Ktl-icon-tai-lieu

PTTKHT Quản lý bán thuốc

Được đăng lên bởi flowerlantern
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2696 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đặt vấn đề.........................................................................................

2

II/

Tổng quan hệ thống..........................................................................

2

III/

Mô tả chức năng hệ thống................................................................

2

1

Quản lý bán thuốc.............................................................................

2

The Sands Of Time

1.1

Thêm thuốc mới................................................................................

2

1.2

Cập nhật danh mục thuốc.................................................................

3

1.3

Tìm kiếm thuốc..................................................................................

3

1.4

Hiển thị thông tin chi tiết...................................................................

3

1.5

Các chức năng khác..........................................................................

3

2

Bán hàng...........................................................................................

3

2.1

Bán lẻ................................................................................................

3

2.2

Bán buôn...........................................................................................

4

2.3

Bán theo đơn.....................................................................................

4

2.4a n
J

Bán theo yêu cầu...............................................................................

4

Kế toán..............................................................................................

4

Lập hóa đơn bán hàng......................................................................

4

Lập báo cáo......................................................................................

4

3.2.1

Lập báo cáo doanh thu..........................................................

4

3.2.2

Lập báo cáo doanh số............................................................

5

Phân công công việc.........................................................................

5

uary
32 0 ,
2
3.10 1
3

3.2

4

The Sands Of Time

D10CN4 - Nhóm 7
Page5

I/ Đặt vấn đề.
Doanh nghiệp, công ty, bệnh viện cần một phần mềm quản lý kho thuốc, bán hàng cũng
như việc tính toán một cách linh hoạt nhanh chóng, ổn định nên quyết định thuê công ty X...
D10CN4 - Nhóm 7
The Sands Of Time
Page1
J a n
u a r y
2 0 ,
2 0 1
3
PTTKHT Quản lý bán thuốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PTTKHT Quản lý bán thuốc - Người đăng: flowerlantern
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
PTTKHT Quản lý bán thuốc 9 10 615