Ktl-icon-tai-lieu

PTTKHT quản lý thư viện

Được đăng lên bởi michaelhuynh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2156 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--- (^.^) ---

Môn:

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN
Đề tài:

QUẢN LÝ THƯ VIỆN SÁCH

GVHD:

TRỊNH LONG

Thực hiện:

NGÔ MINH TUẤN

Lớp 07T-TP1 (2007-2009)

TP.HCM – 12/2008

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T-TP1

Bài toán:
Hệ thống được sử dụng để quản lý việc mượn sách trong một thư viện. Các tài
liệu cho đọc giả mượn có các thuộc tính là mã tài liệu, tên tài liệu (tựa đề). Tài
liệu gồm 2 loại: sách và báo tạp chí. Mỗi tựa đề sách cần được biết do tác giả nào
viết. Thông tin về tác giả gồm mã tác giả, tên tác giả, năm sinh. Một tác giả viết
nhiều sách, một sách có thể nhiều tác giả viết. Mỗi tựa đề sách có nhiều lần xuất
bản (tái bản). Thông tin về một lần xuất bản gồm có: lần xuất bản, năm xuất
bản, khổ giấy, số trang, nhà xuất bản, giá, có hoặc không kèm đĩa CD. Lần xuất
bản được đánh số 1, 2, 3, ... cho mỗi tựa đề sách, do đó có sự trùng nhau giữa
các tựa đề sách khác nhau. Thông tin về độc giả gồm số thẻ độc giả, ngày cấp
thẻ, tên, nghề nghiệp, phái. Mỗi lần độc giả có thể mượn nhiều sách cũng như
báo tạp chí, thông tin cần lưu là ngày mượn và ngày trả cho từng tài liệu mượn.

2 / 24

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T-TP1

Lời mở đầu
Lời đầu tiên chúng em xin gởi đến thầy Long. Người đã tận tình hướng dẫn chúng em
môn học thiết thực Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thôn Tin, giúp cho chúng em hiểu được
quy trình phát triển phần mềm và những công việc cụ thể của chúng em sau này.
Bài báo cáo môn học này là sự góp nhặt những kiến thức của chúng em tích lũy được
trong trình học tập, kham khảo những bài báo cáo đã có của những khóa trước. Tuy còn sơ
sài và chưa được hoàn chỉnh như mong muốn nhưng cũng đã thể hiện được phần nào cố
gắng của chúng em.
Vì thời gian có hạn nên việc thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Mong thầy nương tay
bỏ qua J!

3 / 24

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

Đề tài PTTKHTTT – Ngô Minh Tuấn – 07T-TP1

Mục lục:
Chương 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG..........5
Chương 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU..................................................................5
Chương 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ...............................................................6
1./ Xây dựng mô hình thực thể kết hợp (Entity Relationship Diagram)............6
a./ Xác định các...
S GIÁO DC ĐÀO TO TP.HCM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG K THUT
T TRNG
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
--- (^.^) ---
n:
PHÂN TÍCH THIT K
H THNG THÔNG TIN
Đề tài:
QUN LÝ THƯ VIN SÁCH
GVHD:
TRNH LONG
Thc hin:
NGÔ MINH TUN
Lp 07T-TP1 (2007-2009)
TP.HCM 12/2008
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PTTKHT quản lý thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PTTKHT quản lý thư viện - Người đăng: michaelhuynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
PTTKHT quản lý thư viện 9 10 516