Ktl-icon-tai-lieu

QL trường mẫu giáo Sao sáng 5

Được đăng lên bởi Cá Bơ
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2065 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP LỚN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỚP 50NO2

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Đề 15: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý trường mầm
non Sao Sáng 5.
Thành viên nhóm 19 :
 Phạm Năng Thịnh
 Bùi Văn Đức
 Nguyễn Tuấn Anh

1

BÀI TẬP LỚN
Hải Phòng , 2011

I . ĐẶT VẤN ĐỀ .
1. Mục đích

Hiện nay thế giới đang bước vào một thế kỷ mới . Do tác động của khoa
học - công nghệ , thế giới cũng đang chuẩn bị bước sang một giai đoạn phát
triển cao hơn trong lịch sử phát triển của mình . Ðó là giai đoạn ra đời của nền
kinh tế tri thức , giai đoạn ra đời và phát triển của xã hội thông tin .
Trong sự phát triển mạnh mẽ của mọi lĩnh vực đời sống , cũng như trong
những thành tựu mà nó đạt được có sự đóng góp không nhỏ của công nghệ
thông tin . Vì vậy mà thế kỉ 21 được gọi là kỷ nguyên của công nghệ thông tin .
Công nghệ thông tin nói chung và tin học nói riêng đang phát triển mạnh
mẽ ở tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có cả Việt Nam. Do đó việc áp
dụng công nghệ thông tin vào trong các lĩnh vực khoa học đời sống là một trong
những chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Trong xu thế ấy, việc quản lý dựa vào máy tính là một nhu cầu thiết yếu
của hầu hết mọi ngành, mọi doanh nghiệp, việc tin học hóa từng bước trong
công tác quản lý, khai thác, điều hành sản xuất kinh doanh và quản lý hoạt động
là một đòi hỏi ngày càng cấp thiết .
Trước tình hình như vậy , ban giám hiệu trường mẫu giáo Sao Sáng 5 đã
quyết định tin học hóa chương trình giảng dạy của trường nhằm đạt được hiệu
quả quản lý tốt nhất đối với thế hệ những mầm non của đất nước .

2 . Giới thiệu hệ thống .

2

BÀI TẬP LỚN
Trường mầm non Sao Sáng 5 nằm tại Số 141 , Lương Khánh Thiện
Q. Ngô Quyền , Hải Phòng . Trường đang thực hiện chăm sóc , giảng dạy các
cháu bé có độ tuổi dưới 5 tuổi .
Nhà trường tổ chức nhận học sinh vào học tại trường theo một tiêu chí do
nhà trường quy định .Các bậc phụ huynh muốn đưa con em vào học tại trường
chỉ cần nộp hồ sơ theo mẫu của nhà trường . Sau đó , nhà trường sẽ căn cứ vào
hồ sơ để thông báo trúng tuyển tới các bậc phụ huynh .
Trong quá trình học tại trường , các cháu sẽ được nhà trường theo dõi sự
tăng trưởng theo từng tháng để có chế độ chăm sóc phù hợp . Khi các cháu đến
5 tuổi , nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh để chuyển các cháu lên bậc học
cao hơn .
Ngoài ra , trường còn thực hiện việc tham khảo ý kiến của phụ huynh về
hoạt động của hệ thống . Nếu các bậc phụ huynh có ý kiến , đóng góp cho cô...
BÀI T P L N
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỚP 50NO2
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Đề 15: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý trường mầm
non Sao Sáng 5.
Thành viên nhóm 19 :
Phạm Năng Thịnh
Bùi Văn Đức
Nguyễn Tuấn Anh
1
QL trường mẫu giáo Sao sáng 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QL trường mẫu giáo Sao sáng 5 - Người đăng: Cá Bơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
QL trường mẫu giáo Sao sáng 5 9 10 998