh nghiệp với khách hàng hay
đối tác được nhanh chóng, thuận tiện ít tốn kém. Hiện nay người ta đã chứng minh được
rằng chỉ sau 18 tháng triển khai portal thì doanh nghiệp đã thể bắt đầu thu hồi vốn đầu
cho hệ thống.
Đó lợi ích hứa hẹn của hệ thống portal, nhưng việc xây dựng một hệ thống portal hoàn toàn
không nhẹ nhàng chút nào. Khác với việc xây dựng một web site, xây dựng một portal không
chỉ xây dựng sở hạ tầng còn bao gồm việc xác định lập danh ch các chức năng
chuyên môn chính cần phải thực hiện trên portal, và đây chính là bước quan trọng nhất.
Một portal bản không được làm yếu đi hay gây q
tải khả năng cung cấp thông tin của hệ thống, thông tin
lại phải được cung cấp tùy theo chức năng, nhu cầu của
từng nhân cụ thể. Bất cứ một người sử dụng nào, chỉ
cần đăng nhập vào hệ thống một lần duy nhất thể
giao tiếp và khai thác mọi thông tin theo yêu cầu chuyên
môn của họ, không cần biết thông tin đó được lấyđâu,
từ nguồn nào trong hệ thống.
Portal còn làm thay đổi khái niệm xây dựng, phân phối và phát triển một ứng dụng phần
mềm. Người xây dựng, nhà phát triển portal phải nằm vững khái niệm về dịch vụ web
gì, như thế nào một ứng dụng trên nền web tuân thủ một loạt các tiêu chuẩn dành
riêng cho hình portal như Microsoft .Net, Sun Java System, WSRP và hàng loạt
những đặc tả về Java Portlet (JSR 168, 170, 188, 207). Việc tuân thủ tốt các tiêu chuẩn
chung thống nhất sẽ làm cho các ứng dụng thể giao tiếp trao đổi thông tin lẫn nhau
trong một portal cho chúng được xây dựng hay tích hợp từ nhiều nguồn khác nhau (xem
mục 'Tiêu chuẩn đặc trưng cho portlet, ứng dụng chức năng chạy trên portal' để biết thêm chi
tiết). Hệ thống các tiêu chuẩn chung phân chia một cách khoa học cũng giúp người xây
dựng portal tự do tìm kiếm chọn lựa các ứng dụng thích hợp với yêu cầu chuyên môn của
mình, không cần quan tâm đến ai là người sản xuất ra phần mềm chức năng đó. Như vậy, thay
tốn công, tốn tiền của cho côngc đào tạo, huấn luyện mỗi khi chuyển sang sử dụng công
nghệ mới, thì từ nay người phát triển ứng dụng tập trung khai thác tối đa kiến thức, năng lực
sẵn có của họ để xây dựng hệ thống ứng dụng.
Các giải pháp xây dựng portal hàng đầu hiện nay hoặc dựa trên tiêu chuẩn J2EE chạy trên máy
chủ như WebSphere của IBM, hoặc theo mô hình của WebLogic của BEA, hoặc chuẩn .Net
BEA WebLogic Platform cho
phép xây dựng chức năng cấu
trúc của một portal
Portal: Lựa chọn nào thích hợp? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Portal: Lựa chọn nào thích hợp? - Người đăng: Khôi Nguyên Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Portal: Lựa chọn nào thích hợp? 9 10 951