Ktl-icon-tai-lieu

PTTKHT Quản lý trung tâm anh văn

Được đăng lên bởi su-nguyen-the
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3706 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Quản Lý Học Viên Ở Trung Tâm Anh Văn Elite
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
KHOA TOÁN_TIN HỌC

Môn học: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Đề tài :

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ H ỌC
VIÊN CỦA TRUNG TÂM ANH VĂN ELITE

Giảng viên :Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh
Sinh Viên : Bùi Thị Ánh _ 0411075
Lê Thị Liên _ 0411045

Tháng 6/2008

1

Quản Lý Học Viên Ở Trung Tâm Anh Văn Elite

LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời đại nền kinh tế nước ta hội nhập vào WTO , các nhà đầu tư nước ngoài được
tạo điều kiện đầu tư vào Việt Nam , nên nhu cầu tuyển dụng ngày càng nhiều , và Anh Văn là
ngôn ngữ quốc tế được sử dụng nhiều nhất .Chính vì vậy việc sử dụng Anh Văn thành thạo là
1 việc cần thiết trong môi trường hội nhập và cạnh tranh ngày nay. Để đáp ứng nhu cầu đó các
trung tâm ngoại ngữ liên lục ra đời .Với số lượng học viên đang kí học Anh Văn ngày càng
nhiều , các trung tâm ngoại ngữ ko thể chỉ quản lý đơn giản bằng sổ sách .Để có thể tìm
kiếm và truy xuất thông tin học viên dễ dàng và nhanh chóng , cần phải có 1 phần mềm quản
lý học viên tại các trung tâm ngoại ngữ .Và đó cũng chính là lý do chúng em chọn đề tài
“quản lý học viên của trung tâm anh văn Elite “ để khảo sát và thực hiện .
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh , đã nhiệt tình giúp đỡ và chỉ
bảo tận tình để chúng em có thể hoàn thành đồ án một cách tốt nhất.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy .

2

Quản Lý Học Viên Ở Trung Tâm Anh Văn Elite

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………..1
MỤC LỤC ……………………………………………………………………..2
1. Mục tiêu và phạm vi đề tài………………………………………………...3
1.1 Mục tiêu ………………………………………………………..3
1.2 Phạm vi đề tài…………………………………………………..3
2. Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng..……………………………...3
2.1 Khảo sát hệ thống……………………………………………...3
2.2 Phân tich hiện trạng…………………………………………...5
3. Phân tích yêu cầu ………………………………………………………….5
3.1 Yêu cầu chức năng …………………………………………….5
3.2 Yêu cầu phi chức năng ………………………………………..5
4. Thiết kế……………………………………………………………………..6
4.1 Mô hình thiết kế ERD…………………………………………6
4.2 Chuyển mô hình ERD qua mô hình quan hệ ………………..7
4.3 Mô tả chi tiết các quan hệ …………………………………….7
5. Mô tả tổng kết ……………………………………………………………..13
5.1 Tổng kết quan hệ………………………………………………13
5.2 Tổng kết thuộc tính ……………………………………………13
6. Thiết kế giao diện…………………………………………………………..15
6.1
Thiết kế Menu……………………………………………………...15
6.2
Thiết kế Form………………………………………………………17
6.3
Thiết kế Ô xử lý……………………………………………………33
7. Đánh giá ưu, khuyết điểm…………………………………………………38
7.1
Ưu điểm………………………………...
Quản Lý Học Viên Ở Trung Tâm Anh Văn Elite
TRƯNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
KHOA TOÁN_TIN HỌC
Môn học:
PN TÍCH VÀ THIẾT K HTHNG THÔNG TIN
Đ tài :
PHÂN TÍCH VÀ THIT KHỆ THỐNG QUẢN LÝ H
ỌC
VIÊN CỦA TRUNG TÂM ANHN ELITE
Ging viên :Th.s Nguyễn Gia Tun Anh
Sinh Vn : Bùi Thị Ánh _ 0411075
Lê Thị Liên _ 0411045
Tháng 6/2008
1
PTTKHT Quản lý trung tâm anh văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PTTKHT Quản lý trung tâm anh văn - Người đăng: su-nguyen-the
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
PTTKHT Quản lý trung tâm anh văn 9 10 197