Ktl-icon-tai-lieu

PTTHT Quản lý quy hoạch khách sạn

Được đăng lên bởi Hà Đạt
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2265 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIƠ I THIE U CHUNG
1.1. Giơi thieu bai to n qu/ n ly khch sn
1.1.1. Pht bi4u bai to n qu/ n ly khch sn
Ngha nh Du Lich la mot ngha nh kinh doanh c´ tư r-t lê u tren th giơi. Tái cc
n ơc pht trỉn, ngha nh Du Lich pht trỉn ht sc mánh m˜ va c´ li nhun cao vơi
s h̃ tr ắ˘c lc cua cng ngh thng tin trong t chc va hoát ắong . Tái n ơc ta,
ngha nh Du Lich c´ th̉ c xem la mot ngha nh kinh doanh lêu i. Nhng trong
nhăng nm gn ắê y , ngha nh Du Lich mơi thc s pht trỉn vũ quy m cng nh nh
hấ ĩng cua n´ trong cc lınh vc kinh t x hoi nga y ca ng ắấ c mĩ rong. Tuy nhien,
vic ng dòng cng ngh thng tin cho ngha nh Du Lich tái n ơc ta cn hán ch. Trong
bìi cnh ắ´ , vic xêy dng chấạng trýnh qun ly khch sán cho ngha nh Du Lich la v
cng cn thit nh m nê ng cao hiu qu kinh doanh cng nh ch-t l ng phòc vò khch
ha ng.
Ba i ton qun ly khch sán ắỏ t ra yeu cu xêy dng mot gii php cng ngh
thng tin kh thi, ph hp vũ quy m pht trỉn va kh nng ắều t cua khch sán vưa
va nhĐ ĩ n ơc ta. ̉ gii quyt ba i ton tren c sĩ thc t, em tin hanh kho st
va thc nghim ba i ton qun ly khch sán tái khch sán La Tha nh ĩ ắia chí 218 ỉoi
C-n, Ba ỉ ýnh, Ha Noi.
1.1.2. Kh/ o st khch sn La Thanh
Khch sán La Tha nh tái ắia chí 218 - ỉ oi C-n, Ba ỉ ýnh Ha Noi la khch sán
hoát ắong lêu nm. Tuy nhien, cc khê u trong cng tc qun ly va kinh doanh cn
mang nng tnh ch-t thu cng. M hýnh hoát ắong cua h thìng c m t qua cc
s sau:
PTTHT Quản lý quy hoạch khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PTTHT Quản lý quy hoạch khách sạn - Người đăng: Hà Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
PTTHT Quản lý quy hoạch khách sạn 9 10 122