Ktl-icon-tai-lieu

PowerPoint

Được đăng lên bởi nguyenhuytoan1205-gmail-com
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2689 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ứng dụng văn phòng
In bài này
Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Ba, 24/06/2008-4:27 PM)
529 mẹo nhỏ máy tính – Làm việc với PowerPoint 2007
LỜI KHUYÊN
Thay đổi Theme một cách nhanh chóng
Nếu bạn tự tạo một bản trình chiếu từ một theme có
sẵn và sử dụng các Style đã có trong theme, thì
việc thay đổi một giao diện hoàn toàn khác cực kỳ
đơn giản. Chỉ cần chọn lại theme trong danh sách
sẵn có nằm trên tab Design.

Sử dụng các font phổ biến
Để tránh những vấn đề phức tạp khi chuyển một file PowerPoint từ máy tính này sang
máy tính khác, bạn hãy sử dụng các font như Arial, Verdana, hoặc Times New Roman.
Các máy tính với các phiên bản Office cũ không phải lúc nào cũng luôn có các font mặc
định của PowerPoint 2007 (Ví dụ như Calibri, Corbel,…)
Giữ các layout cho riêng mình
Nếu bạn muốn giữa một số slide layout cho bản thân mình, hãy tạo một tập con cho
chúng để sử dụng bằng cách chọn View | Slide Master và từ danh sách slide layout ở
phần bên trái màn hình xóa các layout không có khả năng sử dụng trong trình diễn này.
Nhúng các font để soạn thảo được dễ dàng
Khi chuyển một file trình chiếu sang một máy tính khác để chỉnh sửa, hãy nhúng các font
bên trong trình chiếu để chúng sẽ có khi bạn tạo các thay đổi. Để thực hiện điều này, bạn
hãy chọn File | Save As, chọn Tools | Save Options và kích hộp kiểm “Embed fonts in
the file”.
Để lại comment cho các đồng nghiệp
Nếu bạn đang cùng làm việc với các đồng nghiệp trên cùng một trình chiếu slide và cần
truyền thông với ai đó, hoặc nếu bạn cần nhắc nhở chính bản thân mình về thứ gì đó, hãy
sử dụng comment. Chọn Reviewing | New Comment và đánh vào comment của bạn
trước khi kéo nó vào vị trí trên slide.
HƯỚNG DẪN

Thêm nhiều tùy chỉnh ảnh
Các ảnh chèn vào có thể được tạo shadows, các thù hình, kiểu dáng và hiệu ứng mới, bên
cạnh đó còn có thể được crop (cắt viền ảnh) khi cần. Trên tab Insert, kích Picture để
thêm vào một ảnh. Chọn nó và tab Format lúc đó sẽ có sẵn, ở đây bạn có thể thử nghiệm
với Picture Styles hoặc chọn các kiểu tùy chỉnh.
Cách điệu hóa các bảng dữ liệu
Các bảng dữ liệu có sẵn kiểu trong PowerPoint 2007. Chọn bất cứ bảng nào và vào tab
Table Tools (được gọi là Design and Layout) xuất hiện trên ribbon. Kích Design để nhập
vào các kiểu cho Table Styles. Tạo những sản phẩm của riêng bạn theo các điều khiển
trên tab đó.
Nén ảnh
Các ảnh đã được chèn có thể được nén riêng để giảm kích thước của toàn bộ file
PowerPoint, phụ thuộc vào cách nó sẽ được hiển thị như thế nào. Trong tab Format có
sẵn khi bạn chọn một ản...
Ứng dụng văn phòng
In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè
(Thứ Ba, 24/06/2008-4:27 PM)
529 mẹo nhỏ máy tính – Làm việc với PowerPoint 2007
LỜI KHUYÊN
Thay đổi Theme một cách nhanh chóng
Nếu bạn tự tạo một bản trình chiếu từ một theme có
sẵn và sử dụng các Style đã có trong theme, thì
việc thay đổi một giao diện hoàn toàn khác cực kỳ
đơn giản. Chỉ cần chọn lại theme trong danh sách
sẵn có nằm trên tab Design.
Sử dụng các font phổ biến
Để tránh những vấn đề phức tạp khi chuyển một file PowerPoint từ máy tính này sang
máy tính khác, bạn hãy sử dụng các font như Arial, Verdana, hoặc Times New Roman.
Các máy tính với các phiên bản Office cũ không phải lúc nào cũng luôn có các font mặc
định của PowerPoint 2007 (Ví dụ như Calibri, Corbel,…)
Giữ các layout cho riêng mình
Nếu bạn muốn giữa một số slide layout cho bản thân mình, hãy tạo một tập con cho
chúng để sử dụng bằng cách chọn View | Slide Master và từ danh sách slide layout ở
phần bên trái màn hình xóa các layout không có khả năng sử dụng trong trình diễn này.
Nhúng các font để soạn thảo được dễ dàng
Khi chuyển một file trình chiếu sang một máy tính khác để chỉnh sửa, hãy nhúng các font
bên trong trình chiếu để chúng sẽ có khi bạn tạo các thay đổi. Để thực hiện điều này, bạn
hãy chọn File | Save As, chọn Tools | Save Options kích hộp kiểm “Embed fonts in
the file”.
Để lại comment cho các đồng nghiệp
Nếu bạn đang cùng làm việc với các đồng nghiệp trên cùng một trình chiếu slide và cần
truyền thông với ai đó, hoặc nếu bạn cần nhắc nhở chính bản thân mình về thứ gì đó, hãy
sử dụng comment. Chọn Reviewing | New Comment đánh vào comment của bạn
trước khi kéo nó vào vị trí trên slide.
HƯỚNG DẪN
PowerPoint - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PowerPoint - Người đăng: nguyenhuytoan1205-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
PowerPoint 9 10 507