Ktl-icon-tai-lieu

PTTKHT trung tâm đào tạo Tin Học - Ngoại Ngữ

Được đăng lên bởi Yen Tran
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3198 lần   |   Lượt tải: 15 lần
GVHD : Lê Chí Luận

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT MỘT TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
TIN HỌC- NGOẠI NGỮ
---------1.1. Giới thiệu chung về trung tâm đào tạo công nghệ thông tin Technet
Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin Technet liên tục mở các lớp đào tạo tin
học, luyện thi, tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin hoc cho hàng trăm sinh viên,học sinh,
người đã đi làm, kể cả người chưa từng biết qua về tin học. Trung tâm liên tục mở các
lớp đào tạo work, excel, power point, quản trị mạng CISCO, quản trị hệ thống
microsoft, lập trình PHP,NET,JAVA,quản trị hệ thống LINUX, quản trị csdl
ORACLE, SECURITY,... và nhiều khóa đào tạo khác nữa. Mỗi hệ đào tạo đều có trình
độ khác nhau và đều tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho từng học viên .Số lượng nhân
viên và giáo viên, giảng viên giảng dạy tại trung tâm đều là những người có kinh
nghiệm thực tế và kinh nghiệm giảng dạy lâu năm. Do vậy, cần xây dựng môt trang
web để quảng bá cho thật nhiều các học sinh, sinh viên và những người cần học công
nghệ thông tin biết được tim đến trung tâm đào tạo này để đăng ký cho mình một khóa
học tốt nhất cho bản thân họ.
1.2. Hoạt đông chính của trung tâm đào tạo Technet
- Hoạt động chinh của trung tâm sẽ bao gồm các việc tổ chức lớp đào tạo, các
các đợt thi,tao điều kiện tốt nhất cho học viên học và thi lấy chứng chỉ co giá trị. Mỗi
đợt thi được tổ chức để cấp một loại chứng chỉ cho một ngành đào tao khác nhau. Thí
sinh sẽ được giảng dạy trong suốt quá trình đào tạo và vào cuối quá trình học trung
tâm sẽ tổ chúc thi tại trung tâm cho các học viên để cấp chứng chi. Các đợt thi sẽ được
thông báo niêm yết tại website của trung tâm.
- Địa điểm văn phòng : Số 10 ngõ 66 Triều Khúc – Thanh Xuân, Hà Nội.
- Mọi chi tiết vui lòng liên:
Điện thoại: 04355725 || hostline: 0906175020
Website:  || Email: contact@technet.com.vn
Giờ làm việc: 8h00-12h00 & 14h00- 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
(Ngoài giờ: vui long liên hệ 0906175020
1.2.1. Về tổ chức hoạt động
* Chương trình học: trung tâm tổ chức các lớp học theo 3 chương trình chính: tin hoc
ứng dụng, tin học chuyên ngành, các ngôn ngữ lập trình. Trung tâm đầy đủ trang thiết
bị Tin Học.Trong mỗi chương trình học lại có các cấp độ từ cơ bản đến nâng cao.
Trong mỗi cấp độ có nhiều lớp học với nhiều trình độ khác nhau. Các lớp học được tổ
SVTH:Trần Thị Ngọc Yến

Trang 1

GVHD : Lê Chí Luận

chức theo các ngày học khác nhau (2-4-6 hoặc 3-5-CN hoặc 7-CN) và các lớp học
khác nhau (7h30-9h, 9h30-11h, 14h30-16h, 17h30-19h, 19h30-21h)
* Giáo viên: đ...
GVHD : Lê Chí Luận
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT MỘT TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
TIN HỌC- NGOẠI NGỮ
----------
1.1. Giới thiệu chung về trung tâm đào tạo công nghệ thông tin Technet
Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin Technet liên tục mở các lớp đào tạo tin
học, luyện thi, tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin hoc cho hàng trăm sinh viên,học sinh,
người đã đi làm, kể cả người chưa từng biết qua về tin học. Trung tâm liên tục mở các
lớp đào tạo work, excel, power point, quản tr mạng CISCO, quản trị hệ thống
microsoft, lập trình PHP,NET,JAVA,quản trị hệ thống LINUX, quản trị csdl
ORACLE, SECURITY,... và nhiều khóa đào tạo khác nữa. Mỗi hệ đào tạo đều có trình
độ khác nhau đều tổ chức thi cấp chứng chỉ cho từng học viên .Số lượng nhân
viên giáo viên, giảng viên giảng dạy tại trung tâm đều là những người kinh
nghiệm thực tế kinh nghiệm giảng dạy lâu năm. Do vậy, cần xây dựng môt trang
web để quảng cho thật nhiều các học sinh, sinh viên những người cần học công
nghệ thông tin biết được tim đến trung tâm đào tạo này để đăngcho mình một khóa
học tốt nhất cho bản thân họ.
1.2. Hoạt đông chính của trung tâm đào tạo Technet
- Hoạt động chinh của trung tâm sbao gồm các việc tổ chức lớp đào tạo, các
các đợt thi,tao điều kiện tốt nhất cho học viên học thi lấy chứng chỉ co giá trị. Mỗi
đợt thi được tổ chức để cấp một loại chứng chỉ cho một ngành đào tao khác nhau. Thí
sinh sẽ được giảng dạy trong suốt quá trình đào tạo vào cuối quá trình học trung
tâm sẽ tổ chúc thi tại trung tâm cho các học viên để cấp chứng chi. Các đợt thi sẽ được
thông báo niêm yết tại website của trung tâm.
- Địa điểm văn phòng : Số 10 ngõ 66 Triều Khúc – Thanh Xuân, Hà Nội.
- Mọi chi tiết vui lòng liên:
Điện thoại: 04355725 || hostline: 0906175020
Website: www.technet.com.vn || Email: contact@technet.com.vn
Giờ m việc: 8h00-12h00 & 14h00- 18h00 t thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
(Ngoài giờ: vui long liên hệ 0906175020
1.2.1. Về tổ chức hoạt động
* Chương trình học: trung tâm tổ chức các lp học theo 3 chương trình chính: tin hoc
ứng dụng, tin học chuyên ngành, các ngôn ng lập trình. Trung tâm đầy đ trang thiết
bị Tin Học.Trong mỗi chương trình học lại các cấp độ từ bản đến ng cao.
Trong mi cấp độ có nhiều lớp học với nhiều trình độ khác nhau. Các lp học được tổ
SVTH:Trần Thị Ngọc Yến Trang 1
PTTKHT trung tâm đào tạo Tin Học - Ngoại Ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PTTKHT trung tâm đào tạo Tin Học - Ngoại Ngữ - Người đăng: Yen Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
PTTKHT trung tâm đào tạo Tin Học - Ngoại Ngữ 9 10 396