Ktl-icon-tai-lieu

PTTKHT Đề Tài : QUẢN LÍ KHO

Được đăng lên bởi tuan199234567
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 6064 lần   |   Lượt tải: 17 lần
MÔN : PTTKHT ------- Đề Tài : QUẢN LÍ KHO
LỜI NÓI ĐẦU

Trong xu hưóng toàn cầu hoá nền kinh tế phát triển mức
độ hàng hoá lưu thông nhiều hâu như các công tu xí nghiệp
đều có các kho hang cho mình và những kho hang đó phải
cần quản lý một cách chuẩn xác ,hang hoá luôn luôn cập
nhập do vậy cần có sự giám sát trặt chẽ không có sự sai xót
nào cả,
Bài tập lớn của chúng em là một phần mềm quản lý kho
nó được sử dụng để theo dõi và kiểm soát những vấn đề
như ,nhập kho , xuất kho chuyển kho nội bộ,nội dung thực
hiện phần mềm của chúng ễm trợ giúp một cách hiệu quả
quá trình quản lý kho
Mặc dù đã có nhiều tìm hiểu và cố gắng song do khả năng
và sự bó hẹp về thời gian vì vậy mà phần mềm này của
chúng tôi hẳn còn có nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được ý
kiến của các bạn.
Xin chân thành cảm ơn!

1

MÔN : PTTKHT ------- Đề Tài : QUẢN LÍ KHO

BÀI TẬP MÔN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ KHO
Giáo viên hướng dẫn :
Trần Ngọc Lân
Sinh viên thực hiện :
Trần Thị Thu Oanh
Trần Thi Tuyết Diệu
Nguyễn Y Bình

2

MÔN : PTTKHT ------- Đề Tài : QUẢN LÍ KHO

NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
Gồm ba phần :

1.Phần 1: Phân tích hệ thống
2.Phần 2:Thiết kế hệ thống
3.Phần 3:Lập trình

PHẦN 1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
A.Khảo sát và đánh giá hiện trạng
1.Mục tiêu quản lý
Mục tiêu quản lý của bài toán quản lý kho là:
•Theo dõi nhập hàng ( chi tiết tới từng số lượng và đơn giá của
từng mặt hàng).
•Theo dõi hàng xuất hàng ( chi tiết tới số lượng và đơn giá của
từng mặt hàng).
•Tổng hợp số tồn ( chi tiết tới số lượng và đơn giá của từng mặt
hàng).
2.Nội dung của khảo sát là:
a. Tác nghiệp nhập
*Theo dõi được tác nghiệp nhập với từng chứng từ nhập ( ngày
nhập, người nhập, diễn giải của chứng từ và chi tiết các hàng nhập).
*Mỗi chứng từ nhập có thể có nhiều chi tiết nhập với các
thông tin về mặt hàng, số lượng, đơn vị tính, đơn giá, thành tiền).
*Số liệu chứng từ nhập kho phải được cập nhập tự động và
tức thì lên số tồn kho cả về số lượng lẫn giá trị của mặt hàng tương
ứng.
3

MÔN : PTTKHT ------- Đề Tài : QUẢN LÍ KHO
*Kiểm soát để không có tình trạng cùng một mặt hàng có
nhiều mã khác nhau dẫn đến số tồn bị sai.
Giá trị kho = Tổng số lượng tồn kho*Đơn giá.
Sau mỗi lần nhập hàng thì:
Giá trị kho mới = Gía trị kho cũ +Số lương nhập*Đơn giá
nhập.
b. Tác nghiệp xuất
*Theo dõi được tác nghiệp xuất với từng chứng từ xuất( ngày
xuất, người/ đơn vị nhận, diễn giải của chứng từ và chi tiết của hàng
xuất).
*Gợi ý đươc số hàng tồn và đơn giá tồn mỗi khi có yêu cầu
xuất trong vòng thời gian
*Đơn g...
MÔN : PTTKHT ------- Đề Tài : QUẢN LÍ KHO
LỜI NÓI ĐẦU
Trong xu hưóng toàn cầu hoá nền kinh tế phát triển mức
độ hàng hoá lưu thông nhiều hâu như các công tu nghiệp
đều các kho hang cho mình những kho hang đó phải
cần quản một cách chuẩn xác ,hang hoá luôn luôn cập
nhập do vậy cần sự giám sát trặt chẽ không sự sai xót
nào cả,
Bài tập lớn của chúng emmột phần mềm quảnkho
đưc sử dụng để theo dõi kiểm soát những vấn đề
như ,nhập kho , xuất kho chuyển kho nội bộ,nội dung thực
hiện phần mềm của chúng ễm trợ giúp một cách hiệu quả
quá trình quản lý kho
Mặc đã nhiều tìm hiểu cố gắng song do khả năng
sự hẹp v thời gian vy phần mềm này của
chúng i hẳn còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được ý
kiến của các bạn.
Xin chân thành cảm ơn!
1
PTTKHT Đề Tài : QUẢN LÍ KHO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PTTKHT Đề Tài : QUẢN LÍ KHO - Người đăng: tuan199234567
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
PTTKHT Đề Tài : QUẢN LÍ KHO 9 10 136