Ktl-icon-tai-lieu

PTTKHT - Quản lý bán vé chuyến bay – Nhóm 6

Được đăng lên bởi ngon-gio-dong
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 6983 lần   |   Lượt tải: 25 lần
a. Mô tả đề tài.
1. Đặt vấn đề.
Việc quản lý và báo cáo luôn là yêu cầu cần thiết của bất kỳ một loại hình kinh
doanh và mua bán nào. Không ngoại lệ, các hãng hàng không rất cần thiết có một
hệ thống thực hiện công việc quản lý và báo cáo như thế. Hơn nữa, công nghệ
thông tin ngày càng phát triển, việc quản lý trên sổ sách đã bộc lộ những điểm yếu
của nó và dần dần ít được sử dụng. Ý tưởng xây dựng nên một chương trình quản
lý để giúp cho việc thực hiện các nghiệp vụ của mà các hãng hàng không yêu cầu
một cách dễ dàng và thuận lợi mang tính thực tế. Do đó cần xây dựng một phần
mềm nhằm đáp ứng được khâu quản lý việc đặt vé đến cập nhật thông tin quản lý
từng chi tiết của chuyến bay.
2. Yêu cầu chức năng.
Tạo ra một chương trình quản lý bán vé và thông tin chuyến bay nhằm hỗ trợ nhân viên
cũng như hành khách có thể thực hiện được những chức năng sau:
 Phân quyền cho hệ thống: hệ thống phân làm 3 quyền cơ bản: người
quản trị, nhân viên, và người sử dụng thường (khách hàng…)
 Hỗ trợ nhập và xử lý cơ sở dữ liệu (CSDL).
 Tìm kiếm thông tin chuyến bay nhanh gọn và chính xác.
 Hỗ trợ chức năng đăng ký phiếu đặt chỗ, bán vé cho khách hàng và lập
báo cáo doanh thu theo tháng và năm.
 Hỗ trợ chức năng đặt vé trực tuyến cho khách hàng.
 Hỗ trợ in ấn, xuất file lưu trữ.
 Hỗ trợ các thao tác tự động cập nhật hệ thống định kỳ nhằm phát hiện ra
những phiếu đặt chỗ đã/sắp hết hạn và yêu cầu người sử dụng xử lý.
3. Yêu cầu phi chức năng

Quản Lý Bán Vé Máy Bay
 Xây dựng một hệ thống đảm bảo tính bảo mật cao đảm bảo độ tin cậy
của thông tin.
 Cập nhật thông tin chính xác, nhanh chóng và kịp thời thông qua các
chức năng tự động.
 Đáp ứng được yêu cầu tiến hóa của chương trình, phục vụ việc bảo trì.

b. Phân tích mô hình nghiệp vụ.
1. Các quy trình nghiệp vụ chính.
a. Thêm mới tuyến bay:
Hỗ trợ người dùng thêm tuyến bay mới. Tuyến bay thường cố định trong khoảng thời
gian dài. Đôi khi, hãng hàng không có nhu cầu mở thêm tuyến bay mới không có trong
CSDL chức năng thêm tuyến bay sẽ giải quyết vấn đề này.
b. Thêm mới lịch chuyến bay:
Mỗi một tuyến bay có thể có một hoặc nhiều chuyến bay. Lựa chọn các tuyến bay đã
được lập sẵn, chọn máy bay sẽ bay cho tuyến này, cung cấp thông tin về thời gian bay,
thời gian đến (dự kiến), đơn giá, danh sách sân bay trung gian và các chi tiết kèm theo
(thời gian dừng, ghi chú)… lập thành một chuyến bay mới cho tuyến bay đã chọn.
Chuyến bay được xác định bởi tuyến bay và máy bay bay cho chuyến bay.
c. Lập phiếu đặt chỗ cho hành khách:
...
a. Mô t đ tài.
1. Đặt vấn đề.
Việc quản lý và báo cáo luôn là yêu cầu cần thiết của bất kỳ một loại hình kinh
doanh và mua bán nào. Không ngoại lệ, các hãng hàng không rất cần thiết có một
hệ thống thực hiện công việc quản lý và báo cáo như thế. Hơn nữa, công nghệ
thông tin ngày càng phát triển, việc quản lý trên sổ sách đã bộc lộ những điểm yếu
của nó và dần dần ít được sử dụng. Ý tưởng xây dựng nên một chương trình quản
lý để giúp cho việc thực hiện các nghiệp vụ của mà các hãng hàng không yêu cầu
một cách dễ dàng và thuận lợi mang tính thực tế. Do đó cần xây dựng một phần
mềm nhằm đáp ứng được khâu quản lý việc đặt vé đến cập nhật thông tin quản lý
từng chi tiết của chuyến bay.
2. Yêu cầu chức năng.
Tạo ra một chương trình quản lý bán vé và thông tin chuyến bay nhằm hỗ trợ nhân viên
cũng như hành khách có thể thực hiện được những chức năng sau:
Phân quyền cho hệ thống: hệ thống phân làm 3 quyền cơ bản: người
quản trị, nhân viên, và người sử dụng thường (khách hàng…)
Hỗ trợ nhập và xử lý cơ sở dữ liệu (CSDL).
Tìm kiếm thông tin chuyến bay nhanh gọn và chính xác.
Hỗ trợ chức năng đăng ký phiếu đặt chỗ, bán vé cho khách hàng và lập
báo cáo doanh thu theo tháng và năm.
Hỗ trợ chức năng đặt vé trực tuyến cho khách hàng.
Hỗ trợ in ấn, xuất file lưu trữ.
Hỗ trợ các thao tác tự động cập nhật hệ thống định kỳ nhằm phát hiện ra
những phiếu đặt chỗ đã/sắp hết hạn và yêu cầu người sử dụng xử lý.
3. Yêu cầu phi chức năng
PTTKHT - Quản lý bán vé chuyến bay – Nhóm 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PTTKHT - Quản lý bán vé chuyến bay – Nhóm 6 - Người đăng: ngon-gio-dong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
PTTKHT - Quản lý bán vé chuyến bay – Nhóm 6 9 10 380